settings icon
share icon
سوال

آیا جنگی که در مکاشفه فصل 12 توصیف شده است، چگونگی رانده شدن شیطان را توضیح می دهد یا نبرد بین فرشتگان در آخر زمان را؟

جواب


آخرین جنگ بین فرشتگان و سرانجام رانده شدن شیطان از بهشت در مکاشفه فصل 12 آیه های 7 تا 12 توضیح داده شده است. یوحنا در این متن نبرد بزرگ بین میکائیل و فرشتگان تحت امر او در برابر اژدها (شیطان) و فرشتگان سقوط کرده (فرشتگان خبیث) را در رویا می بینید. این واقعه در آخر زمان طی دوران عذاب سخت رخ خواهد داد. شیطان که در توهم دستیابی به مقام خدایی است، آخرین شورش خود بر ضد خدا را برپا می کند. اژدها و فرشتگان خبیث تحت امرش شکست خورده و برای همیشه از بهشت رانده خواهند شد.

ما بر اساس محتوای مکاشفه فصل 12 به این نتیجه می رسیم که این نبرد در آینده رخ خواهد داد. آیه 6 به ما می گوید آن زن (اسرائیل) از دست اژدها (شیطان) به بیابان فرار می کند جایی که «خدا آنجا را برای او آماده كرده بود تا به مدت هزار و دويست و شصت روز از او مراقبت كنند ». آیه 7 با کلمه «سپس» آغاز می شود. بعد از فرار اسرائیل، جنگ در آسمان آغاز می شود. فرار آن زن در مکاشفه فصل 12 آیه 6 به فراری شباهت دارد که عیسی مسیح در متی فصل 24 آیه 16 توصیف می کند و می گوید مردم یهودیه با دیدن آن چیز وحشتناک به تپه های اطراف فرار می کنند. در اواسط دوران عذاب سخت، شخصیت واقعی خود را برملا می کند، شیطان بر زمین مسلط می شود و اسرائیل به مدت 1260 (سه سال و نیم، نیمه دوم دوران عذاب سخت) روز تحت حمایت خدا قرار می گیرد

یک تصور اشتباه در مورد شیطان و فرشتگان خبیث تحت امر او این است که گمان می شود آنها پس از رانده شدن شیطان، در اسارت به سر می برند. متون زیادی در کتاب مقدس این مطلب را مشخص کرده اند که شیطان پس از اولین شورش بر ضد خدا از حضور در بهشت منع نشد. در ایوب فصل 1 آیه 1 تا فصل 2 آیه 8 می بینیم که شیطان در حضور خداوند است و ایوب را به داشتن ایمانی غیرواقعی و منفعت طلب متهم می کند. در زکریا فصل 3، باز هم شیطان را در حضور خدا می بینیم که یوشع، کاهن اعظم، را متهم می کند. میکایای نبی هم خوابی را توصیف می کند که به حضور شیطان در برابر خدا اشاره دارد (اول پادشاهان فصل 22 آیه های 19 تا 22). بنابراین شیطان حتی پس از سقوط هم به بهشت دسترسی داشته است.

شیطان و فرشتگان تحت فرمان او در این دوران هم تا اندازه ای به بهشت دسترسی دارند و با فرشتگان خداوند مخالفت می کنند (دانیال فصل 10 آیه های 10 تا 14). اما در نبردی که در مکاشفه فصل 12 توصیف شده است، شیطان و ارواح پلید او کاملا از بهشت رانده شده (آیه 8) و فقط بر زمین تسلط پیدا می کنند (آیه 9). آزادی شیطان کم می شود و به همین دلیل با خشم زیاد به سراغ اهالی زمین می رود، برای اینکه می داند وقتش به پایان رسیده است (آیه 12).

دست متهم کننده بزرگ یعنی شیطان برای همیشه از توبیخ برگزیدگان کوتاه می شود و جشن بزرگی در آسمان برپا خواهد شد. با این وجود، ساکنین زمین پس از این رویداد هم به دلیل خشم شیطان و ادامه داوری خدا بر روی زمین به شکل وحشتناکی رنج خواهند کشید.

نبرد بین میکائیل و شیطان بسیار مهم و اساسی است. وقتی فرشتگان خداوند لشگر شیطان را شکست می دهند، صدای بلندی از آسمان می گوید «زمان نجات و قدرت و سلطنت خدا و حكومت بر حق مسيح او رسيده است» (مکاشفه فصل 12 آیه 10). مقدسین (ایمانداران) خداوند نیز در این پیروزی سهیم هستند: «برادران ما با خون ”برّه“ و با بيان حقيقت، او را سركوب كردند. ايشان جانشان را دريغ نداشتند بلكه آن را در راه خدمت خدا نثار كردند» (آیه 11).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا جنگی که در مکاشفه فصل 12 توصیف شده است، چگونگی رانده شدن شیطان را توضیح می دهد یا نبرد بین فرشتگان در آخر زمان را؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries