settings icon
share icon
سوال

آیا کفاره گناهان با مرگ عیسی مسیح نامحدود است؟ (آیا کفاره گناهان همه انسان ها با مرگ عیسی مسیح پرداخت می شود یا خیر.)

جواب


کتاب مقدس مطالب زیادی درباره کفاره ی گناهان در عیسی مسیح گفته است. سوال این است که آیا فداکاری او کفاره گناهان را به طور نامحدود پرداخت کرد یا محدود. کفاره یا تاوان به معنای «رضایت یا آمادگی برای جبران یک خطا یا جراحت؛ اصلاح، جبران» گفته می شود. عقیده کفاره نامحدود می گوید که عیسی مسیح برای همه مردم مرد، چه به او ایمان بیاورند چه نیاورند. وقتی کفاره را در مورد کاری که عیسی مسیح روی صلیب انجام داد به کار می بریم، راجع به آشتی و صلح خدا با بشر صحبت می کنیم که از طریق مرگ زجرآور مسیح روی صلیب محقق شد. پولس فداکاری عیسی مسیح را به این شکل توضیح می دهد: «اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم، مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. اگر آن زمان که گناهکار بودیم، مسیح با ریختن خون خود این فداکاری را در حق ما کرد، حالا که خدا ما را بی‌گناه به حساب آورده، چه کارهای بزرگتری برای ما انجام خواهد داد و ما را از خشم و غضب آیندهٔ خدا رهایی خواهد بخشید. هنگامی که دشمنان خدا بودیم، او به‌وسیلۀ مرگ پسرش ما را با خود آشتی داد؛ پس اکنون که دوستان خدا شده‌ایم به‌وسیلۀ حیات پسرش نجات خواهیم یافت» (رومیان فصل 5 آیه های 8 تا 10).

چگونگی تحقق تاوان خطاها یا آشتی با خدا و کارهای انجام شده برای آن، موضوع مورد بحث الهی دانان برای قرن هاست. حداق 9 دیدگاه متفاوت در مورد کفاره گناهان در عیسی مسیح وجود دارد. این دیدگاه ها از کفاره تنها به عنوان یک درس اخلاقی شروع می شود و تا ماهیت قضایی و جایگزین بودن آن (تئوری جایگزین کیفری) ادامه پیدا می کند.

داغ ترین بحث در مورد کفاره گناهان در عیسی مسیح به کفاره (تاوان) محدود یا مشخص اشاره می کند. یک شاخه الهیاتی (عمدتا متشکل از آرمین گراها و وسلیان گراها) بر این باورند که عیسی مسیح جان خود را بر روی صلیب برای همه کسانی که در این دنیا زندگی می کنند فدا کرد. شاخه دیگر – متشکل از متفکران اصلاح طلب است که اغلب کالوینیست ها (برگرفته از اصلاح طلبی به نام جان کالوین) خوانده می شوند – می گویند که عیسی مسیح برای کسانی مرد که خداوند قبل از آفرینش جهان آنها را انتخاب کرده بود. به این گروه از نجات یافتگان اغلب با عنوان برگزیدگان خداوند اشاره می شود. کدام موضع گیری درست است؟ آیا عیسی مسیح برای همه مردم جهان مرد یا فقط برای گروهی از افراد برگزیده؟

آیا همه نجات پیدا خواهند کرد؟

اولین سوال در بررسی این موضوع این است که آیا همه از طریق کار فداکارانه عیسی مسیح نجات پیدا خواهند کرد؟ پاسخ کسانی که موضع جهان شمول دارند «آری» است. آنها می گویند همه انسان ها ابدیت را همراه خداوند زندگی خواهند کرد چون عیسی مسیح برای همه مرد و به جای گناهان همه انسان ها مجازات شد.

اما کتاب مقدس مخالف این نوع تعلیم (تعلیمات معلمی به نام لائلیوس سوسینوس در قرن شانزدهم) است. کتاب مقدس کاملا روشن و واضح می گوید که بسیاری از مردم گم خواهند شد. آیه های زیر تنها نمونه هایی از این حقیقت می باشند:

تمام مردگان زنده خواهند شد بعضی برای زندگی جاودانی و برخی برای شرمساری و خواری جاودانی (دانیال فصل 12 آیه 2)

تنها با عبور از درِ تنگ می‌توانید به ملکوت خدا دست یابید. راهی که به سوی هلاکت می‌رود بسیار عریض است و دروازه‌اش بسیار وسیع، و کسانی که آن را انتخاب می‌کنند، بسیارند. اما دری که به روی حیات جاودان گشوده می‌شود، بسیار تنگ است و راهش نیز باریک، و تنها عدهٔ کمی به آن راه می‌یابند (متی فصل 7 آیه های 13 تا 14).

در روز داوری، بسیاری به من خواهند گفت: ”خداوندا! خداوندا! ما به نام تو نبوّت کرده، پیام تو را به مردم رساندیم، و با ذکر نام تو، ارواح پلید را اخراج کردیم، و معجزاتِ بسیاری به نام تو انجام دادیم. اما من با صراحت پاسخ خواهم داد: هرگز شما را نشناخته‌ام. از من دور شوید، ای بدکاران (متی فصل 7 آیه های 22 تا 23).

و این اشخاص به مجازات جاودان خواهند رسید، ولی نیکوکاران به زندگی جاوید خواهند پیوست (متی فصل 25 آیه 46).

ایشان به مجازات جاودانی خواهند رسید، و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شکوه و عظمت قدرت او را نخواهند دید (دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 9 ).

هر که نامش در دفتر حیات نبود، به دریاچهٔ آتش افکنده شد (مکاشفه فصل 20 آیه 15).

از آنجایی که همه نجات پیدا نمی کنند، تنها یک حقیقت مسلم باقی می ماند: تاوانی که عیسی مسیح پرداخت کرد محدود است. اگر به این شکل نباشد پس حق با جهان شمول هاست؛ اما کتاب مقدس می گوید که همه نجات پیدا نخواهند کرد. بنابراین باید به شکلی از کفاره محدود باور داشت، مگراینکه جهان شمول (یونورسالیت) باشید و بتوانید شواهد و مدارک کتاب مقدس را شکست بدهید.

چگونه کفاره می تواند محدود باشد؟

سوال مهم بعدی این است که اگر کفاره محدود است (که همینطور هم هست) چگونه محدود است؟ سخن معروف عیسی مسیح در یوحنا فصل 3 آیه 16 پاسخ این سوال را می دهد: « زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه پسر خود را فرستاده است، تا هر که به او ایمان آورد، هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد.» در این آیه شرط لازمی که کفاره را محدود می کند عبارتست از: «کسانی که ایمان دارند (در یونانی به معنی ایمانداران مسیحی به معنای واقعی کلمه است).» به عبارات دیگر، کفاره گناه تنها محدود به کسانی است که به عیسی مسیح ایمان دارند.

چه کسی کفاره را محدود می کند؟

آرمینی ها و کالوینیست ها هر دو بر این باورند که کفاره عیسی مسیح محدود به کسانی است که ایمان می آورند. اختلاف بر سر این سوال است: چه کسی کفاره را محدود می کند، خدا یا انسان؟ کالوینیست ها /متفکران اصلاح طلب بر این باورند که خداوند پرداخت کفاره گناهان را با انتخاب کسانی که نجات پیدا می کنند محدود می کند، بنابراین خدا تنها گناهان کسانی که برای نجات انتخاب کرده است را بر روی عیسی مسیح قرار می دهد. موضع آرمینی ها/ وسلیان ها این است که خداوند تاوانی که عیسی مسیح پرداخت کرده را محدود نمی کند بلکه این انسان است که با اراده و انتخاب خود برای پذیرش یا رد هدیه نجات از طرف خدا، کفاره را محدود می کند.

یک روش رایج برای بیان عقیده الهی دانان آرمینی/وسلین این است که می گویند کفاره در دعوت از انسان ها نامحدود است ولی در کاربرد محدود است. خداوند همه را فرا میخواند اما تنها کسانی که به پیام انجیل ایمان می آورند، کفاره گناهان توسط مرگ عیسی مسیح روی آنها تاثیر دارد.

آرمینی ها/ وسلیان ها برای حمایت از این عقیده که انسان کار کفاره ای عیس مسیح را محدود می کند نه خداوند از آیه های زیر استفاده می کنند:

او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد؛ او با این کار، رابطه‌ای دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد (اول یوحنا فصل 2 آیه 2).

روز بعد، یحیی، عیسی را دید که به سوی او می‌آید. پس به مردم گفت: «نگاه کنید! این همان برّه‌ای است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنیا قربانی شود (یوحنا فصل 1 آیه 29).

آن نان زنده که از آسمان نازل شد، منم. هر که از این نان بخورد، تا ابد زنده می‌ماند. این نان همان بدن من است که فدا می‌کنم تا جهان حیات بیابد (یوحنا فصل 6 آیه 51).

وقتی مرا از زمین بلند کردید، همه را به سوی خود جذب خواهم کرد (یوحنا فصل 12 آیه 32).

این حقیقت که تنها یک خدا هست، و نیز تنها یک میانجی میان خدا و بشر، یعنی عیسی مسیح که خود نیز انسان بود، و جان فدا کرد تا بهای آزادی همگان را فراهم سازد. این است پیامی که خدا در زمان معین به مردم جهان داد (اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 5 تا 6).

اما عیسی را می‌بینیم که اندک زمانی پایین‌تر از فرشتگان قرار گرفت و اکنون در اثر فدا کردن جان خود در راه ما، خدا تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشته است. بله، به سبب فیض خدا، عیسی به جای تمام مردم جهان، طعم مرگ را چشید (عبرانیان فصل 2 آیه 9).

اما در میان قوم اسرائیل، انبیای دروغین نیز بودند، همان‌طور که در میان شما نیز معلمین دروغین پیدا خواهند شد که با نیرنگ، دروغهایی دربارهٔ خدا بیان خواهند کرد و حتی سَرور خود، مسیح که ایشان را با خون خود خریده است، انکار خواهند کرد. اما ناگهان سرنوشتی هولناک دچار آنها خواهد شد.(دوم پطرس فصل 2 آیه 1).

الهی دانان آرمینی/وسلین علاوه بر ارجاع به آیه های بالا بحث های منطقی دیگری در دفاع از عقیده خود فراهم می کنند. رایج ترین بحث این است که اگر خدا محبت است، چرا مسیح نمی توانست برای همه بمیرد؟ آیا خدا همه را دوست ندارد (نگاه کنید به یوحنا فصل 3 آیه 16)؟ آنها کفاره محدود توسط خدا را انکار و نفی خیرخواهی و خوبی مطلق او می دانند.

علاوه بر این، آرمینی ها/وسلین ها معتقدند که عقیده کفاره محدود شده توسط خدا برای پیام انجیل مخرب است. یک بشارت دهنده چگونه می تواند به کسی بگوید «عیسی مسیح برای تو مرد»، اما اگر او در حقیقت برای همه نمرده باشد؟ این محدودیت به عدم قطعیت در بشارت منجر می شود، برای اینکه بشارت دهنده برای بشارت پیام انجیل به کسی که می خواهد بگوید مسیح برای او مرده است دچار شک و تردید می شود و این تردید را عقیده کفاره محدود توسط خدا به وجود خواهد آورد.

کفاره نامحدود – نتیجه گیری

مسیحیان باید به شکلی از کفاره محدود اعتقاد داشته باشند، مگر اینکه مانند یونیورسالیست ها فکر کنند و بر این باور باشند که همه انسان ها در نهایت نجات پیدا می کنند. موضوع کلیدی مورد اختلاف این است که چه کسی کفاره را محدود می کند، خدا یا انسان؟ کسانی که می خواهند به محدود کردن کفاره توسط خدا عقیده داشته باشند باید پاسخ بحث های کتاب مقدسی مطرح شده توسط کسانی را بدهند که به کفاره محدود توسط انسان اعتقاد دارند و همچنین توضیح بدهند که چگونه خدا می تواند در کتاب مقدس خدای محبت خوانده شود اما جان پسر خود را برای همه فدا نکرده باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا کفاره گناهان با مرگ عیسی مسیح نامحدود است؟ (آیا کفاره گناهان همه انسان ها با مرگ عیسی مسیح پرداخت می شود یا خیر.)
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries