settings icon
share icon
سوال

آیا نجات جهانی/ یونیورسالیسم کتاب مقدسی است؟

جواب


یونیورسالیسم عقیده ایست که در آن همه نجات پیدا می کنند. امروزه خیلی از مردم هستند که به نجات جهانی اعتقاد دارند و قبول دارند که همه به بهشت خواهند رفت. احتمالا تصور اینکه مردان و زنان یک زندگی ابدی توام با شکنجه را در جهنم داشته باشند باعث می شود بعضی ها تعلیم کتاب مقدس را در اینباره رد کنند. بعضی دیگر با تاکیدی بیش از اندازه بر روی عشق و مهربانی خدا و بدون در نظر گرفتن عدالت و پاکی خداوند، اینگونه فکر می کنند که در نهایت خداوند بر همه رحم خواهد کرد. اما کلام خدا می گوید بعضی از مردم ابدیت را در جهنم خواهند گذرانید.

اول از همه، در کتاب مقدس واضح است کسانی که نجات نیافته اند تا ابد در جهنم بسر خواهند برد. کلمات خود عیسی تایید می کند که زمان در بهشت برای کسانی که نجات یافته اند به اندازه مدت زمانی است که نجات نیافتگان در جهنم بسر خواهند برد. متی فصل 25 آیه 46 می گوید «و اين اشخاص به كيفر ابدی می‌رسند، ولی نيكوكاران به زندگی جاويد خواهند پيوست». بر اساس این آیه، مجازات نجات نیافتگان به اندازه زندگی پرهیزکاران، ابدی و بی پایان است. بعضی ایمان دارند آنهایی که در جهنم هستند روزی آزاد می شوند، اما خداوند خودش تاکید می کند که آنها برای ابد در آنجا خواهند بود. متی فصل 25 آیه 41 و مرقس فصل 9 آیه 44 جهنم را بصورت «آتش ابدی» و «آتشی که خاموش نمی شود» توصیف می کنند.

چطور یکنفر می تواند از این آتش خاموش نشدنی دوری کند؟ خیلی از مردم عقیده دارند که همه راهها – همه مذاهب و همه عقاید – به بهشت منتهی می شوند، یا فکر می کنند که خدا آنقدر پر از محبت و رحمت است که اجازه می دهد همه مردم به بهشت داخل شوند. خدا مطمئنا پر از عشق و رحم است، این خصوصیات او باعث شد که پسرش، عیسی مسیح، را به زمین بفرستد تا بر روی صلیب جانش را برای ما بدهد. عیسی مسیح تنها دری است که به بهشت ابدی باز می شود. اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می گوید «غير از عيسی مسيح كسی نيست كه بتواند ما را رستگار سازد! چون در زير اين آسمان، نام ديگری وجود ندارد كه مردم بتوانند توسط آن از گناهان نجات يابند».«خدا واحد است، و ميان خدا و مردم، انسانی وجود دارد به نام عيسی مسيح» (اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5). عیسی مسیح در یوحنا فصل 14 آیه 6 می گوید «من راه و راستی و حیات هستم هیچکس نزد پدر جز بوسیله من نمی آید». یوحنا فصل 3 آیه 16 به ما می گوید، «زيرا خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد كه يگانه فرزند خود را فرستاده است، تا هر كه به او ايمان آورد، هلاک نشود بلكه زندگی جاويد بيابد». اگر ما پسر خدا را رد کنیم، آنوقت شرایط دریافت نجات را نخواهیم داشت (یوحنا فصل 3 آیه های 16، 18، 36).

با آیه هایی مانند اینها، مشخص می شود که یونیوِرسالیسم و نجات همگانی یک عقیده کتاب مقدسی نیست. یونیوِرسالیسم در اصل کاملا بر خلاف تعلیم کتاب مقدس است. در حالیکه خیلی از مردم، مسیحیان را به تعصب و تافته جدا بافته بودن محکوم می کنند، باید بیاد داشته باشیم که اینها کلمات خود عیسی مسیح هستند. مسیحیان این عقاید را از خودشان در نیاورده یا ترویج نداده اند، بلکه مسیحیان فقط آنچه خداوند گفته است را تکرار می کنند. مردم انتخاب می کنند که پیام انجیل را رد کنند، چون نمی خواهند با گناهانشان روبرو شوند و اعتراف کنند که برای نجات به خداوند احتیاج دارند. اینکه بگوییم کسانیکه که نجات فراهم شده از طریق عیسی مسیح را رد کنند هم نجات پیدا خواهند کرد، مانند این می ماند که پاکی و عدالت خدا را کوچک بشماریم و نیاز به قربانی شدن عیسی مسیح به جای ما را انکار کنیم

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ِآیا نجات جهانی/ یونیورسالیسم کتاب مقدسی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries