settings icon
share icon
سوال

آیا عیسی مسیح یک پیامبر بود؟

جواب


پیامبران در کتاب مقدس کسانی معرفی شده اند که وظایف متعددی داشتند. اول از همه، پیامبران سخنگوی خداوند بودند. وقتی مردم اسرائیل از سموئیل درخواست کردند تا یک پادشاه تعیین کند، خداوند به سموئیل گفت، « طبق درخواست آنها عمل کن، زیرا آنها مرا رد کرده‌اند نه تو را. آنها دیگر نمی‌خواهند من پادشاه ایشان باشم» (اول سموئیل فصل 8 آیه 7). سموئیل مسئول رساندن پیام خدا به مردم اسرائیل بود و خداوند می گوید که او سرچشمه گفته ها و مرجعیت سموئیل است. بنابراین سموئیل نبی، نماینده خدا بود.

بسیاری دیگر از متن ها در عهد قدیم شامل جملاتی مانند «کلام خدا نازل شد» می باشد و به این نکته اشاره می کند که منبع این پیامها خداوند بوده است نه پیامبران (به عنوان مثال در دوم سموئیل فصل 7 آیه 4؛ دوم پادشاهان فصل 20 آیه 4؛ ارمیا فصل 1 آیه 4؛ حزقیال فصل 3 آیه 16؛ و آیه های آغازین کتاب های هوشع، یوئیل، میکاه، یونس و صفنیا). عیسی مسیح نیز پیامهای آسمانی را به این شکل تعلیم میداد: «آنچه به شما می‌گویم، از فکر و نظر خودم نیست بلکه از خدایی است که مرا فرستاده است»(یوحنا فصل 7 آیه 16). او همچنین گفت «هر چه پدر به من آموخته، همان را بیان می‌کنم» (یوحنا فصل 8 آیه 28). عیسی مسیح در دعای خود برای شاگردانش می گوید، «هر دستوری به من دادی، به ایشان دادم» (یوحنا فصل 17 آیه 8). بنابراین، مشخص است که عیسی مسیح نقش یک پیامبر به عنوان سخنگوی خدا را نیز ایفا کرده است.

دومین نقش یک پیامبر در کتاب مقدس همان چیزی است که کلمه پیامبر(نبی) به ذهن انسان می آورد یعنی پیش بینی یا پیشگویی اتفاقات آینده از طریق مکاشفات الهی. پیشگویی گرچه رایج ترین وظیفه یک پیامبر نیست اما بخش دیگری از نقش های اصلی او می باشد. گاهی پیام های الهی شامل پیش بینی هایی درباره آینده نیز می باشند. عیسی مسیح (در متی فصل 16 آیه 21) وقتی به شاگردانش گفت « که لازم است به اورشلیم برود و اینکه در آنجا مشایخ و کاهنان اعظم و علمای دین او را آزار داده، خواهند کشت، اما در روز سوم زنده خواهد شد» در حای پیشگویی آینده بود. تحقق این پیشگویی در هر چهار انجیل ثبت شده است (متی فصل 27 تا 28؛ مرقس فصل 15 تا 16؛ لوقا فصل 22 تا 24؛ و یوحنا فصل 18 تا 20). او همچنین پیشگویی کرد که شاگردانش کمی پس از صعود او به آسمان با نزول روح القدس، قدرت دریافت خواهند کرد (اعمال رسولان فصل 1 آیه 8). اعمال رسولان فصل 2 تحقق این پیشگویی را ثبت کرده است: شاگردان در روز پنتیکاست در اورشلیم روح القدس را دریافت کردند و توانایی سخن گفتن به زبان هایی را پیدا کردند که قبلا هیچ نوع آشنایی با آنها نداشتند؛ شاگردان با استفاده از این توانایی به حداقل پانزده گروه مختلف از مردم با زبان های متفاوت بشارت دادند. بنابراین مشخص است که عیسی مسیح نقش یک پیامبر را نیز دارد، برای اینکه توانایی پیشگویی داشت.

سومین نقش برخی از پیامبران، شفا و معجزه بود. موسی معجزات زیادی کرد مانند شکافتن دریای سرخ (خروج فصل 14 آیه های 21 تا 22). ایلیا معجزه کرد و آتشی از آسمان فرود آمد و قربانی را سوزاند (اول پادشاهان فصل 18 آیه های 36 تا 38). الیشع معجزه کرد و سر تبر را در آب شناور ساخت (دوم پادشاهان فصل 6 آیه 6). همه چهار انجیل، شفا و معجزات زیادی از عیسی مسیح را ثبت کرده اند (به عنوان مثال، متی فصل 8 آیه های 14 تا 15؛ مرقس فصل 1 آیه های 40 تا 45؛ لوقا فصل 8 آیه های 42 تا 48؛ یوحنا فصل 6 آیه های 16 تا 21).

مردم برای اشاره به عیسی مسیح در موارد متعددی از واژه «پیامبر» استفاده کردند (متی فصل 21 آیه 11؛ لوقا فصل 7 آیه 16؛ یوحنا فصل 4 آیه 19). عیسی مسیح در مرقس فصل 6 آیه 4 به عنوان یک پیامبر به خودش اشاره می کند.

خداوند به موسی گفت که روزی پیامبر دیگری برای اسرائیل خواهد فرستاد، «من از میان آنها پیامبری مانند تو برای ایشان خواهم فرستاد. به او خواهم گفت که چه بگوید و او سخنگوی من نزد مردم خواهد بود» (تثنیه فصل 18 آیه 18). عیسی مسیح همان پیامبری بود که آن پیشگویی را تحقق بخشید (نگاه کنید به اعمال رسولان فصل 3 آیه 22؛ فصل 7 آیه 37). عیسی مسیح همه شرایط یک پیامبر در لقب، سخن و عمل را به طور کامل دارد. او آخرین پیامبر و کلام خداست (یوحنا فصل 1 آیه 1).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا عیسی مسیح یک پیامبر بود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries