settings icon
share icon
سوال

آیا عیسی گیاه خوار بود؟ آیا مسیحیان باید گیاه خوار باشند؟

جواب


عیسی گیاه خوار نبود. کتاب مقدس ذکر می کند که عیسی ماهی خورد (لوقا فصل 24 آیه های 42-43) و بره (لوقا فصل 22 آیه های 8-15). عیسی به طرز معجزه آسایی جماعت زیادی را با نان و ماهی خوراک داد. اگر او گیاه خوار بود، این کار او عجیب می بود (متی فصل 14 آیه های 17-21). پطرس رسول در رویایی دید که عیسی همه غذاها را پاک (حلال) اعلام کرد، از جمله حیوانات (اعمال فصل 10 آیه های 10-15). پس از طوفان نوح، خدا به بشر اجازه خوردن گوشت را داد (پیدایش فصل 9 آیه های 2-3). خدا هرگز این اجازه را لغو نکرد.

بنابراین، هیچ ایرادی ندارد که یک مسیحی گیاه خوار باشد. کتاب مقدس ما را به خوردن گوشت فرمان نمی دهد. هیچ ایرادی برای پرهیز از خوردن گوشت وجود ندارد. آنچه کتاب مقدس می گوید این است که ما نباید اعتقادمان راجع به این موضوع را به دیگران تحمیل کنیم یا بر حسب آنچه می خورند یا نمی خورند قضاوتشان کنیم. رومیان فصل 14 آیه های 2-3 به ما می گوید: «بعنوان مثال، بر سر خوردن يا نخوردن گوشت حيوانی كه برای بتها قربانی شده است، با او جر و بحث نكنيد. ممكن است شما در خوردن چنين گوشتی ايرادی نبينيد، اما ديگران چون ايمانشان ضعيف‌تر است، اين عمل را اشتباه بدانند و ترجيح دهند اصلاً گوشت نخورند و برای خوراک از سبزيجات استفاده كنند. پس آنانی كه خوردن چنين گوشتی را بلامانع می‌دانند، آنانی را كه نمی‌خورند تحقير نكنند؛ و آنانی كه نمی‌خورند، از كسانی كه می‌خورند ايراد نگيرند، زيرا خدا ايشان را نيز به فرزندی پذيرفته است».

باز تکرار می کنیم که خدا بعد از طوفان به بشر اجازه خوردن گوشت را داد (پیدایش فصل 9 آیه 3). در قانون عهد قدیم، به قوم اسرائیل دستور داده شده بود که غذاهای خاصی را نخورند (لاویان فصل 11 آیه های 1-47)، اما هیچ گاه حکمی بر علیه خوردن گوشت داده نشده بود. عیسی تمام غذاها شامل همه نوع گوشت را پاک اعلام کرد (مرقس فصل 7 آیه 19). همانند هر چیز دیگری، هر مسیحی باید در خصوص آنچه خدا به او برای خوردن داده است در دعا راهنمایی بخواهد. هر تصمیمی که در قبال خوردن می گیریم، مقبول خداست به شرطی اینکه از خدا برای تدارک آن شکرگزاری کنیم (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 18). « كارهای شما، حتی خوردن و نوشيدنتان، همه بايد برای جلال و بزرگی خدا باشد » (اول قرنتیان فصل 10 آیه 31).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا عیسی گیاه خوار بود؟ آیا مسیحیان باید گیاه خوار باشند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries