settings icon
share icon
سوال

آیا یک مسیحی می تواند بازیهای کامپیوتری کند؟

جواب


کتاب مقدس حدود 2000 سال پیش تکمیل شده است بنابراین صراحتا درباره بازیهای کامپیوتری چیزی به ما نگفته است. اما اصول کتاب مقدس درباره استفاده بهینه از زمان، تا به امروز نیز کاربرد دارند. خداوند در کلامش به ما می گوید اگر یک فعالیت خاص، زندگی ما زیر کنترل خود درآورده است باید برای مدتی از آن فعالیت دوری کنیم یا به اصطلاح از آن فعالیت «روزه» بگیریم. این «روزه گرفتن» می تواند در رابطه با خوراک، فیلم، تلویزیون، موسیقی، بازیهای کامپیوتری و هر چیز دیگری باشد که تمرکز و حواس ما را از شناخت خدا و عشق ورزیدن به او پرت می کند. در حالیکه برخی از این موارد به خودی خود بد نیستند اما زمانیکه حواس ما را از اولین و مهمترین عشق ما پرت می کنند تبدیل به بت می شوند (کولسیان فصل 3 آیه 5؛ مکاشفه فصل 2 آیه 4). نکات زیر مواردی هستند که می توانند در مورد این سوال یعنی بازیهای کامپیوتری و یا تلوزیون، فیلم یا هر نوع سرگرمی دنیوی دیگر مورد ملاحظه و بررسی قرار بگیرند.

1) آیا بازیهای کامپیوتری باعث تهذیب من می شوند و یا فقط جنبه سرگرمی دارند؟ تهذیب کردن یعنی بزرگ کردن و رشد دادن. آیا بازیهای کامپیوتری باعث بیشتر شدن عشق و شناخت ما به خداوند و خدمت به دیگران می شود؟ «هر چیزی مجاز است، اما هر چیزی مفید نیست». «هر چیزی مجاز است، اما هر چیزی سازنده نیست» (اول قرنتیان فصل 10 آیه های 23-24؛ رومیان فصل 14 آیه 19). وقتیکه خداوند زمان استراحت در اختیار ما قرار می دهد، باید بدنبال فعالیت های نشاط آور برای لذت بردن از زمان استراحت خود باشیم. آیا مجاز بودن را به قابل تحسین بودن ترجیح می دهیم؟ زمانیکه بین خوب، بهتر و بهترین حق انتخاب داریم باید بهترین را انتخاب کنیم (غلاطیان فصل 5 آیه های 13-17).

2) آیا بازیهای کامپیوتری از خواست ما پیروی می کنند یا از خواست خدا؟ خواست خداوند برای فرزندانش را می توان در بزرگترین فرمان او کشف کرد، «خداوند، خدای خود را با تمام دل، با تمام جان، با تمام قوت و با تمام فكرت دوست بدار. همسايه‌ات را نيز دوست بدار، همانقدر كه خود را دوست می‌داری!» (لوقا فصل 10 آیه 27). خواست و اراده ما توسط گناه، آلوده شده است. از آنجاییکه ما از تمایلات نفسانی خود نجات پیدا کرده ایم، بنابراین باید دست از خواسته های خود بکشیم (فیلیپیان فصل 3 آیه های 7-9). خواست خدا باعث تغییر خواست ما می شود (مزامیر فصل 143 آیه 10). بتدریج، خواسته های او تبدیل به عمیق ترین خواسته های ما می شوند.

خیلی از مردم معتقدند که خواست خدا خسته کننده و تحقیر آمیز است. زمانیکه درباره خواست خدا فکر می کنند، یک راهب تنها و یا دربان رنجیده کلیسا در ذهن آنها شکل میگیرد. اما بر عکس این عقیده، کسانی که از خواست خدا برای زندگی خود پیروی می کنند، شادترین و ماجراجو ترین افراد هستند. با خواند زندگینامه قهرمانانی مانند امی کارمیشل، کوری تن بوم و جورج مولر این واقعیت برای آنها ثابت می شود. مطمئنا این پرهیزکاران با مشکلات زندگی، تمایلات نفسانی و شیطان دست و پنجه نرم کردند. ممکن است که دارایی زیادی در این دنیا نداشته اند اما خداوند بوسیله آنها کارهای بزرگی را انجام داده است. در ابتدا، خواست او غیر ممکن و پاک تر از آن بنظر می رسد که باعث نشاط و سرگرمی شود، اما خداوند قدرت و تمایل انجام آن را به ما می دهد. «ای خدای من، چقدر دوست دارم خواست تو را بجا آورم! دستورات تو را در دل خود حفظ می‌كنم» (مزامیر فصل 40 آیه 8؛ همچنین نگاه کنید به عبرانیان فصل 13 آیه 21).

3) آیا بازیهای کامپیوتری، خداوند را جلال می دهند؟ بعضی از بازیهای کامپیوتری، خشونت، هرزگی و تصمیمات احمقانه (مانند «من از بازی خارج شدم، پس ماشینم را نابود می کنم») را ترویج می دهند. فعالیت های مسیحیان باید باعث جلال خدا شود (اول قرنتیان فصل 10 آیه 31) و به ما کمک کنند تا در شناخت و محبت مسیح رشد کنیم.

4) آیا بازیهای کامپیوتری منجر به انجام کارهای خوب خواهند شد؟ «اين خداست كه ما را از نو آفريده و اين زندگی جديد را از فيض وجود عيسی مسيح به ما داده است؛ و از زمانهای دور دست، نقشۀ خدا اين بوده كه ما اين زندگی جديد را صرف خدمت به ديگران نماييم» (افسسیان فصل 2 آیه 10؛ همچنین نگاه کنید به تیطوس فصل 2 آیه های 11-14 و اول پطرس فصل 2 آیه 15). تنبلی و خودخواهی، خواست خدا برای ما که خوبی به دیگران است را نابود می کند (اول قرنتیان فصل 15 آیه 58؛ نگاه کنید به غلاطیان فصل 6 آیه های 9-10).

5) آیا بازیهای کامپیوتری، خویشتنداری را ترویج می دهند؟ خیلی از مردم می گویند که بازیهای کامپیوتری می توانند به یک اعتیاد و مشغله ذهنی تبدیل شوند. این موارد در زندگی مسیحی جایی ندارند. پولس زندگی مسیحی را با یک ورزشکار مقایسه می کند که بدن خود را برای بردن جایزه آماده و تربیت می کند. مسیحیان انگیزه بالاتری برای یک زندگی متمایز و خویشتن دارانه دارند که آن پاداش ابدی در آسمان می باشد ( اول قرنتیان فصل 9 آیه های 25-27).

6) آیا بازیهای کامپیوتری باعث بهترین استفاده از زمان می شوند؟ ما در برابر اینکه چگونه از لحظات زندگی استفاده می کنیم مسئول و پاسخگو هستیم. ساعت ها بازی کردن را به سختی می توان استفاده بهینه از زمان نامید. « پس مراقب اعمال و رفتارتان باشيد، زيرا در روزهای دشواری زندگی می‌كنيم. به همين جهت، جهالت و نادانی را از خود دور كرده، عاقل و خردانديش باشيد، و از هر فرصتی سود بجوييد تا اعمال نيک بجا آوريد. بدون تأمل دست به كاری نزنيد، بلكه سعی كنيد خواست و ارادۀ خدا را دريابيد و مطابق آن زندگی كنيد» (افسسیان فصل 5 آیه های 15-17). « به اين ترتيب خواهيد توانست بقيۀ عمر خود را به انجام اراده و خواست خدا سپری كنيد، و نه انجام خواهشهای گناه‌آلود خود» (اول پطرس فصل 4 آیه 2؛ همچنین نگاه کنید به کولسیان فصل 4 آیه 5؛ یعقوب فصل 4 آیه 14؛ اول پطرس فصل 1 آیه های 14-22).

7) آیا بازیهای کامپیوتری از آزمون فیلیپیان فصل 4 آیه 8 سربلند بیرون می آیند؟ «برادران عزيز، در خاتمه بگذاريد اين را نيز بگويم: فكرتان را بر روی هر چه راست و خوب و درست است، ثابت نگاه داريد. در بارۀ چيزهايی فكر كنيد كه پاک و زيباست. در صفات خوب و پسنديدۀ ديگران تأمل كنيد. در بارۀ چيزهايی فكر كنيد كه می‌توانيد خدا را برای آنها شكر كنيد و به وجود آنها خوش باشيد» (فیلیپیان فصل 4 آیه 8). زمانیکه در حال بازی کردن هستید، آیا بر امور الهی تمرکز می کنید یا امور دنیوی؟

8) آیا بازیهای کامپیوتری در راستای هدف زندگی من قرار دارند؟ پولس گفت که مردم در روزهای آخر «...عيش و عشرت را بيشتر از خدا دوست خواهند داشت» (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 4). فرهنگ غرب نمونه آشکار این توصیف است. ما عاشق بازی هستیم. غیر مسیحیان به سرگرمی هایی مانند فیلم، ورزش و موسیقی معتاد شده اند، برای اینکه هدف بزرگتری جز لذت بردن از زندگی تا لحظه مرگ ندارند. این سرگرمی های باعث حس رضایت و شادی واقعی نخواهند شد (جامعه فصل 2 آیه 1). زمانیکه مسیحیان مانند غیر مسیحیان به این چیزهای اعتیاد پیدا می کنند، آیا می توانیم بگوییم که «در اين دنيای فاسد كه پر از افراد نادرست و ناخلف است، همچون فرزندان خدا، پاک و بی‌لكه باشيد و در ميان ايشان مانند نور بدرخشيد» (فیلیپیان فصل 2 آیه 15)؟ و یا فقط به دیگران ثابت می کنیم که فرقی با آنها نداریم و مسیح تغییر مهمی در زندگی ما ایجاد نکرده است؟

پولس، شناخت، عشق و اطاعت از خداوند را به عنوان بالاترین اولویت زندگی خویش در نظر می گیرد. «اما اكنون همۀ اين امتيازات را كه روزگاری برايم بسيار باارزش بود، دور ريخته‌ام، تا بتوانم ايمان و اميدم را به مسيح ببندم. بلی، همه چيز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عيسی مسيح، بی‌ارزش است. بنابراين، همه را كنار گذاشته‌ام، چون برای من پشيزی ارزش ندارند، با اين هدف كه مسيح را داشته باشم، و با او يكی شوم، و ديگر برای نجات يافتن، بر كارهای خوب خودم و يا اطاعت از قوانين مذهبی تكيه نكنم، بلكه اعتمادم بر مسيح باشد؛ زيرا فقط از راه ايمان به مسيح است كه خدا ما را بی‌گناه بحساب می‌آورد. اكنون من همه چيز را رها كرده‌ام، چون دريافته‌ام كه فقط از اين راه می‌توانم مسيح را واقعاً بشناسم و به آن قدرتی كه او را پس از مرگ زنده كرد، دست يابم؛ من می‌خواهم درک كنم كه رنج كشيدن و مردن با او يعنی چه» (فیلیپیان فصل 3 آیه های 7-10). آیا بازیهای کامپیوتری نشان دهنده عشق من به خداوند است یا امور دنیوی؟ (اول یوحنا فصل 2 آیه های 15-17).

9) آیا بازیهای کامپیوتری باعث تمرکز و توجه من به ابدیت خواهند شد؟ به مسیحیان در صورتیکه به ایمان خود در روی زمین وفادار باشند، امید پاداش آسمانی داده شده است (متی فصل 6 آیه های 19-21؛ اول قرنتیان فصل 3 آیه های 11-16). اگر ما به جای لذت جویی در زندگی زمینی بر روی زندگی ابدی تمرکز کنیم، منابع و زمان و قلب ما برای خدمت به خدا صرف خواهد شد (کولسیان فصل 3 آیه های 1-2، آیه های 23-24). اگر دارایی ها یا فعالیت های ما باعث از دست دادن پاداش ابدی می شوند پس دیگر چه ارزشی دارند (لوقا فصل 12 آیه های 33-37)؟ مسیحیان اغلب سعی می کنند هم خدا را خدمت کنند و هم خواسته های خویش را. اما عیسی مسیح به روشنی می گوید، «نمی‌توانی به دو ارباب خدمت كنی» (متی فصل 6 آیه 24). خدا بوسیله زمان کار و استراحت به ما شادی و نشاط می دهد (جامعه فصل 5 آیه 19؛ متی فصل 11 آیه های 28-29؛ کولسیان فصل 3 آیه های 23-24). ما باید یک تعادل بین کار و تفریح پیدا کنیم. اگر ما نیز مانند مسیح، زمانی را برای استراحت قرار دهیم (مرقس فصل 6 آیه 31)، باید یک فعالیت و سرگرمی تهذیب کننده و آموزنده را انتخاب کنیم.

مسئله این نیست که «آیا می توانم بازی کامپیوتری بکنم یا نه؟» بلکه مسئله این است که «آیا بازی کامپیوتری بهترین انتخاب است؟» آیا مرا تهذیب می کند، عشق من به همسایه را نشان می دهد و باعث جلال خدا می شود؟ ما باید بدنبال فعالیتهای مفید و قابل تحسین باشم، نه اینکه فقط بدنبال فعالیتهای مجاز باشیم. به هر حال، خداوند شما را هدایت می کند، او را با شور و شوق بالاتر از هر چیز دیگری قرار دهید و پیروی کنید. برای ابدیت آماده شوید. هر فداکاری و از خود گذشتگی ای که انجام می دهیم در مقایسه با زمانیکه مسیح را ملاقات می کنیم ناچیز است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا یک مسیحی می تواند بازیهای کامپیوتری کند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries