settings icon
share icon
سوال

انواع مختلف دعا چه هستند؟

جواب


کتاب مقدس انواع مختلف دعا را برای ما بیان کرده و با روش های مختلف آنها را توضیح داده است. برای مثال اول تیموتائوس فصل 2 ایه 1 می گوید، « برای همهٔ مردم دعا كن؛ از خدا درخواست كن كه بر آنان رحم كند؛ و به سبب آنچه كه برای ايشان انجام خواهد داد، او را شكر كن».

انواع اصلی دعا در کتاب مقدس:

دعا همراه با ایمان: یعقوب فصل 5 آیه 15 می گوید «اگر دعای ايشان با ايمان همراه باشد، بيمار شفا خواهد يافت؛ زيرا خداوند او را شفا خواهد بخشيد، و اگر بيماری او در اثر گناه بوده باشد، گناه او نيز آمرزيده خواهد شد». در این متن، دعا از روی ایمان قلبی است و از خدا درخواست شفا می کند. وقتی دعا می کنیم، باید به قدرت و خوبی خدا ایمان داشته باشیم (مرقس فصل 9 آیه 23).

دعای دست جمعی: شاگردان بعد از صعود مسیح دور هم جمع شدند و دعا کردند (اعمال رسولان فصل 1 آیه 14). بعد از پنطیکاست هم همه آنها مرتب دعا می کردند (اعمال رسولان فصل 2 آیه 42). ما نیز باید مثل آنها همراه با دیگران دعا کنیم.

دعای درخواست از خداوند (فریادرس خواهی): ما باید از خدا بخواهیم. فیلیپیان فصل 4 آیه 6 به ما آموزش می دهد که «برای هيچ چيز غصه نخوريد؛ در عوض برای همه چيز دعا كنيد و هر چه لازم داريد به خداوند بگوييد و فراموش نكنيد كه برای جواب دعاها، از او تشكر نماييد». بخشی از شرط پیروز ما در نبردهای روحانی این است که «هميشه دعا كنيد! در دعا از خدا آن چيزهايی را بخواهيد كه مطابق خواست روح‌القدس است. مسايل و نيازهای خود را به او بگوييد» (افسسیان فصل 6 آیه 18).

دعای شکرگزاری: نوع دیگری از دعا را در فیلیپیان فصل 4 آیه 6 می بینیم که به شکرگزاری و قدردانی از خدا می پردازد، «فراموش نكنيد كه برای جواب دعاها، از او تشكر نماييد». مثال های زیادی از قدردانی را می توانیم در مزامیر پیدا کنیم.

دعای پرستش خداوند: دعای پرستش و عبادت خدا مانند دعای شکرگزاری است. با این تفاوت که پرستش بر روی ذات و شخصیت خداوند تمرکز دارد و اینکه چه کاری انجام داده است. رهبران کلیسای انطاکیه با این روش دعا کردند: يک روز، وقتی اين اشخاص روزه گرفته بودند و خدا را عبادت می‌كردند روح‌القدس به ايشان فرمود: «برنابا و پولس را وقف كار مخصوصی بكنيد كه من برای آنان در نظر گرفته‌ام». پس چند روز بيشتر روزه گرفتند و دعا كردند و بعد دستهايشان را بر سر آن دو گذاشتند و آنان را به دست خدا سپردند» (اعمال رسولان فصل 13 آیه های 2 تا 3).

دعای وقف خود به خواست خدا: گاهی دعا می کنیم و در گفتگوی خود با خداوند اعلام می کنیم که خودمان را وقف او خواهیم کرد. عیسی مسیح یک شب قبل از مصلوب شدن چنین دعایی کرد: « پدر، اگر ممكن است، اين جام رنج و عذاب را از مقابل من بردار؛ اما نه به خواهش من بلكه به خواست تو» (متی فصل 26 آیه 39).

دعای شفاعت برای دیگران: در بسیاری از مواقع دعای ما برای خواسته ها و نیازهای دیگران است. به ما گفته شده که برای همه دعا کنیم (اول تیموتائوس فصل 2 آیه 1). عیسی مسیح نمونه و مثال بسیار کاملی از این مورد است. تمامی فصل 17 یوحنا شامل دعای عیسی مسیح برای شاگردان و تمامی ایمانداران است.

دعای نفرین (درخواست از خداوند برای توبیخ شروران): این نوع دعا را می توان در مزامیر پیدا کرد (به عنوان مثال فصل های 7، 55، 69). دعا می کنیم و از خداوند می خواهیم شروران را توبیخ کند. نویسنده مزامیر از این نوع دعا استفاده می کند تا بر روی پاکی و تقدس خدا تاکید و قضاوت را تضمین کند. عیسی مسیح به ما آموزش می دهد که برای دشمنان خود دعای برکت کنید و آنها را نفرین نکنید (متی فصل 5 آیه های 44 تا 48).

کتاب مقدس همچنین درباره دعا کردن با کمک روح القدس می گوید (اول قرنتیان فصل 14 آیه های 14 تا 15). زمانی که نمی دانیم چگونه دعای خود را بیان کنیم، روح القدس به جای ما دعا می کند (رومیان فصل 8 آیه های 26 تا 27).

دعا گفتگو و صحبت با خداوند است و باید به طور مستمر انجام شود (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه های 16 تا 18). وقتی عشق و محبت ما به مسیح بیشتر می شود، ناخودآگاه تمایل پیدا می کنیم تا با او بیشتر صحبت کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

انواع مختلف دعا چه هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries