settings icon
share icon
سوال

آیا درخواست مرگ از خدا کار اشتباهی است؟

جواب


بسیاری از کسانی که از بیماری های علاج ناپذیر، شرایط رنج آور، افسردگی شدید و مشکلات عاطفی رنج می برند می خواهند بدانند که آیا می توانند از خدا درخواست مرگ کنند. آیا این درخواست شکلی از خودکشی است؟ اگر درخواست مرگ کنیم، خدا ما را به بهشت می برد؟ سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا چنین دعایی گناه است.

فرار از درد و رنج، چه فیزیکی و چه عاطفی ، از ویژگی های انسان است. حتی عیسی مسیح دعا کرد، «پدر، اگر ممكن است، اين جام رنج و عذاب را از مقابل من بردار؛ اما نه به خواهش من بلكه به خواست تو» (متی فصل 26 آیه 39). این دعا برآمده از بُعد انسانی عیسی مسیح بود. عیسی مسیح می دانست که چه چیزی بر روی صلیب در انتظار اوست، اما دقت کنید که در نهایت مطیع خواست خدا بود. عیسی مسیح در همه چیز مطیع خداوند بود (یوحنا فصل 5 آیه 30). در باغ جستیمانی، عیسی مسیح گفت مواقعی وجود دارند که باید رنج بکشیم، و او با اراده خود رنج کشید، برای اینکه خواست خدا این بود.

ما ایمانداران باید همیشه در دعا به خداوند بگوییم «خواست تو انجام شود». هیچ یک از ما تا وقتی که زمانش فرا نرسیده باشد نخواهیم مرد. داوود می گوید که همه روزهای زندگی ما توسط خدا برنامه ریزی شده و هیچ چیزی باعث کم شدن برنامه خدا برای ما نمی شود: «حتی پيش از آنكه من بوجود بيايم تو مرا ديده بودی. پيش از آنكه روزهای زندگی من آغاز شود، تو همهٔ آنها را در دفتر خود ثبت كرده بودی» (مزامیر فصل 139 آیه 16). به جای اینکه در شرایط سخت و رنج آور زندگی از خدا طلب مرگ کنیم، بهتر است دعا کنیم تا او به ما قدرت تحمل مشکلات و رنج ها را بدهد و به خدا برای زمان مرگ اعتماد کنیم.

رنج کشیدن خیلی سخت است و گاهی سخت ترین قسمت، درک این موضوع است که چرا رنج می کشیم. رنج کشیدن باعث فروتنی می شود، و ما نمی خواهیم فروتن، ضعیف و یا وابسته شویم. اما وقتی می پرسیم «خدایا! چرا من؟» پاسخ می تواند به همین سادگی باشد «چرا تو نه؟». خداوند از رنج و سختی کشیدن ایمانداران در این زندگی هدف دارد. برنامه ها و اهداف او مانند ذات او مقدس و پاک هستند. «اعمال خداوند كامل و بی‌نقص است و وعده‌های او پاک و قابل اعتماد!» (مزامیر فصل 18 آیه 30). اگر راه های خداوند بی نقص و کامل هستند، پس هر چه که هستند باید به آنها اعتماد کنیم؛ همچنین هدف خداوند از هر اتفاقی که در زندگی ما رخ می دهد، کامل و بی نقص است. از نظر ما این موضوع غیر ممکن و غیر قابل درک است، اما همانطور که در اشعیا فصل 55 آیه های 8 تا 9 می خوانیم او به ما می گوید که افکار ما مانند افکار او نیستند.

پولس از عارضه ای که شبیه خار در بدن بود رنج می برد — و دردهای دیگری که در کتاب مقدس عنوان نشده است- او سه مرتبه از خدا خواست تا این درد را شفا دهد. اما خداوند، یعنی کسی که می توانست رنج و درد او را برای همیشه پایان دهد، این کار را نکرد. او به پولس گفت که آن خار در بدن او برای این است که دچار غرور نشود « اما برای آنكه از اين مكاشفات خارق‌العاده و مشاهدات روحانی، احساس غرور به من دست ندهد، خدا اجازه داد كه عارضه‌ای همچون خار در بدنم بوجود آيد. او اجازه داد فرستادهٔ شيطان مرا رنج دهد و بدين وسيله مانع غرور من گردد» (دوم قرنتیان فصل 12 آیه 7). اما خداوند پولس را تنها و ضعیف رها نکرد تا رنج بکشد. خداوند به او تضمین داد که لطف خدا برای او کافیست و تکیه پولس بر قدرت خداوند از او حفاظت می کرد و باعث جلال خداوند می شد. پولس گفت «از داشتن آن «خار» خوشحالم؛ از اهانتها، سختیها، جفاها و مشكلات نيز شادم؛ چون می‌دانم كه همهٔ اينها باعث جلال مسيح می‌شود. زيرا وقتی ضعيفم، آنگاه توانا هستم؛ هر چه كمتر داشته باشم، بيشتر به خدا متكی خواهم بود» (دوم قرنتیان فصل 12 آیه 10). پس به جای فرار از سختی ها و رنج ها با پناه بردن به مرگ، باید به او تکیه کرده و آرامش پیدا کنیم. هدف او از این رنج ها همیشه باعث جلال او و برکت برای ما می شود.

وقتی تحت فشار بسیار زیاد درد و رنج قرار داریم، گاهی به این نتیجه می رسیم که دیگر نمی توانیم ادامه دهیم. اما خداوند به ما یادآوری می کند ما تنها کسی نیستیم، نبودیم و نخواهیم بود که رنج ها و آزمایش ها را تجربه می کنیم. ایمانداران قبل از ما از دردهایی رنج برده اند که حتی داروهای امروزی برای تسکین دردشان وجود نداشت. برخی دیگر از ایماندارن توسط دشمنان خدا شکنجه یا کشته شده اند. برخی دیگر، تنها رها شده اند و حتی برای بشارت دادن زندانی شده اند. پس ما تنها نیستیم. اما خداوند همیشه وفادار است، او هرگز اجازه نمی دهد تا بیشتر از حد توانمان رنج بکشیم و همچنین راه فرار را همیشه برای ما باز خواهد گذاشت تا بتوانیم سختی ها را تحمل کنیم (اول قرنتیان فصل 10 آیه 13).

در آخر، برای پاسخ به پرسش این مقاله باید گفت، «كاری كه با وجدان ناراحت انجام شود، گناه است» (رومیان فصل 14 آیه 23). به عبارت دیگر، اگر وجدان ما می گوید این کار گناه است پس گناه است. کتاب مقدس همچنین به ما می گوید «اين را از ياد نبريد كه اگر بدانيد چه كاری درست است، اما آن را انجام ندهيد، گناه كرده‌ايد» (یعقوب فصل 4 آیه 17). فقط یک گناه مانع ورود ما به بهشت می شود و آن هم انکار عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده است. درخواست مرگ از خداوند می تواند گناه باشد، برای اینکه نشان دهنده بی ایمانی است. در سختی ها و رنج ها می توانیم اینگونه دعا کنیم: «خدایا! تو قول داده ای که در مشکلات و رنج ها از من حفاظت کنی. التماس می کنم تا رنج های من را تسکین دهی و یا راهی برای فرار از رنج ها پیش پای من قرار دهی. اما در همه چیز، هر آنچه خواست توست انجام شود. آمین»

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا درخواست مرگ از خدا کار اشتباهی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries