settings icon
share icon
سوال

زندگی ابدی چیست؟

جواب


وقتی کتاب مقدس از زندگی ابدی حرف می زند به هدیه خداوند اشاره می کند که تنها از راه ایمان به عیسی مسیح به دست می آید (رومیان فصل 6 آیه 23). این هدیه در نقطه مقابل «مرگ» که پیامد طبیعی گناه است، قرار دارد.

هدیه زندگی ابدی به کسانی تعلق می گیرد که به عیسی مسیح یعنی کسی که حیات است و مردگان را زنده می کند، ایمان می آورند (یوحنا فصل 11 آیه 25). زندگی ابدی بیان کننده جاودانگی حیاتی است که برای همیشه ادامه خواهد داشت و پایانی در آن نیست.

زندگی ابدی را نباید به شکل گذشتن پی در پی سالهای حیات در نظر بگیریم. کلمه یونانی رایجی که برای «ابدی» در عهد جدید استفاده شده «آیونیوس» می باشد و علاوه بر کمیت مفهوم کیفی نیز دارد. در واقع، زندگی ابدی اصلا ارتباطی به «سالهای زندگی» ندارد، چراکه مستقل از زمان است. زندگی ابدی هم در مفهوم زمان و هم خارج از زمان و فراتر از آن قرار دارد.

به همین دلیل، زندگی ابدی را می توان چیزی در نظر گرفت که مسیحیان در حال تجربه آن هستند. ایمانداران نیاز ندارد منتظر زندگی ابدی باشند، برای اینکه زندگی ابدی آنها زمانی که می میرند آغاز نمی شوند بلکه لحظه ای که به عیسی مسیح ایمان می آورند وارد زندگی ابدی می شوند. یوحنا فصل 3 آیه 36 می گوید، «خدا كسانی را كه به فرزند او ايمان آورند، نجات می‌دهد و زندگی جاويد نصيبشان می‌سازد»، به زمان «حال ساده» این جمله توجه کنید که می گوید «نصیبشان می شود» ( در زبان یونانی هم از زمان حال استفاده شده است). ساختار گرامری زمان حال را در یوحنا فصل 5 آیه 24 و فصل 6 آیه 47 نیز می بینیم. تمرکز زندگی ابدی بر روی آینده ما نیست، بلکه بیان کننده جایگاه فعلی ما در عیسی مسیح است.

کتاب مقدس زندگی ابدی را به طور تفکیک ناپذیری به عیسی مسیح گره زده است. یوحنا فصل 17 آیه 3 متن مهمی در این مورد می باشد، عیسی مسیح در دعای خود می گوید: « زندگی جاويد از اين راه به دست می‌آيد كه تو را كه خدای واقعی و بی‌نظير هستی و عيسی مسيح را كه به اين جهان فرستاده‌ای، بشناسند.» در این متن، عیسی مسیح زندگی ابدی را برابر با شناخت خدا و پسر او می داند. بدون پسر نمی توان خدا را شناخت، چراکه پدر خود را از طریق پسر به برگزیدگان نشان می دهد (یوحنا فصل 17 آیه 6، فصل 14 آیه 9).

این شناخت حیات بخش از پدر و پسر، یک شناخت واقعی و شخصی است، نه یک آگاهی نظری و علمی. در روز قیامت کسانی خواهند بود که ادعا می کنند مسیحی بوده اند اما هرگز رابطه واقعی با مسیح نداشته اند. عیسی مسیح به آنها می گوید، «من اصلاً شما را نمی‌شناسم، از من دور شويد ای بدكاران» (متی فصل 7 آیه 23). پولس هدف خود را شناخت مسیح بیان می کند و شناخت مسیح را به رستاخیز از مرگان مرتبط می کند: «اكنون من همه چيز را رها كرده‌ام، چون دريافته‌ام كه فقط از اين راه می‌توانم مسيح را واقعاً بشناسم و به آن قدرتی كه او را پس از مرگ زنده كرد، دست يابم؛ من می‌خواهم درک كنم كه رنج كشيدن و مردن با او يعنی چه. تا به هر قيمتی كه شده، بتوانم مانند كسانی كه در روز قيامت زنده می‌شوند، زندگی كاملاً جديدی بيابم و در تازگی و خرمی آن به سر برم» (فیلیپیان فصل 3 آیه های 10 تا 11).

یوحنا در اورشلیم جدید رودی را می بیند که « از تخت خدا و «برّه» جاری می‌شد، و از وسط جادهٔ اصلی می‌گذشت. دو طرف رودخانه، درختان حيات قرار داشت كه سالی دوازده بار ميوه می‌دادند يعنی هر ماه يک نوع ميوهٔ تازه. برگهايش نيز شفابخش بود و برای درمان قومها به کار می‌رفت» (مکاشفه فصل 22 آیه های 1-2). ما در باغ عدن نافرمانی کردیم و از درخت حیات منع شدیم (پیدایش فصل 3 آیه 24). در آخر، خداوند از سر لطف و مهربانی به ما اجازه دستیابی به درخت حیات را خواهد داد. این مجوز از طریق ایمان به بره خدا یعنی عیسی مسیح که دنیا را از گناه پاک می کند به ما داده می شود (یوحنا فصل 1 آیه 29).

در حال حاضر، همه گناهکاران فراخوانده شده اند تا عیسی مسیح را بشناسند و زندگی ابدی را دریافت کنند: «هر كه تشنه است بيايد، و هر کس مايل است بيايد، و از آب حيات به رايگان بنوشد» (مکاشفه فصل 22 آیه 17).

چگونه می توانید به زندگی ابدی دست پیدا کنید؟ اول از همه، به گناهان خود نزد خداوند مقدس اعتراف کنید. سپس هدیه رایگان نجات از طریق ایمان به عیسی مسیح را بپذیرید. « پس خداوند هر کس را كه به او پناه ببرد، نجات خواهد داد» (رومیان فصل 10 آیه 13). عیسی مسیح، پسر خداوند، برای گناهان ما مُرد، و پس از سه روز دوباره زنده شد. به این خبر خوش ایمان بیاورید، به عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده خود ایمان بیاورید، سپس نجات پیدا می کنید (اعمال رسولان فصل 16 آیه 31، رومیان فصل 10 آیه های 9-10).

یوحنا به سادگی این مطلب را بیان می کند: «پس روشن است كه هر کس مسيح را دارد، به اين حيات نيز دسترسی دارد؛ اما هر كه مسيح را ندارد، از اين حيات بی‌بهره خواهد ماند» (اول یوحنا فصل 5 آیه های 11 تا 12).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

زندگی ابدی چیست
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries