settings icon
share icon
سوال

جهان گرایی توحیدگرا چیست؟

جواب


جهان گرایی یکتا پرست یک گروه نسبتا کوچک ولی در عین حال بانفوذ مذهبی است. مفاهیم نسبیت گرایی، سازش، و سبک زندگی نامتعارف همگی اصطلاحات رایج در جهان گرایی یکتا پرست هستند.

نام جهان گرایی یکتا پرست از انکار تثلیث توسط این عقیده و اعتقاد به اینکه همه انسان ها رستگار می شوند، می آید. بر اساس اعتقاد جهان گراها، باور به اینکه یک انسان ممکن است به جهنم برود مطابق با ویژگی خداوند مهربان و دلسوز نیست. ریشه های این اعتقاد به قرن شانزدهم، زمانی که اعتقادات توحیدگرا در جریان اصلاحات شکل گرفت، باز می گردد. افکار توحیدگرایی و جهانی گرایی طی قرن هجدهم (عصر خرد) در آمریکا با هم ادغام شدند. روشنفکران آن زمان آموزش های کتاب مقدس مبنی بر گناهکار بودن ذاتی انسان و لعنت ابدی را نپذیرفتند، بلکه مفهوم خدای عاشقی را قبول کردند که هرگز نمی خواهد کسی زجر بکشد.

پیروان جهان گرایی توحیدگرا پایه و اساس عقاید خود را بر روی تجربیات خودشان قرار می دهند و به هیچ یک از سیستم های مذهبی متعهد نیستند. آنها معتقدند که هرکسی در مورد اعتقاداتش حق تصمیم گیری دارد و هیچ کسی نمی تواند به حق او تجاوز کند. در نتیجه، چنین آدمی با این عقیده به مسیحیت لیبرال تمایل دارد، درحالی که فرد دیگری از این گروه می تواند به معنویت عصر جدیدی معتقد باشد. در واقع با همه عقاید به جز مسیحیت کتاب مقدسی می توان کنار آمد. جهان گراهای توحیدگرا کتاب مقدس را به شکل یک کتاب شعر، افسانه، داستان های اخلاقی، و کاملا نوشته دست انسان می دانند نه کلام حقیقی خدا. آنها عقیده تثلیث را رد می کنند، و شناخت خدا را به تصورات هر شخص از او می سپارند.

عیسی مسیح برای جهان گراهای توحیدگرا فقط یک معلم اخلاق خوب بود نه بیشتر. الوهیت او را رد می کنند و همه معجزات او را خارج از عقل و منطق انسانی دانسته و انکار می کنند. اکثر گفته های عیسی مسیح در کتاب مقدس را تزئیناتی از طرف نویسندگان آن می دانند. در بین اعتقادات جهان گراها: عیسی مسیح برای نجات بشر از اسارت گناه نمرد؛ چراکه انسان، گناهکار سقوط کرده نیست، بر روی خوبی انسان تاکید می شود، گناه کاملا نسبی است، و از این واژه (گناه) بسیار کم استفاده می شود، انسان از طریق اصلاح خودش نجات پیدا می کند، رستگاری فقط یک تجربه دنیوی مانند بیداری و مشاهده جهان اطراف خود است. مرگ پایان کار است. اکثر جهان گراهای توحیدگرا زندگی پس از مرگ را انکار می کنند، پس هرآنچه در روی زمین داریم همه آن چیزی است که خواهیم داشت.

اما کتاب مقدس این دروغ ها را انکار می کند. عیسی مسیح انسانی را که از زمان آدم و حوا در باغ عدن سقوط کرده و از خدا جدا افتاده بود، نجات داد (یوحنا فصل 10 آیه 15، رومیان فصل 3 آیه های 24-25، فصل 5 آیه 8؛ اول پطرس فصل 2 آیه 24). انسان ذاتا خوب نیست، بلکه گناهکار و کاملا گم گشته است. او تنها از طریق لطف خدا و ایمان به خون عیسی مسیح بر روی صلیب است که می تواند با خدای متعال دوباره ارتباط برقرار کند (پیدایش فصل 2 آیه های 16-17، فصل 3 آیه های 1-19؛ یوحنا فصل 3 آیه 36؛ رومیان فصل 3 آیه 23؛ اول قرنتیان فصل 2 آیه 14؛ افسسیان فصل 2 آیه های 1-10؛ اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 13-14؛ اول یوحنا فصل 1 آیه 8).

جهان گرایی توحیدگرا هیچ چیز مشترکی با مسیحیت کتاب مقدسی ندارد. پیام آن اشتباه، تعالیمش بر ضد کتاب مقدس است، و اعضای آن به شدت با عقاید کتاب مقدسی سنتی مخالف هستند (درحالی که ادعا می کنند عاری از تعصب و تبعیض می باشند). کتاب مقدس به روشنی تمامی تعالیم اساسی جهان گرایی توحیدگرا را رد می کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

جهان گرایی توحیدگرا چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries