settings icon
share icon
سوال

دو شاهد در کتاب مکاشفه چه کسانی هستند؟

جواب


سه دیدگاه اساسی در مورد هویت دو شاهد عنوان شده در مکاشفه فصل 11 آیه های 3 تا 12 وجود دارد: 1) موسی و الیاس 2) خنوخ و الیاس 3) دو ایماندار ناشناخته که خداوند آنها را فرامی خواند تا شاهدان او در آخر زمان باشند.

موسی و الیاس به این دلیل می توانند این شاهدان باشند که قدرت تبدیل آب به خون را دارند (مکاشفه فصل 11 آیه 6).موسی این توانایی را دارد (خروج فصل 7). ایلیا (الیاس) قدرت نابود کردن مردم با نازل کردن آتش از آسمان را دارند (مکاشفه فصل 11 آیه 5، دوم پادشاهان فصل 1). دلیل دیگری که به این نظریه قوت می بخشد، ظاهر شدن موسی و الیاس در رویداد تجلی عیسی مسیح بر او می باشد (متی فصل 17 آیه های 3 تا 4). علاوه بر این، بر اساس سنت یهود، موسی و الیاس در آینده بازخواهند گشت. ملاکی فصل 4 آیه 5 بازگشت دوباره الیاس را پیش بینی می کند، و برخی از یهودیان معتقدند که خداوند قول داده تا پیامبری مانند موسی را برگزیند (تثنیه فصل 18 آیه های 15 و 18) که بازگشت دوباره موسی هم پیش نیاز آن است.

خنوخ و الیاس می توانند آن دوشاهد باشند چون هنوز زنده اند (پیدایش فصل 5 آیه 24، دوم پادشاهان فصل 2 آیه 11). به همین دلیل، به نظر می رسد شرایط لازم برای مرگ و رستاخیز آن شاهدان را داشته باشند (مکاشفه فصل 11 آیه های 7 تا 12). طرفداران این نظریه می گویند که موسی بر اساس عبرانیان فصل 9 آیه 27 (همه انسان ها یک بار می میرند) نمی تواند یکی از آن دو شاهد باشد، چراکه او یک بار مرده است (تثنیه فصل 34 آیه 5). با این وجود، نام کسانی در کتاب مقدس عنوان شده که دو بار مرده اند مانند ایلعازر، دورکاس و دختر یایروس. بنابراین دلیلی برای حذف موسی از این فهرست وجود ندارد.

دیدگاه سوم معتقد است که مکاشفه فصل 11 اساسا هیچ شخص معروفی را به این دو شاهد ربط نمی دهد. اگر این دو شاهد موسی والیاس یا خنوخ و الیاس بودند، چرا کتاب مقدس باید در باره هویت آنها سکوت کند. خداوند می تواند به راحتی به دو ایماندار معمولی قدرت انجام معجزات مانند موسی و الیاس را بدهد. هیچ مطلبی در مکاشفه فصل 11 وجود ندارد که باعث شود ما آن دو شاهد را شخصیت هایی شناخته شده فرض کنیم.

کدام دیدگاه صحیح است؟ به طور حتمی نمی دانیم. ضعف دیدگاه اول می تواند این باشد که موسی مرده است، بنابراین نمی تواند یکی از آن دو شاهد باشد (برای اینکه مرگ او اصل عبرانیان فصل 9 آیه 27 را نقض می کند). با این وجود، طرفداران این نظریه می گویند همه کسانی که به شکل معجزه آسایی زنده شدند (مانند ایلعازر) بعدا دوباره مردند. پس اصل عبرانیان فصل 9 آیه 27 را می توان یک قانون کلی دانست نه اصل اساسی. عهد جدید درباره پیشگویی بازگشت دوباره الیاس و پیامبری مانند موسی به وضوح می گوید که این پیش گویی ها با آمدن یحیی تعمید دهنده و عیسی مسیح به حقیقت پیوست.

ضعف بارزی در دیگاه دوم (خنوخ و الیاس) وجود ندارد، برای اینکه اصل «هر انسانی یک بار می میرد» را نقض نکرده است. خداوند الیاس و خنوخ را بدون اینکه اول بمیرند، به آسمان برده است تا شاید در آینده برای هدف خاصی از آنها استفاده کند. ضعف بارزی در دیگاه سوم هم وجود ندارد.

تفسیر هر سه دیدگاه پذیرفتنی است، اما چون کتاب مقدس هویت آن دو شاهد را فاش نکرده است، نمی توانیم به طور حتم بگویم کدام نظریه صحیح است. بنابراین مسیحیان نباید در این مورد تعصبی برخورد کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دو شاهد در کتاب مکاشفه چه کسانی هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries