settings icon
share icon
سوال

غسل تعمید با آب، نماد چیست؟

جواب


غسل تعمید با آب نمادی از اعتماد، ایمان و تکیه کامل یک ایماندار به عیسی مسیح و زندگی متعهدانه به اوست. همچنین بیانگر اتحاد با دیگر ایمانداران نیز می باشد (افسسیان فصل 2 آیه 19)، منظور از دیگران ایمانداران همه مسیحیان روی کره زمین است (غلاطیان فصل 3 آیه های 27 تا 28). غسل تعمید با آب نمادی برای این موارد می باشد، اما چیزی نیست که بتواند ما را نجات دهد. ما با لطف خدا و به وسیله ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا می کنیم، کارهای خوب ما باعث نجات ما نمی شوند (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9). ما غسل تعمید می گیریم برای اینکه دستور عیسی مسیح را انجام دهیم: «پس برويد و تمام قومها را شاگرد من سازيد و ايشان را به اسم پدر و پسر و روح‌القدس غسل تعميد دهيد» (متی فصل 28 آیه 19).

غسل تعمید با آب مخصوص ایمانداران است. قبل از غسل تعمید، باید قبول کنیم که گناهکاریم و نیاز به نجات داریم (رومیان فصل 3 آیه 23). باید به مرگ مسیح بر روی صلیب برای پرداخت بهای گناهان ما، دفن و قیام او ایمان بیاوریم تا جایگاه خود در بهشت را تضمین کنیم (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 1 تا 4). وقتی به سمت عیسی مسیح می رویم و از او درخواست می کنیم تا گناهان ما را ببخشد و نجات دهنده ما باشد، با قدرت روح القدس دوباره متولد می شویم و نجات ابدی ما تضمین می شود، در خود می میریم و برای مسیح زندگی می کنیم (اول پطرس فصل 1 آیه های 3 تا 5). آنوقت است که از نظر کتاب مقدس صلاحیت غسل تعمید را پیدا می کنیم.

غسل تعمید با آب تصویر زیبایی از کاری است که عیسی مسیح برای ما انجام داد. فرو رفتن کامل در آب نماد دفن شدن با عیسی مسیح است. ما با مرگ او تعمید گرفتیم و دیگر در اسارت خود و گناهانمان قرار نداریم (رومیان فصل 6 آیه های 3 تا 7). خارج شدن از آب نمادی از رستاخیز مسیح از مرگ است – به زندگی جدیدی در عیسی مسیح وارد می شویم و در خانواده خداوند به دنیا می آییم (رومیان فصل 8 آیه 16). غسل تعمید نمادی از پاکسازی روحانی در نتیجه دریافت نجات نیز می باشد. همانطوری که آب جسم را تمیز می کند، روح القدس نیز با ایمان به عیسی مسیح، قلب و روح ما را تمیز می کند.

فردی که همراه با عیسی مسیح به صلیب کشیده شد و به دلیل ایمان به او نجات پیدا کرد، مثال خوبی از این حقیقت است که غسل تعمید پیش نیاز نجات نیست، چراکه آن مرد با آب غسل تعمید نگرفته بود (لوقا فصل 23 آیه های 39 تا 43). او به عیسی مسیح بر روی صلیب ایمان آورد، به همین جهت نجات پیدا کرد. آن دزد درخواست نجات کرد و به همین دلیل گناهانش بخشیده شد. گرچه او هرگز غسل تعمید با آب را تجربه نکرد، اما در آن لحظه از نظر روحانی در مرگ عیسی مسیح غسل تعمید گرفت و سپس با قدرت کلام عیسی مسیح به زندگی ابدی دست یافت (عبرانیان فصل 1 آیه 3).

مسیحیان باید بر اساس دستور عیسی مسیح و عشق به او غسل تعمید بگیرند (یوحنا فصل 14 آیه 15). غسل تعمید با فرو رفتن کامل در آب، شکل کتاب مقدسی تعمید است و نمادی از مرگ، تدفین و رستاخیز عیسی مسیح می باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

غسل تعمید با آب، نماد چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries