settings icon
share icon
سوال

منظور از وردهای (کلمات تکراری) بی معنی در دعا چیست؟

جواب


عیسی مسیح در موعظه سرکوه گفت، «وقتی دعا می‌كنيد، مانند كسانی كه خدای حقيقی را نمی‌شناسند، وِردهای بی‌معنی تكرار نكنيد. ايشان گمان می‌كنند كه با تكرار زياد، دعايشان مستجاب می‌شود» (متی فصل 6 آیه 7). ورد به کلمات بیهوده و بی فایده گفته می شود. عیسی مسیح می گوید، تکرار عبارت های بیهوده و بی ارزش در دعا کمکی به شنیده شدن آنها توسط خدا نمی کند. پدر آسمانی ما اهمیتی به تعداد کلمات، عبارت های شعری، یا مانتاها نمی دهد؛ او قلبی صادق و درست می خواهد (مزامیر فصل 51 آیه 6).

عیسی مسیح خاطر نشان می کند که استفاده از وردهای بیهوده و عبارت های تکراری کار بی دین ها و بت پرستان است و نباید بخشی از دعای یک مسیحی باشد. دعاهای ما باید مانند دعای ایلیا در کوه کرمل، ساده و کوتاه باشد نه اینکه مانند پیامبران بعل، طولانی و وردهای تکراری باشد (نگاه کنید به اول پادشاهان فصل 18 آیه های 25 تا 39).

ما وقتی دعا می کنیم، در واقع در حال پرستش خدا و گفتگو با او هستیم. دعا مکالمه ای است که از قلب سرچشمه می گیرد. بسیاری از ادیان – که شاخه هایی از مسیحیت را نیز شامل می شود – دعاهایی دارند که شامل تکرار طوطی وار کلمات و عبارات می باشد. برخی از کلیساها حتی پای خود را فراتر گذاشته و از اعضای خود می خواهند تا برای بخشیده شدن یک گناه، دعای خاصی را به تعداد مشخصی تکرار کنند. این کار بی دینی و خرافات است، این وردهای بیهوده فقط تکرار طوطی وار و بی فایده کلمات است و جایی در کلیسا ندارد. عیسی مسیح یکبار و برای همیشه تاوان گناهان ما را پرداخته است (عبرانیان فصل 10 آیه 10)، و ما به واسطه فداکاری عیسی مسیح به تخت رحمت خداوند دسترسی داریم (عبرانیان فصل 4 آیه های 15 تا 16)، نه به دلیل وردهای بیهوده خودمان (متی فصل 6 آیه 7).

به راحتی می توان به دام وردهای بی فایده و کلمات تکراری افتاد، دعا باید از قلب ما جاری شده و روی آنها تفکر شده باشد. ما در دعا باید بر روی خداوند تمرکز کنیم و در قلب هایمان به او احترام بگذاریم. خداوند در اشعیا فصل 29 آیه 13 می گوید، «اين قوم با زبان خود مرا می‌پرستند، ولی دلشان از من دور است. پرستش ايشان مراسمی است توخالی و انسانی.»

هشدار عیسی مسیح درباره وردهای بیهوده به این معنی است که ما باید از بیان کلمات تکراری و بی معنی در دعای خودداری کنیم. تکرار کردن کلمات، زمان را پر می کند اما ایمان ما را اثبات نمی کند و شانس بیشتری برای شنیده شدن دعا توسط خدا را نیز به وجود نخواهد آورد. ما باید به کودکان خود از سنین پایین آموزش بدهیم که به شکل عادی و مکالمه ای دعا کنند وبرای کسی که به پیشگاه او دعا می کنند احترام قائل باشند.

پافشاری و پایداری در دعا به معنی گفتن وردهای بیهوده نیست. می توانیم برای یک چیز بیش از یک مرتبه دعا کنیم و ایرادی ندارد (نگاه کنید به دوم قرنتیان فصل 12 آیه 8). عیسی مسیح به ما گفت که باید همواره دعا کنیم و تا جواب نگرفته ایم، دست از دعا نکشیم (لوقا فصل 18 آیه 1). ما می دانیم که دعای مستمر ما از قلب سرچشمه می گیرد، خودجوش است و خدا را محترم می شمارد، نه اینکه مجموعه ای از کلمات بی محتوای تکراری باشد که توسط یک فرد دیگر نوشته شده است.

کتاب مقدس می گوید ما باید به دعا ایمان داشته باشیم (یعقوب فصل 1 آیه 6)، مخاطب دعا باید خدا باشد (متی فصل 6 آیه 9) و در نام عیسی مسیح خواسته شود (یوحنا فصل 14 آیه 13). دعا باید همراه با احترام و از روی فروتنی باشد (لوقا فصل 18 آیه 13)، باید در دعا پافشاری کنیم (لوقا فصل 18 آیه 1) و مطیع خواست خدا باشیم (متی فصل 6 آیه 10). کتاب مقدس به ما می گوید، نباید ریاکارانه و برای جلب توجه مردم دعا کنیم (متی فصل 6 آیه 5)، و یا وردهای بیهوده به زبان بیاوریم (متی فصل 6 آیه 7).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

منظور از وردهای (کلمات تکراری) بی معنی در دعا چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries