settings icon
share icon
سوال

چه کاری باید انجام دهم تا وقتی وارد بهشت می شوم، عبارت «آفرین! خدمتگزار خوب و وفادار» را از زبان عیسی مسیح بشنوم؟

جواب


عیسی مسیح در قالب یک داستان (متی فصل 25 آیه های 14-30)، در مورد دو خدمتگزار وفاداری صحبت می کند که از آنچه به آنها داده شده بود در جهت افزایش ثروت کارفرمای خود استفاده کردند. وقتی کارفرما از سفر بازگشت به دو خدمتکار باوفای خود پاداش داد و به آنها گفت: « آفرين، آفرين! حال كه در اين مبلغ كم درستكار بودی، مبلغ بيشتری به تو خواهم سپرد. بيا و در شادی من شريک شو… فرين! تو خدمتگزار خوب و باوفايی هستی. چون در اين مبلغ كم، امانت خود را نشان دادی، حالا مبلغ بيشتری به تو می‌دهم. بيا و در شادی من شريک شو» (متی فصل 25 آیه های 21 تا 23). هریک از مسیحیان در آرزوی شنیدن این کلمات از زبان عیسی مسیح در بهشت هستند.

ما با لطف خدا و از راه ایمان، نجات پیدا کرده ایم (افسسیان فصل 2 آیه های 8-9)، اما نجات پیدا کردیم تا کارهای خوب انجام دهیم (افسسیان فصل 2 آیه 10). عیسی مسیح از انباشتن ثروت در آسمان می گوید (متی فصل 6 آیه 20)، وداستان او در مورد خدمتگزاران متعهد این نکته را به ما یادآوری می کند که به خدمتگزاران باوفای او نیز پاداش های گوناگونی داده می شود.

برای شنیدن «آفرین! خدمتگزار خوب و وفادار» از زبان عیسی مسیح ابتدا باید مطمئن شویم که نجات را دریافت کرده ایم. غیرایمانداران هرگز چنین کلماتی را نخواهند شنید، چراکه خشنود کردن خداوند بدون ایمان امکان پذیر نیست (عبرانیان فصل 11 آیه 6). همچنین باید این حقیقت را تشخیص دهید که عیسی مسیح نه تنها نجات دهنده شماست، بلکه خدا و سرور شما نیز هست (نگاه کنید به لوقا فصل 6 آیه 46). «خداوند را با شادی عبادت كنيد و سرودخوانان به حضور او بياييد» (مزامیر فصل 100 آیه 2).

موارد زیر نمونه ای از راه های خدمت به خداوند است:

1. پیام انجیل را با دیگران به اشتراک بگذارید. عیسی مسیح از ما می خواهد تا برای او شاگرد بسازیم، ذات و ویژگی های خداوند را به دیگران آموزش دهیم و درباره مفهوم مرگ و رستاخیز مسیح با آنها صحبت کنیم (متی فصل 28 آیه های 18-20).

2. به محرومان کمک کنیم. در داستان مرد ثروتمند و ایلعازر در لوقا فصل 16 آیه های 19-31، مرد ثروتمند محکوم می شود چون به ایلعازر کمک نکرد و به ثروت خود بیش از اندازه اطمینان کرد. خشنودی و ارضای نیازهای خود را بالاتر از نیازهای دیگران قرار ندهید. اول یوحنا فصل 3 آیه 17 می گوید، «اما كسی كه ادعای مسيحيت می‌كند و از نظر مالی در وضعيت خوبی به سر می‌برد، اگر همنوع خود را در احتياج ببيند و به او كمک نكند، چگونه ممكن است محبت خدا در قلب او حكمفرما باشد؟»

3. از سر تقصیرات دیگران بگذرید و ببخشید. این به معنی آشتی و اعتماد مجدد نیست، بلکه به این معنی است که کینه ای به دل نمی گیرید و به فکر انتقام نیستید. عیسی مسیح نمونه ای از بخشش است: «وقتی به او ناسزا می‌گفتند، پاسخی نمی‌داد؛ و زمانی كه او را عذاب می‌دادند، تهديد به انتقام نمی‌كرد، بلكه زندگی خود را به خدايی واگذار كرد كه داور عادل و با انصاف می‌باشد» (اول پطرس فصل 2 آیه 23).

4. از مقام ریاست به عنوان فرصتی برای کمک به دیگران استفاده کنید، و جایگاه کارمندی/کارگری خود را نیز فرصتی برای اطاعت از مقام بالاتر خود ببینید، درست مانند عیسی مسیح که مطیع قدرت پدر بود. در هر دو صورت می توانید مانند مسیح باشید، چراکه مسیح برای انسان های مختلف هم سرور بود و هم خدمتگزار. «در مشكلات و مسايل يكديگر شريک باشيد و به اين وسيله «شريعت مسيح» را اجرا كنيد» (غلاطیان فصل 6 آیه 2).

5. در جستجوی شناخت بهتر شخصیت خدا از راه معاشرت در کلیسا، شنیدن سخنرانی ها، مطالعه کتاب مقدس، دعا و ثبت مواقعی که به نظر می رسد در زندگی شما مداخله کرده است، باشید.

6. این حقیقت را درک کنید که جایگاه سودمند فعلی شما فقط به خاطر خداوند است، چراکه او سرچشمه برکات می باشد: «از جانب خدا فقط مواهب نيكو و كامل به ما می‌رسد، زيرا او آفرينندهٔ همهٔ روشنايی‌هاست و خدايی است تغييرناپذير» (یعقوب فصل 1 آیه 17).

7. شهامتی مانند آن سامری نیکوکار در داستان عیسی مسیح از خود نشان دهید و تمایلی به محبوبیت در نظر مردم نداشته باشید (لوقا فصل 10 آیه های 30-37). همیشه کاری را انجام دهید که کتاب مقدس می گوید درست است. «... ما باید از خدا اطاعت کنیم نه از انسان» (اعمال رسولان فصل 5 آیه 29).

8. خویشتن نگر باشید (به جای قضاوت دیگران به ارزیابی شخصیت خودتان بپردازید)، به جای اینکه رفتار و اعمال خود را توجیه کنید، عیسی مسیح را معیار شخصیتی قرار دهید. فروتن باشید.

در آخر اینکه، خدا را بیش از هر چیزی و دیگران را نیز به اندازه خود دوست داشته باشید (مرقس فصل 12 آیه های 30-31). در تخت داوری مسیح، کسانی که به نجات دهنده خود وفادار بودند، این کلمات را خواهند شنید، « آفرین، خدمتگزار خوب و متعهد .» خدمتگزار واقعی خداوند چیزی بیش از این نمی خواهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آفرین خدمتگزار خوب و متعهد
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries