settings icon
share icon
سوال

آیا خدا از مسیحیان انتظار دارد که رای بدهند؟

جواب


وظیفه و مسئولیت هر مسیحی است که رای دهد و به رهبرانی رای دهد که اصول مسیحی را ترویج می دهند. خدا قطعاً امور را تحت کنترل خود دارد، اما این بدان معنی نیست که ما نباید کاری برای پیشبرد اراده او انجام دهیم. به ما حکم شده که برای رهبرانمان دعا کنیم (اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 1-4). در باب سیاست و رهبری، شواهدی در کتاب مقدس است که خدا بارها از انتخابهای ما در خصوص رهبری ناخشنود شده است (هوشع فصل 8 آیه 4). گناه بر همه جای این جهان رخنه کرده و ما شاهد آن هستیم. بیشتر رنجهایی که در دنیا وجود دارد، به خاطر رهبری شریرانه است (امثال فصل 28 آیه 12). کتاب مقدس به مسیحیان دستوراتی می دهد که از قدرتهای مشروع اطاعت کنیم تا جایی که با احکام خداوند در تضاد نباشد (اعمال رسولان فصل 5 آیه های 27-29؛ رومیان فصل 13 آیه های 1-7). ما به عنوان ایماندارانِ تولد تازه یافته باید بکوشیم رهبرانی را انتخاب کنیم که خودشان تحت رهبری آفریدگارمان باشند (اول سموئیل فصل 12 آیه های 13-25). نامزدهایی که از فرامین کتاب مقدس در باب زندگی، خانواده، ازدواج، یا ایمان تخطی کنند را هرگز نباید حمایت کرد (امثال فصل 14 آیه 34). مسیحیان باید از طریق دعا و بررسی نامزدهای موجود رای دهند.

مسیحیان در بسیاری از کشورهای دنیا تحت ظلم و فشار هستند. آنها زیر نظر دولتهایی رنج می کشند که قدرت تغییر آن دولتها را ندارند و دولتهایی که از ایمانشان نفرت دارند و صدایشان را خاموش می کنند. این ایمانداران به قیمت جانشان انجیل عیسی مسیح را موعظه می کنند. مسیحیان در آمریکا برکت آزادی بیان را دارند و اینکه رهبرانشان را بدون ترس از خود و خانواده شان انتخاب کنند. در انتخابات اخیر، تقریبا دو تن از هر پنج تن مسیحی حق مسلم خود دانستند که رای ندهند. تقریباً یک پنجم مسیحیان واجد شرایط، برای رای دهی حتی ثبت نام هم نکردند.

در روزگار ما، افراد بسیاری هستند که می خواهند نام و پیام مسیح را کاملاً از عرصه عموم بیرون برانند. رای دادن فرصتی است برای ترویج، حفاظت، و پاسداری از دولت خداشناس. چشم پوشی از این فرصت به این معناست که به کسانی که نام مسیح را لکه دار می کنند، اختیار کامل بدهیم. رهبرانی که ما برمی گزینیم (یا کاری برای عزلشان نمی کنیم)، نفوذ زیادی بر آزادی ما دارند. آنها می توانند از حق ما برای پرستش و انتشار پیام انجیل محافظت کنند، یا اینکه این حقوق را صلب کنند. آنها می توانند ملت ما را به سوی عدالت هدایت کنند یا به سوی فاجعه اخلاقی. ما به عنوان مسیحی باید بایستیم و از دستور داده شده مبنی بر انجام وظایف مدنی پیروی کنیم (متی فصل 22 آیه 21).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا خدا از مسیحیان انتظار دارد که رای بدهند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries