آیا یک مسیحی باید بازیهای کامپیوتری کند؟


سوال: آیا یک مسیحی باید بازیهای کامپیوتری کند؟

جواب:
قریب به 2000 سال پیش که کتاب مقدس نوشته شده، کلام خدا تعلیم صریحی نمی دهد که آیا یک مسیحی باید بازی کامپیوتری بازی کند یا نکند. اما اصول کتاب مقدس در خصوص بهترین استفاده از وقتمان هنوز برای زمان حال کاربرد دارد. وقتی که خدا به ما نشان می دهد که فعالیتی خاص، دارد زندگی مان را کنترل می کند، باید برای مدتی از آن دست بکشیم. این "روزه" می تواند برای غذا، فیلم، تلویزیون، بازیهای کامپیوتری، و هر چیزی که توجهمان را از شناخت و محبت به خدا و خدمت به خلق او منحرف می کند، باشد. در عین حال که برخی از این چیزها ذاتاً چیز بدی نیستند، اما اگر ما را از عشق اولمان منحرف کنند، تبدیل به بت می شوند (کولسیان 5:3؛ مکاشفه 4:2). اصول زیر را باید در نظر داشته داشت، خواه مسئله در خصوص بازیهای کامپیوتری باشد، یا تلویزیون، فیلم، یا هر چیز زمینی دیگر.

1. آیا بازیهای کامپیوتری من را بنا می کند، یا صرفاً سرگرمم می کند؟ آیا بازیهای کامپیوتری شما را در محبت خدا، شناخت او، و خدمت به دیگران بنا می کند؟ "«همه چیز جایز است» — امّا همه چیز مفید نیست. «همه چیز رواست» — امّا همه چیز سازنده نیست" (اول قرنتیان 23:10-24؛ رومیان 19:14). هنگامی که خدا به ما اوقات فراغت می دهد، باید فعالیت هایی بیاییم که از آن لذت ببریم. آیا فعالیتهای مجاز را به فعالیتهای ارزنده ترجیح می دهیم؟ هنگامی که ما بین خوب، بهتر، و بهترین دست به انتخاب می زنیم، باید بهترین را انتخاب کنیم (غلاطیان 13:5-17).

2. آیا بازیهای کامپیوتری اطاعت از اراده ی نفس است یا اراده خدا؟
اراده خدا برای فرزندانش می تواند در بزرگترین حکم او خلاصه شود: ""خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قوّت و با تمامی فکر خود محبت نما؛" و "همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن."" (لوقا 27:10). اراده ما بواسطه گناه آلوده شده است. از آنجاییکه ما از امیال نفسانی خود نجات یافته ایم، باید اراده خود را تسلیم کنیم (فیلیپیان 7:3-9). اراده خدا اراده ما را تبدیل می سازد (مزمور 10:143). به تدریج، اشتیاق خدا برای ما تبدیل به عمیقرین اشتیاق ما نیز می شود.

بسیاری از افراد معتقدند که اراده خدا ملالت آور و خفیف کننده است. آنها شخص تارک دنیایی را در صومعه ی یا یک دربارن بی میل کلیسا را تجسم می کنند. برعکس، افرادی که اراده خدا را برای زندگی خود دنبال می کنند، شادترین و پرماجراترین مردم هستند. خواندن زندگی نامه های قهرمانان تاریخ نظیر هودسون تیلور، امی کارمیشل، کوری تن بوم، جورج مولر این مطلب را تایید خواهد کرد. البته این مقدسین با دشواریهایی از سوی دنیا، نفسشان و شیطان روبرو شدند. آنها شاید دارایی های زیادی در این دنیا نداشته اند، اما خدا کارهای عظیمی را از طریق آنان به انجام رسانید. در آغاز، اراده او به نظر محال می آید و آنقدر مقدس که اصلا مفرح نباشد، اما خدا به ما قوت انجام آن را خواهد داد و "آرزویم، ای خدایم، انجام اراده توست" (مزمور 8:40الف؛ نگاه کنید به عبرانیان 21:13).

3. آیا بازی کامپیوتری خدا را جلال می دهد؟ برخی از بازیهای کامپیوتری، خشونت، هرزگی، و تصمیمات احمقانه را ترویج و جلال می دهند (مثلاً من بیرون از مسابقه هستم، پس ماشینم را خرد و متلاشی کنم"). فعالیتهای ما به عنوان مسیحیان باید خدا را جلال دهد (اول قرنتیان 31:10) و به ما کمک کند تا در شناخت و فیض عیسی مسیح رشد کنیم.

4. آیا بازیهای کامپیوتری منجر به کارهای نیک خواهد شد؟ "زیرا ساختۀ دست خداییم، و در مسیحْ عیسی آفریده شده‌ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم" (افسسیان 10:2؛ همچنین نگاه کنید به تیتوس 11:2-14؛ و اول پطرس 15:2). تنبلی و خودخواهی بر خلاف مقصودی است که خدا برای ما دارد یعنی نیکویی کردن به دیگران (اول قرنتیان 58:15؛ همچنین نگاه کنید به غلاطیان 9:6-10).

5. آیا بازیهای کامپیوتری می تواند خویشتن داری باشد؟
بسیاری از مردم گفته اند که بازیهای کامپیوتری می تواند اعتیادآور یا وسواس فکری بشود. هیچ فضایی برای چنین چیزهایی در زندگی مسیحی وجود ندارد. پولس، زندگی مسیحی را با ورزشکاری مقایسه می کند که بدن خود را انضباط و ریاضت می دهد تا بتواند جایزه را ببرد. مسیحیان انگیزه بزرگتری برای زندگی ای خویشتن دار و وقف شده دارند که همانا پاداش ابدی در آسمان است (اول قرنتیان 25:9-27).

6. آیا می توان زمانی را که صرف بازیهای کامپیوتری می شود، توجیه کرد؟
شما برای اینکه چگونه از دقایق محدود خود استفاده می کنید، حساب پس خواهید داد. به سختی بتوان سپری کردن ساعتها صرف بازی های کامپیوتری را استفاده درست از زمان تلقی کرد. "پس، بسیار مراقب باشید که چگونه رفتار می‌کنید، رفتاری نه چون نادانان بلکه چون دانایان. فرصتها را غنیمت شمارید، زیرا روزهای بدی است. پس نادان نباشید، بلکه دریابید که ارادۀ خداوند چیست" (افسسیان 15:5-17). "باقی عمر را در جسم، نه در خدمت امیال پلید بشری، بلکه در راه انجام ارادۀ خدا بگذرانید" (اول پطرس 2:4؛ همچنین نگاه کنید به کولسیان 5:4؛ یعقوب 14:4؛ و اول پطرس 14:1-22).

7. آیا بازیهای کامپیوتری از آزمون فیلیپیان 8:4 سربلند بیرون می آید؟
"در پایان، ای برادران، هرآنچه راست است، هرآنچه والاست، هرآنچه درست است، هرآنچه پاک است، هرآنچه دوست‌داشتنی و هرآنچه ستودنی است، بدان بیندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید." فیلیپیان 8:4). هنگامی که بازیهای کامپیوتری می کنید، آیا ذهنتان معطوف به امور خدایی است یا دنیوی؟

8. آیا بازیهای کامپیوتری با مقصود زندگی من جور می آید؟ پولس نوشت که در روزهای آخر مردم "لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت" (دوم تیموتائوس 4:3). فرهنگ غرب در این توصیف صدق می کند. ما عاشق بازی کردن هستیم. غیر مسیحیان معتاد به سرگرمی هایی چون فیلم، ورزش، و موسیقی می شوند چرا که مقصودی بالاتر از این ندارند که پیش از مرگ، از زندگی لذت ببرند. این سرگرمی ها نمی تواند براستی رضایت بخش باشد (جامعه 1:2). وقتی که مسیحیان به همان چیزهایی که غیر مسیحیان معتادش هستند، معتاد می شوند، آیا براستی می توانیم بگوییم که زندگی نوینی را از خود به نمایش می گذاریم "در بین نسلی کج‌رو و منحرف که در میانشان همچون ستارگانْ در این جهان می‌درخشیم" (فیلیپیان 15:2)؟ یا به دیگران ثابت می کنیم که واقعاً فرقی با آنها نداریم و اینکه مسیح تفاوت چشمگیری در زندگی ما صورت نداده است؟

پولس، شناخت، محبت و اطاعت از خدا را بالاترین اولویت خود به حساب آورد. "همه چیز را در قیاس با ارزش برترِ شناخت خداوندم مسیحْ عیسی، زیان می‌دانم، که به‌خاطر او همه چیز را از کف داده‌ام. آری، اینها همه را فضله می‌شمارم تا مسیح را به دست آورم. می‌خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنجهای او سهیم شده، با مرگش همشکل گردم،" (فیلیپیان 7:3-10). آیا بازیهای کامپیوتری عشق من را به خدا نشان می دهد یا عشقم را به چیزهای دنیا؟ (اول یوحنا 15:2-17).

9. آیا بازیهای کامپیوتری توجه من را معطوف به ابدیت خواهد کرد؟ مسیحیان امید پاداش ابدی در آسمان را دارند، اگر در زمین وفادار باشند (نگاه کنید به متی 19:6-21 و اول قرنتیان 11:3-16). اگر ما به جای خوشگذرانی های گذرا در زمین، معطوف به زندگی برای ابدیت باشیم، در آنصورت منابع، وقت و قلبمان را برای خدمت به خدا خواهیم داد (کولسیان 1:3-2؛ 23-24). اگر دارایی ها یا فعالیتهایمان موجب شود که پاداش ابدی مان را از دست دهیم، چه ارزشی دارند (لوقا 33:12-37)؟ مسیحیان اغلب سعی می کنند که هم خدا را خدمت کنند و هم امیال خودشان را. اما عیسی واضحاً اذعان داشته است که "هیچ کس نمی تواند دو ارباب را خدمت کند" (متی 24:6). خدا در زمانهای کار و استراحت به ما شادی می دهد (جامعه 19:5؛ متی 28:11-29؛ کولسیان 23:3-24). ما باید تعادلی را بین کار و سرگرمی پیدا کنیم. وقتی که همچون عیسی زمانی را برای استراحت اختصاص می دهیم (مرقس 31:6)، باید فعالیتی بناکننده را انتخاب کنیم.

مسئله این نیست که "آیا می توانم بازیهای کامپیوتری بکنم یا نه؟" بلکه "آیا بازیهای کامپیوتری بهترین انتخاب است؟" آیا مرا بنا می کند، محبتم را به همسایه ام نشان می دهد، و خدا را جلال می دهد؟ ما باید فعالیتهایی را انجام دهیم که شایان تقدیر است، نه صرفاً فعالیتهایی که مجاز هستند. او تو را هدایت خواهد کرد پس او را با شور و شوق بالاتر از هر چیز پیروی کن. برای ابدیت آماده شو. هر قربانی ای وقتی با عیسی ملاقات می کنیم، ناچیز به نظر می آید.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
آیا یک مسیحی باید بازیهای کامپیوتری کند؟