settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره ازدواج ناموفق چه می گوید؟

جواب


ما می توانیم در مورد یک موضوع نظر قطعی بدهیم: ازدواج ناموفق دلیل کتاب مقدسی برای طلاق نمی باشد. عیسی مسیح در مرقس فصل 10 آیه های 11-12 می گوید: «اگر مردی همسرش را طلاق دهد و با زن ديگری ازدواج كند، نسبت به همسرش زنا كرده است. همچنين اگر زنی از شوهرش جدا شود و با مرد ديگری ازدواج كند، او نيز زنا كرده است.» بر اساس کتاب مقدس، کسی حق ندارد ازدواج ناموفق را فسخ کند. برنامه خداوند برای ازدواج، پیوند همیشگی زن و مرد است.

افسسیان فصل 5 ازدواج را مانند رابطه خدا با ما می داند. این یکی از دلایلی است که خداوند نمی خواهد هیچ ازدواجی صدمه ببیند. ازدواج های شکست خورده و پاشیده شدن خانواده ها، وضعیت بسیار اسف باری برای زن و شوهر به وجود می آورد، و وضعیت زمانی بدتر می شود که پای فرزند هم در میان باشد. شکست مالی تنها یکی از نتایج بد طلاق است. خانواده اساسی ترین بخش هر جامعه ای است؛ و طلاق بی رویه تاثیرغم انگیزی بر روی کل جامعه و فرهنگ دارد.

این مطلب به این معنی نیست که خداوند ما را مجبور می کند تا برای همیشه در یک ازدواج ناموفق بمانیم. او ازما نمی خواهد دندان های خود را روی هم فشار دهیم و تحمل کنیم و رنج بکشیم. خداوند به حل کردن مشکلات ازدواج نگاه می کند، نه فسخ آن. به عنوان مثال، پولس درباره تاثیر شیطان در ازدواج ها صحبت می کند (اول قرنتیان فصل 7 آیه 5). او می گوید که یک زوج باید رابطه جنسی فعالی داشته باشند تا شیطان نتواند آنها را وسوسه کند. پطرس مردان را تشویق می کند که همسرانشان را درک کنند تا دعای آنها شنیده شود (اول پطرس فصل 3 آیه 7). از این متون متوجه می شویم که ازدواج هم نوعی میدان نبرد روحانی است؛ جنگیدن برای رابطه، نه جنگیدن در رابطه.

خداوند ما را به صلح و آشتی تشویق می کند. متی فصل 18 آیه های 15-16 به ما می گوید که اگر کسی گناهی نسبت به شما مرتکب شد، بروید و مسئله را او مستقیم و صادقانه در میان بگذارید.حتی ما را تشویق به حل مشکلات می کند. خداوند از ما می خواهد تا شادی و خوشبختی را در او پیدا کنیم (فیلیپیان فصل 4 آیه 4). شادی در خداوند چیزی است که شما در همه شرایط می توانید داشته باشید. در هیچ یک از دستورعمل های خداوند برای شاد بودن با او به مشارکت هیچیک از همسران نیازی نمی باشد. یک همسر نمی تواند ظرفیت ما برای داشتن شادی و آرامش را کنترل کند. کلام زیبای خداوند در یعقوب فصل 1 آیه های 3-4 به ما می گوید، «زيرا در آزمايش و سختیهاست كه صبر و تحملتان بيشتر می‌شود. پس بگذاريد صبرتان فزونی يابد و نكوشيد از زير بار مشكلات شانه خالی كنيد، زيرا وقتی صبرتان به حد كمال رسيد، افرادی كامل و بالغ خواهيد شد و به هيچ چيز نياز نخواهيد داشت.»

کتاب فیلیپیان منبع بسیار خوبی برای مطالعه تفاوت بین شادی و خوشی است. پولس این کتاب را زمانی نوشت که در زندان روم بود، او در این کتاب 16 مرتبه از کلمات شادی و شاد بودن استفاده کرده است و به ما نشان می دهد که شادی و رضایت واقعی را بدون توجه به شرایطی که در آن هستیم در مسیح پیدا کنیم. پولس زندانی درباره ایمان و باورش به عیسی مسیح صحبت می کند و اینکه ایمان چگونه دیدگاه او نسب به رنج و سختی را تغییر داده است.

خداوند دستورعمل های بسیار مشخص و معینی به مردان (شوهران) داده است: « و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بداريد كه مسيح كليسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای كليسا كند، تا آن را مقدس و پاک سازد و با غسل تعميد و كلام خدا آن را شستشو دهد، و به اين ترتيب بتواند كليسايی شكوهمند و پاک برای خود مهيا سازد كه هيچ لكه و چروک يا عيب و نقصی در آن ديده نشود. شوهر نيز بايد به همين شكل با زنش رفتار كند و او را همچون قسمتی از وجود خود دوست بدارد. زن و شوهر در واقع يكی هستند. پس وقتی شوهری همسرش را محبت می‌كند، در اصل به خويشتن لطف و محبت كرده است» (افسسیان فصل 5 آیه های 25-28). زنان باید از شوهران خود اطاعت کنند (آیه 22)، و به آنها احترام بگذارند (آیه 33). هر دوی آنها با روحیه مسیحی و احترام به مسیح باید مطیع یکدیگر باشند (افسسیان فصل 5 آیه 21). اگر زن و شوهر به وظایف کتاب مقدسی خود عمل کنند، زندگی زناشویی شادی و لذت بخشی خواهند داشت. اگر یک مرد همسرش را مانند عشقی که مسیح به کلیسا دارد دوست داشته باشد، کدام زنی است که نتواند به چنین همسری احترام بگذارد و از او اطاعت کند؟ و کدام مرد می تواند زنی که به او احترام می گذارد و از او اطاعت می کند را دوست نداشته باشد؟ شکست در ازدواج و نارضایتی از آن معمولا نتیجه عدم اطاعت زن و شوهر از خداوند و خواست مشخص او برای ازدواج می باشد. گاهی حل نکردن مشکلاتی که یک طرف در ازدواج به وجود آورده است باعث تشدید نارضایتی در زندگی زناشویی می شود. در این موارد مشاوره خصوصی و مشاوره ازدواج می تواند به حل مشکلات کمک کند.

حتی اگر ازدواج یک مسیحی با غیر مسیحی شاد و موفق نباشد، همیشه این احتمال و فرصت وجود دارد که همسر ایماندار با رفتار مهربان و محترمانه خود بتواند نظر همسر غیرایماندارش را به مسیح جلب کند. « و اما شما ای زنان، مطيع شوهران خود باشيد تا چنانچه بعضی از ايشان نيز به انجيل ايمان نياورده باشند، با ديدن رفتار شما ايمان بياورند؛ زيرا رفتار خوب و توأم با احترام يک زن، بهتر از سخنان او دربارهٔ مسيح، در دل شوهر اثر می‌گذارد» (اول پطرس فصل 3 آیه های 1-2). کتاب مقدس در اول قرنتیان فصل 7 آیه های 12-14 به طور مشخص به کسانی که با غیرایمانداران ازدواج کرده اند اشاره می کند: «اكنون می‌خواهم نكاتی را به عنوان توصيه بيان كنم كه گرچه مستقيماً از جانب خداوند نيستند، اما به نظر من بسيار مفيد می‌باشند. اگر يک مرد مسيحی، همسری غيرمسيحی دارد، و آن زن حاضر است با او زندگی كند، او نبايد زن خود را طلاق دهد. همچنين اگر يک زن مسيحی شوهری غيرمسيحی دارد، و شوهرش از او می‌خواهد كه با او زندگی كند، آن زن نبايد از شوهرش جدا شود. زيرا زن يا شوهر مسيحی با خود قدوسيت را وارد ازدواج خود می‌كند، در غير اين صورت فرزندان ايشان ناپاک محسوب می‌شدند، اما به طوری كه می‌بينيم، ايشان مقدس بشمار می‌آيند.»

در آخر، نباید فراموش کنیم که «زيرا خداوند نسبت به نيكوكاران نظر لطف دارد و به دعای ايشان گوش می‌دهد، اما از بدكاران روگردان است» (اول پطرس فصل 3 آیه 12). خداوند درد ناشی از ازدواج ناموفق و ناخشنود را درک می کند، خواسته های جسم را نیز درک می کند، اما حرف خودش در مورد این موضوع را در کتابش به ما گفته است و از ما می خواهد تا مطیع باشیم. اطاعت از خداوند همیشه همراه با شادی خواهد بود (رومیان فصل 16 آیه 19).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره ازدواج ناموفق چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries