settings icon
share icon
سوال

تثلیث شیطانی در آخر زمان چیست؟

جواب


یکی از ترفندهای رایج شیطان، تقیلد و جعل امور مربوط به خداوند است. یکی از مهمترین مثال ها در این زمینه را می توان «تثلیث شیطانی» در مکاشفه فصل های 12 و 13 نام برد. تثلیث مقدس شامل پدر، پسر و روح القدس است. تثلیث شیطانی یا نامقدس شامل شیطان، ضد مسیح و پیامبر دروغین می باشد. حقیقت، عشق و خوبی ویژگی های تثلیث مقدس هستند. در حالیکه درست در نقطه مقابل آن، تثلیث نامقدس با ویژگی های دروغ، نفرت و پلیدی محض قرار دارد.

مکاشفه فصل های 12 و 13 یک سری از رویدادها و شخصیت ها را در نیمه دوم دوره هفت ساله عذاب سخت توضیح می دهد. مکاشفه فصل 12 آیه 3 شیطان را به این شکل توضیح می دهد: « اژدهای سرخی ظاهر شد كه هفت سر، هفت تاج و ده شاخ داشت». رنگ سرخ نشان دهنده شخصیت شرور و آدم کش اوست. هفت سر نماد هفت پادشاهی در طول تاریخ است که شیطان از آنها برای جلوگیری از پیشرفت نقشه خدا استفاده کرد. یوحنا تا آن زمان پنج پادشاهی را پیشگویی کرد که تا به امروز آمده و رفته اند. این پنج پادشاهی عبارتند از مصر، آشور، بابل، ماد-پارس و یونان. روم یکی از این پادشاهی ها در زمان حیات یوحنا بوده است. هفتمین پادشاهی ضد مسیح خواهد بود. هفت تاج نماد قانون واحد جهانی و هفت شاخ نماد 10 پادشاهی تقسیم شده در قلمرو ضد مسیح است. این موارد در رویای نبوکدنصر در مورد انگشت مجسمه نیز وجود دارد (دانیال فصل 2 آیه های 41 تا 43) و همچنین ده شاخ در رویای دانیال در مورد دیو وحشتناک نیز دیده می شود (دانیال فصل 7 آیه های 7 و 24).

مکاشفه فصل 12 علاوه بر ذات اژدها گونه شیطان، حقایق مهم دیگری را نیز در مورد او عنوان کرده است. توضیح استعاری جمله «يک سوم ستارگان را به دنبال خود كشيد و بر زمين ريخت» به رانده شدن یک سوم فرشتگان از بهشت به دلیل شورش شیطان اشاره می کند (مکاشفه فصل 12 آیه 4، نگاه کنید به اشعیا فصل 14 آیه 12 تا 14 و حزقیال فصل 28 آیه های 12 تا 18). میکائیل و سپاهی از فرشتگان مقدس در یک مقطع زمانی از دوران عذاب سخت با شیطان و همراهانش وارد جنگ آسمانی می شوند و شیطان برای همیشه از بهشت رانده خواهد شد (مکاشفه فصل 12 آیه های 7 تا 9). شیطان در تلاشهای خود برای جلوگیری از برقراری پادشاهی زمینی خداوند، بار دیگر دست به نابودی یهودیان می زند، اما خداوند از باقیمانده آنها در 42 ماه (سه و نیم سال) پایانی دوران عذاب سخت حفاظت می کند (مکاشفه فصل 12 آیه 6 و آیه های 13 تا 17، متی فصل 24 آیه های 15 تا 21).

دومین عضو تثلیث نامقدس (شیطانی) ضدمسیح یا همان جانور توصیف شده در مکاشفه فصل 13 و دانیال فصل 7 است. در رویای یوحنا، آن جانور از دریا بیرون خواهد آمد، کتاب مقدس معمولا از این روش برای اشاره به ملت های غیر یهودی استفاده می کند. او نیز جانوری با هفت سر و ده شاخ (مانند آن اژدها) توصیف شده است که نشان دهنده ارتباط آن با شیطان می باشد.ده شاخ نماد ده حکومت در جهان است که زمینه های قدرت ضدمسیح را فراهم می کنند (نگاه کنید به دانیال فصل 7 آیه های 7 و 24). این حکومت جهانی کافر، تشنه خون و قدرت خواهد بود.

در مکاشفه فصل 13 آیه های 3، 12 و 14 می بینیم که ضد مسیح زخم کشنده ای برمی دارد، اما شیطان به شکل معجزه آسایی او را شفا می دهد. بعد از این معجزه فریبنده، زمین کاملا توسط ضد مسیح تسخیر می شود و همه مردم او و شیطان را عبادت خواهند کرد (مکاشفه فصل 13 آیه های 4 تا 5). ضد مسیح خودش را جسورانه یک حاکم صلح طلب نشان می دهد، عهدنامه خود با یهودیان را زیر پا می گذارد، آشکارا کفر می گوید، به مقدسین خداوند حمله می کند، و معبد بازسازی شده یهودیان را بی حرمت می سازد (دانیال فصل 9 آیه 27، مکاشفه فصل 13 آیه های 4 تا 7، متی فصل 24 آیه 15).

آخرین فرد این تثلیث، پیامبر دروغین توصیف شده در مکاشفه فصل 13 آیه های 11 تا 18 است. دومین جانور به جای دریا از زمین بیرون می آید، یعنی احتمالا یک یهودی کافر از اسرائیل خواهد بود. یوحنا او را به شکل یک بره یا شاخ و صدای اژدها می بیند (آیه 11). گرچه خود را به شکل یک فرد فروتن و خیراندیش نشان می دهد، اما شاخ ها به قدرت او اشاره می کنند. سخنان او گفته های شیطان است. پیامبر دروغین با حیله و نیرنگ مردم را متقاعد می کند که از خدا رویگردان شوند و شیطان و ضدمسیح را پرستش کنند (مکاشفه فصل 13 آیه های 11 تا 12). پیامبر دروغین نشانه ها و معجزاتی مانند آوردن آتش از آسمان ارائه خواهد داد و باعث شگفتی همگان خواهد شد (مکاشفه فصل 13 آیه 13). او حتی به مجسمه ضدمسیح جان می بخشد و همه مردم را مجبور می کند تا آن را پرستش کنند (مکاشفه فصل 13 آیه های 14 تا 15). مجسمه آن جانور که توسط پیامبر دروغین توانایی سخن گفتن پیدا می کند، همه کسانی که او را نمی پرستیدند را به مرگ محکوم می کند (آیه 15).

پیامبر دروغین مردم را مجبور به دریافت یک نشانه می کند که به نوعی تعلق آنها به ضدمسیح را نشان می دهد. کسانیکه این نشان را دریافت می کنند، ضد مسیح را به عنوان خدا قبول کرده و از برنامه او پیروی می کنند. برای انجام معامله و تجارت باید این نشان را داشت. کتاب مقدس می گوید کسانیکه این نشان را قبول می کنند به مرگ ابدی محکوم می شوند (مکاشفه فصل 14 آیه های 9 تا 10). ایمانداران دوران عذاب سخت این نشان را قبول نمی کنند، در نتیجه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.

شیطان ضد خداوند است، جانور همان ضد مسیح است و پیامبر دروغین ضد روح الدقس است. تثلیث شیطانی، ایمانداران را شکنجه می دهد و بسیاری دیگر را گمراه خواهد کرد. اما پادشاهی خداوند پیروز خواهد شد. دانیال فصل 7 آیه های 21 تا 22 می گوید: «چون ديده بودم كه اين شاخ با برگزيدگان خدا جنگ كرده، بر آنها پيروز شد، تا اينكه آن «وجود ازلی» آمد و داوری را آغاز كرده، از برگزيدگان خدای متعال حمايت نمود و زمانی رسيد كه قدرت سلطنت به ايشان واگذار شد».

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تثلیث شیطانی در آخر زمان چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries