settings icon
share icon
سوال

وقتی با بیکاری، توقیف املاک و یا ورشکستگی (بی پولی) دست و پنجه نرم می کنم، چگونه می توانم به خدا اعتماد کنم؟

جواب


از دست دادن کار و درآمد مخصوصا برای کسانی که نان آور خانواده هستند، یکی از سخت ترین شرایط در زندگی می باشد. توقیف خانه ای که خانواده شما در آن زندگی می کند، و یا بی پولی به دلیل بیکاری باعث ترس، عدم ثبات و مشکلات روحی می شود. ورشکستی، بیکاری و یا توقیف خانه مسکونی یک مسیحی باعث می شود او به خوبی و مهربانی خدا و قول او مبنی بر نگهداری از فرزندانش شک کند. واکنش یک مسیحی در برابر این وقایع مصیبت بار چگونه باید باشد؟ چه اصول کتاب مقدسی را باید در برابر از دست دادن شغل، خانه و دیگر تسهیلات (بیمه درمانی / عمر، حقوق بازنشستگی) پیش بگیریم؟

اول از همه باید این موضوع را درک کنیم که خداوند گفته انسان باید کار کند. کار کردن در کتاب مقدس به عنوان اقدامی برای برآورده ساختن نیازهای زندگی توصیف شده است (امثال فصل 14 آیه 23، جامعه فصل 2 آیه 24، فصل 3 آیه 13، فصل 5 آیه های 18 تا 19) و به ما امکان کمک به نیازمندان را می دهد (افسسیان فصل 4 آیه 28). پولس به ایمانداران تسالونیکیه می گوید کسی که کار نمی کند حق ندارد خوراک بخورد (دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 10) ، خود او حتی برای اینکه سربار کسی نباشد به کار خیمه دوزی مشغول شد (اعمال رسولان فصل 18 آیه 3، دوم قرنتیان فصل 11 آیه 9). بنابراین از دست دادن کار نباید بهانه ای برای تنبلی باشد و باید با انرژی و اشتیاق هرچه زودتر به دنبال پیدا کردن کار دیگری بود (امثال فصل 6 آیه های 9 تا 11).

در عین حال ممکن است نتوانیم کاری با کیفت و درآمد کار قبلی پیدا کنیم. در این صورت، یک مسیحی نباید غرور داشته باشد و کار در زمینه های دیگر را قبول نکند، حتی اگر دستمزد و کیفت آن کار، حداقل به صورت موقتی، در حد انتظارات او نباشد. ما باید کمک کلیسا و دیگر ایمانداران را نیز قبول کنیم، این کمک می تواند در عوض کاری باشد که در خانه کسی و یا کلیسا انجام می دهیم. دست یاری دادن و گرفتن در این شرایط برکتی از سمت خدا برای کسانی است که کمک می کنند و کمک می گیرند و دقیقا نشان دهنده قانون مسیح یعنی عشق به یکدیگر است (غلاطیان فصل 6 آیه 2، یوحنا فصل 13 آیه 34).

حتی از دست دادن خانه یا ورشکستی می تواند یک برکت باشد تا افراد خانواده به هم نزدیکتر شوند و عشق و نیاز به یکدیگر و موارد مهمی مانند ایمان و خانواده را بیشتر احساس کنند، و کمتر بر روی امور دنیوی که ارزش ابدی ندارند و هر لحظه ممکن است از دست بروند تمرکز داشته باشند. خداوند نیز از این شرایط استفاده می کند تا سخن عیسی مسیح در متی فصل 6 آیه های 19 تا 20 را به ما یادآوری کند، که گنج واقعی ما در آسمان است.

از همه چیز مهمتر، تجدید ایمان ما به قول های خداوند در زمان مشکلات مالی می باشد. مراجعه مجدد به متن هایی از کتاب مقدس که درباره وفاداری خدا به فرزندانش است نیز می تواند به ما در مواجه با آینده ای به ظاهر ناامید کننده قوت ببخشد. اول قرنتیان فصل 10 آیه 13، وفاداری خدا را به ما یادآوری می کند و اینکه خداوند بیش از حد تحمل ما را آزمایش نمی کند و همیشه راهی برای خروج از آزمایش و سختی پیش روی ما قرار خواهد داد. این راه خروج ممکن است شغل جدید و بهتری باشد که به زودی برای ما فراهم خواهد شد. ممکن است مدت بیکاری طولانی شود که در این صورت خداوند با فراهم آوردن نان روزانه ما، وفاداری خویش را نشان خواهد داد. در همه موارد، راه نجات راه عبور از آزمایش و سختی است، ما در این شرایط به وفاداری خداوند در حفاظت از ما در همه سختی ها پی خواهیم برد. وقتی دوره آزمایش پایان می پذیرد، ایمان ما تقویت خواهد شد و می توانیم مثال و نمونه ای برای دیگران در مورد وفاداری پدر آسمانی باشیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

وقتی با بیکاری، توقیف املاک و یا ورشکستگی (بی پولی) دست و پنجه نرم می کنم، چگونه می توانم به خدا اعتماد کنم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries