settings icon
share icon
سوال

من براساس اصول کتاب مقدس غسل تعمید داده نشده ام؟ آیا باید دوباره غسل تعمید بگیرم؟

جواب


موضع کتاب مقدس در مورد غسل تعمید بسیار واضح و روشن است. ما باید در این مورد دو نکته را درک کنیم. نکته اول، تعمید زمانی صورت می گیرد که یک فرد، عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود دریافت کند و برای نجات فقط به او ایمان داشته باشد. نکته دوم، غسل تعمید باید به روش فرو رفتن کامل در آب انجام شود. غسل تعمید به معنی فرو رفتن در آب می باشد. غسل تعمید به روش فرو رفتن کامل در آب تنها روش درست تعمید بر اساس کتاب مقدس می باشد چراکه نشان دهنده معنای واقعی غسل تعمید است. غسل تعمید براین حقیقت دلالت می کند که یک ایماندار با مسیح میمیرد، با او دفن می شود و دوباره در یک زندگی جدید از نو متولد می شود (رومیان فصل 6 آیه های 3 تا 4).

با در نظر داشتن این دو نکته ای که گفته شد، تکلیف کسانیکه به روشی غیر از روش کتاب مقدس غسل تعمید گرفته اند چیست؟ برای اینکه موضوع روشن شود، بیایید این دو نکته را به دو گروه تقسیم کنیم. اول، کسانیکه قبل از مسیحی شدن غسل تعمید گرفته اند. مثال مشخص از اینگونه افراد کسانی هستند که در نوزادی غسل تعمید گرفته اند و یا کسانیکه بعدا غسل تعمید گرفته اند ولی بطور واقعی و قلبی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان نیاورده اند. اگر مسئله یکی از این دو مورد می باشد پس جواب آری است و این فرد باید دوباره غسل تعمید بگیرد. دوباره باید گفت که کتاب مقدس می گوید، تعمید بعد از نجات صورت می گیرد (یعنی باید اول عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده قبول کنیم بعد غسل تعمید انجام شود). اگر فرد به طور واقعی نجات از طریق ایمان به عیسی مسیح را دریافت نکرده باشد، انجام نمادین مراسم غسل تعمید نیز کاربردی نخواهد اشت.

دوم، کسانیکه بعد ایمان به عیسی مسیح به روشی غیر از فرو رفتن کامل در آب غسل تعمید می گیرند. این مسئله کمی پیچیده تر است. میتوان اینگونه استدلال کرد که چنین فردی به طورواقعی تعمید را دریافت نکرده است. اگر تعمید به روش پاشیدن یا ریختن آب بر روی فرد انجام شده باشد، بنابراین دارای معنای پایه ای و دقیق تعمید (فرو رفتن در آب) نیست. با این وجود، کتاب مقدس در هیچ متنی موردی را عنوان نکرده که فردی تعمید گرفته باشد اما در آب فرو نرفته باشد. بنابراین این مسئله به یک مورد شخصی تبدیل می شود. اگر ایمانداری به روش غیر کتاب مقدسی غسل تعمید گرفته، باید از خداوند بخواهد تا به او خرد و حکت بدهد (یعقوب فصل 1 آیه 5). اما اگر وجدان ایماندار ناراحت است، بهترین کار این می باشد که بر اساس روش کتاب مقدس غسل تعمید بگیرد تا وجدانش آسوده شود (رومیان فصل 14 آیه 23).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

من براساس اصول کتاب مقدس غسل تعمید داده نشده ام؟ آیا باید دوباره غسل تعمید بگیرم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries