settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره جنگ چه می گوید؟

جواب


خیلی از مردم به اشتباه دستور« قتل مکن» در خروج فصل 20 آیه 13 را به جنگ ربط می دهند. در حالیکه معنی کلمه عبری آن قتل عمدی است که از قبل در مورد آن فکر شده و برای آن با سوء نیت نقشه کشیده شده است. خدا به اسرائیلی ها اغلب دستور می داد که با اقوام دیگر بجنگند (اول سموئیل فصل 15 آیه 3؛ یوشع فصل 4 آیه 13). خدا برای چندین جرم حکم مرگ داده است (خروج فصل 21 آیه 12 و 15، فصل 22 آیه 19؛ لاویان فصل 20 آیه 11). بنابراین، خدا در هر شرایطی بر ضد کشتن نیست، اما بر ضد قتل هست. جنگ هیچوقت چیز خوبی نیست، اما گاهی لازم است. در دنیایی پر از مردم گناهکار (رومیان فصل 3 آیه های 10-18)، احتمال جنگ بسیار زیاد است. گاهی تنها راهی که می توان مردم گناهکار را از صدمه به دیگران بازداشت جنگیدن با آنهاست.

در عهد قدیم، خدا به اسرائیلی ها فرمان داد «از مديانيها بدليل ينكه قوم اسرائيل را به بت‌پرستی كشاندند انتقام بگير» (اعداد فصل 31 آیه 2). تثنیه فصل 20 آیه های 16-17 می گوید: «در شهرهای داخل مرزهای سرزمين موعود، هيچكس را نبايد زنده بگذاريد. هر موجود زنده‌ای را از بين ببريد. حيتيها، اموريها، كنعانيها، فرزيها، حويها و يبوسيها را بكلی نابود كنيد. اين حكمی است كه خداوند، خدايتان داده است». و همچنین اول سموئیل فصل 15 آیه 18 می گوید «او تو را فرستاد تا عماليقی‌های گناهكار را ريشه كن كنی». قطعا خدا بر خلاف جنگیدن نیست. عیسی مسیح همیشه در توافق کامل با پدر بود (یوحنا فصل 10 آیه 30)، پس ما نمی توانیم بگوییم که جنگ فقط مربوط به عهد قدیم بوده است. خدا عوض نمی شود (ملاکی فصل 3 آیه 6؛ یعقوب فصل 1 آیه 17).

بازگشت دوباره عیسی مسیح بسیار سخت و قاطعانه خواهد بود. مکاشفه فصل 19 آیه های 11-21 درباره جنگ نهایی با مسیح صحبت می کند که سردار پیروز جنگ است و او داور عادلیست که با عدالت می جنگد (آیه 11) در این جنگ خونریزی زیادی خواهد بود (آیه 13). پرندگان گوشت کسانی را که بر ضد او هستند خواهند خورد (آیه 17-18). او به دشمنانش رحم نخواهد کرد و بر آنها غلبه کامل یافته آنها را به دریاچه آتش خواهد انداخت (آیه 20).

آیا اشتباه است که بگوییم خدا هیچوقت از جنگ حمایت نمی کند؟ عیسی صلح طلب نیست. در دنیایی که پر از مردم شریر است، گاهی جنگیدن لازم است تا از شرارت بزرگتر جلوگیری شود. اگر هیتلر در جنگ جهانی دوم شکست نخورده بود، چند میلیون آدم بیشتر می کشت؟ اگر جنگ داخلی آمریکا اتفاق نیفتاده بود، چقدر بیشتر سیاه پوستان در آمریکا مجبور به زجر کشیدن بودند؟

جنگ چیز بدی است و بعضی جنگها از جنگهای دیگر بدتر است، اما بهر حال جنگ همیشه نتیجه گناه است (رومیان فصل 3 آیه های10-18). در عین حال، جامعه فصل 3 آیه 8 می گوید، «زمانی برای محبت، زمانی برای نفرت. زمانی برای جنگ، زمانی برای صلح». در این دنیای پر از گناه، نفرت، و شرارت (رومیان فصل 3 آیه های 10-18)، جنگ اجتناب ناپذیر بنظر می رسد. مسیحیان نباید جنگجو باشند، اما در ضمن نباید بر ضد تصمیم حکومتی که خدا در راس کشور و بالای سر آنها قرار داده نیز باشند (رومیان فصل 13 آیه های 1-4، اول پطرس فصل 2 آیه 17). مهمترین چیزی که ما می توانیم در جنگ انجام دهیم این است که برای داشتن حکمت خدایی برای رهبرانمان دعا کنیم، همینطور برای سلامتی سربازان، برای حل سریع اختلافات و برای اینکه تلفات غیر نظامیان دو طرف حداقل ممکن باشد (فیلیپیان فصل 4 آیه های 6-7).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره جنگ چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries