گناه نابخشودنی چیست؟


سوال: گناه نابخشودنی چیست؟

جواب:
گناه نابخشودنی یا "کفر به روح القدس" در مرقس 22:3-30 و متی 22:12-32 ذکر شده است. عیسی گفت، "آمين، به شما مي‌گويم که تمام گناهان انسان و هر کفري که بگويد آمرزيده مي‌شود" (مرقس 28:3)، اما سپس یک استثنا قائل می شود: "اما هر‌که به روح‌القدس کفر گويد، هرگز آمرزيده نخواهد شد، بلکه مجرم به گناهي ابدي است." (آیه 29).

به گفته ی عییسی، گناه نابخشودنی منحصر به فرد است. این گناه، یک شرارتی است که هرگز آمرزیده نخواهد شد ("هرگز" اشاره به این دارد که "نه در این عصر و نه در عصر آینده آمرزیده نخواهد شد" (متی 32:12). گناه نابخشودنی، کفر به روح القدس (بی حرمتی لجبازانه به روح القدس) در زمینه کار روح در جهان از طریق مسیح می باشد. به عبارت دیگر، مورد خاص کفر که در متی 12 و مرقس 3 دیده می شود، منحصر به فرد است. گروه مجرم، که فریسیان بودند، شواهد غیر قابل انکار داشتند از اینکه عیسی به قوت روح القدس معجزه می کرد، با این حال ادعا کردند که او توسط رئیس دیوها یعنی بعلزبول تسخیر شده است (متی 24:12؛ مرقس 30:3).

رهبران یهودی روزگار عیسی با متهم ساختن عیسی مسیح (حضور شخصی او روی زمین) به اینکه دیوزده است، مرتکب گناه نابخشودنی شدند. آنها هیچ عذری برای چنین عملی نداشتند. آنها این حرف را از سر نادانی یا سوء تفاهم نزدند. فریسیان می دانستند که عیسی همان مسیح بود که توسط خدا برای نجات اسرائیل فرستاده شده بود. آنها می دانستند که نبوتها داشت تحقق می یافت. آنها کارهای شگفت انگیز عیسی را دیدند و بیان روشن حقیقت را از او شنیدند. با این حال، آنها عامدانه خواستند که حقیقت را انکار کنند و به روح القدس افتراء بزنند. آنها با ایستادن در حضور نور جهان، که در جلال خود پوشانده شده است، از روی مخالفت، چشمان خود را بستند و دانسته کور شدند. عیسی آن گناه را نابخشودنی اعلام کرد.

کفر به روح القدس، آنگونه که برای فریسیان بود، امروزه نمی تواند تکرار شود. عیسی مسیح روی زمین نیست و هیچ کس نمی تواند شخصاً ببنید که عیسی معجزه می کند و آنگاه آن قدرت را به جای روح، به شیطان منسوب کند. تنها گناه نابخشودنی در عصر حاضر این است که در بی ایمانی بمانیم. هیچ عذری برای شخصی که در حالت رد کردن مسیح می میرد وجود ندارد. روح القدس در جهان در کار است و نجات نیافتگان را به گناه، عدالت، و داوری ملزم می کند (یوحنا 8:16). اگر شخصی دربرابر این الزام و محکومیت مقاومت کند و در وضعیت عدم توبه بماند، در واقع دارد جهنم را به جای بهشت انتخاب می کند. "بدون ايمان ممکن نيست بتوان خدا را خشنود ساخت" (عبرانیان 6:11)، و ایمان، به عیسی مسیح است (اعمال 31:16). هیچ آمرزشی برای کسی که بدون ایمان به مسیح می میرد وجود ندارد.

خدا نجاتمان را در پسر خود فراهم آورده است (یوحنا 16:3). آمرزش، منحصراً در عیسی یافت می شود (یوحنا 6:14). رد کردن تنها منجی به منزله این است که بدون هیچ طریق نجاتی وا گذاشته شویم؛ رد کردن تنها آمرزش، بدیهی است که نابخشودنی است.

بسیاری از افراد می ترسند که مرتکب گناهی شده باشند که خدا نمی تواند ببخشاید یا نخواهد بخشید، و احساس می کنند هر کاری هم که انجام دهند، امیدی برایشان نیست. شیطان از چیزی بیشتر از این خشنود نمی شود که مردم را تحت این تصور غلط قرار دهد. خدا به گناهکاری که از گناه خود ملزم شده است دلگرمی می دهد: "به خدا نزديک شويد، که او نيز به شما نزديک خواهد شد" (یعقوب 8:4). "جایی که گناه افزون شد، فيض بي‌نهايت افزونتر گرديد." (رومیان 20:5). و شهادت پولس عدله ی مثبتی است که خدا می تواند هر کسی را که در ایمان به نزد او می آید نجات دهد و نجات خواهد داد (اول تیموتائوس 12:1-17). اگر امروز، زیر بار تقصیر رنج می کشید، این اطمینان را داشته باشید که مرتکب گناه نابخشودنی نشده اید. خدا با دستانی باز انتظار می کشد. وعده عیسی این است: "او قادر است آنان را که از طريق وي نزد خدا مي‌آيند، نجات کامل بخشد" (عبرانیان 25:7). خداوند ما هرگز قاصر نمی شود. "اینک خداست نجات من؛ بر او توکل کرده، نخواهم ترسید. زیرا خداوند یهوه قوّت و سرود من است؛ او نجات من گردیده است" (اشعیا 2:12).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
گناه نابخشودنی چیست؟