settings icon
share icon
سوال

باور و اعتماد به عیسی مسیح به چه معناست؟

جواب


واژه «باور» دارای چندین لایه معنایی می باشد. باور و اعتماد به عیسی مسیح می تواند به معنای اعتماد به او برای نجات باشد (یوحنا فصل 3 آیه 16). ما هویت او را باور داریم یعنی باور داریم که او خدا در جسم انسان است و به او برای نجات خود اعتماد می کنیم. ما به کاری که انجام داد – برای گناهان ما مرد و پس از سه روز دوباره زنده شد – باور داریم. از آنجاییکه ما نمی توانیم خودمان را از گناه و مرگ نجات دهیم (رومیان فصل 3 آیه های 10 تا 20) باور داریم که او ما را نجات می دهد (یوحنا فصل 11 آیه 25). ما تا زمانیکه که به عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده خود اعتماد نکنیم و هدیه بخشش را از او دریافت نکنیم، زندگی ابدی نخواهیم داشت و ابدیت را همراه با خدا نخواهیم بود(افسسیان فصل 1 آیه 7).

باور و اعتماد به عیسی مسیح پس از نجات به این معنی است که ما خود را کاملا به او متعهد کرده و زندگی خود را وقف او می کنیم. ما با تولد دوباره به پیروان عیسی مسیح تبدیل می شویم. به عنوان پیروان عیسی مسیح، تمامی اعتماد و باور خود را به طور کامل روی او و کلامش قرار می دهیم. اعتماد به عیسی مسیح یعنی هر آنچیزی که گفته است را قبول کنیم و به عنوان حقیقت به آن باور داشته باشیم: «عیسی به یهودیانی که به او ایمان آورده بودند فرمود: «اگر به تعالیم من وفادار بمانید، شاگردان واقعی من خواهید بود. آنگاه حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت» (یوحنا فصل 8 آیه 31 تا 32). هرچه بیشتر کلام عیسی مسیح را بشناسیم و در آن بمانیم، بیشتر از او اطاعت خواهیم کرد؛ و هر چه بیشتر آزادی و رهایی در عیسی مسیح را تجربه می کنیم اعتمادمان به او نیز بیشتر می شود.

عیسی مسیح به ما قولی قابل اعتماد داد که نزد او برویم تا آرامش پیدا کنیم: «بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، و من به شما آسایش خواهم بخشید. یوغ مرا بر دوش بگیرید و از من بیاموزید، زیرا فروتن هستم و افتاده‌دل، و در جانهای خویش آسایش خواهید یافت. زیرا یوغ من راحت است، و باری که بر دوشتان می‌گذارم، سبک» (متی فصل 11 آیه های 28 تا 30). یوغ وسیله ای چوبی بود که برای متصل کردن گردن دو حیوان بارکش به هم از آن استفاده میشد تا بتوانند بار سنگین تری را بکشند. عیسی مسیح به این موضوع اشاره می کرد که کشاورزان یک حیوان جوان، بی تجربه اما قوی را با یک حیوان پیرتر، ضعیف تر اما باتجربه تر همراه می کردند. حیوان جوانتر از حیوان پیرتر یاد می گرفت، و حیوان پیرتر نیز از نیروی حیوان جوانتر برای کمک به حمل بار سود می برد.

آسایش، روش دیگری برای بیان اعتماد به عیسی مسیح، بیان کننده تکیه ما به عیسی مسیح برای منفعت بردن از قدرت او و یادگیری از او می باشد. در زندگی مسیحی، تحمل بار زندگی را در این سفر با او شریک می شویم. وقتی خسته ایم و بار زندگی بیش از حد توان ماست می توانیم دوشادوش عیسی مسیح بایستیم تا روح ما آسایش و آرامش پیدا کند. ما با ایستادن دوشادوش مسیح، در همه امور زندگی به او تکیه می کنیم مخصوصا زمانی که خسته و از پا افتاده ایم. عیسی مسیح روز استراحت سبت ایمانداران است (عبرانیان فصل 4 آیه های 1 تا 11).

عیسی مسیح ضعف های ما را می شناسد و می داند که در اعتماد به او چالش هایی روبرو خواهیم شد. به همین دلیل کتاب مقدس می گوید، «برای هیچ چیز نگران نباشید. در عوض، در هر شرایطی، با دعا و التماس، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به پیشگاه خدا ببرید. اگر چنین کنید، از آرامش خدا بهره‌مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست. این آرامش الهی به فکر و دل شما که به مسیح عیسی ایمان آورده‌اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید» (فیلیپیان فصل 4 آیه های 6 تا 7). ما وقتی قلب های مضطرب خود را در دعا به حضور خدا می بریم، او به ما آرامش می دهد. حضور او آرامش است. این متن نمی گوید که خداوند همیشه آنچه از او می خواهیم را به ما می دهد، اما این قول را می دهد که از قلب ها و افکار ما حفاظت می کند. اعتماد به عیسی مسیح یعنی اینکه به سمت او بیاییم و باور کنیم که او برنامه های قابل اعتماد و خوبی برای زندگی و آینده ما دارد. نیازی نیست غصه فردا را بخوریم. با ایمان آوردن به عیسی مسیح، او ما را غرق در آرامش و آسایش خود خواهد کرد.

اعتماد و باور ما به عیسی مسیح همراه با تجربه هایی که کسب می کنیم، زمانی رشد می کند (دوم قرنتیان فصل 1 آیه 10) که می بینیم خدا در زندگی ما از همه چیز (چه خوب و چه بد) برای اهدافش استفاده می کند (رومیان فصل 8 آیه 28). عیسی مسیح از ما می خواهد با ایمان به او زندگی کنیم (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 7؛ غلاطیان فصل 2 آیه 20). بنابراین زندگی مسیحیان به زمین اعتماد در آزمایش ها و آموزش ها تبدیل می شود: «برادران و خواهران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایشهای سخت از هر سو بر شما هجوم می‌آورند، بسیار شاد باشید، زیرا در آزمایش و سختیهاست که صبر و تحملتان بیشتر می‌شود. پس بگذارید صبر و بردباری‌تان رشد کند و کار خود را به انتها برساند و به حد کمال برسد، زیرا در این صورت، افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت» (یعقوب فصل 1 آیه های 2 تا 4).

عیسی مسیح می گوید، «خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید » (یوحنا فصل 14 آیه 1).ما شاید بدانیم که عیسی مسیح ما را دوست دارد و قول داده است که همیشه همراه ما باشد (متی فصل 28 آیه 20) اما نمی توانیم او را ببینیم. به همین دلیل ترس و شک در زمان سختی ها رخنه می کنند و باور به اینکه او همراه ماست را مشکل می کنند. پطرس می گوید با وجود اینکه نمی توانیم عیسی مسیح را ببینیم می توانیم کاملا به او اعتماد کنیم: «پس حال که چنین میراثی در پیش دارید، واقعاً شاد باشید، حتی اگر لازم باشد در این دنیا برای مدتی کوتاه سختیها و زحماتی را متحمل گردید. این سختیها به منظور آزمایش ایمان شما پیش می‌آید، همان‌طور که آتش نیز طلا را می‌آزماید و پاک می‌سازد. ایمان شما پس از آنکه وارد کورهٔ آزمایش گردید و سالم بیرون آمد، سبب خواهد شد که در روز بازگشت عیسی مسیح، مورد تحسین و تمجید و تکریم قرار گیرید.با اینکه شما تا به حال مسیح را ندیده‌اید، اما او را دوست دارید. اکنون نیز گرچه او را نمی‌بینید، اما به او ایمان دارید؛ و این ایمان چنان شادی عظیم و پرجلالی در قلب شما به وجود آورده که قابل وصف نیست» (اول پطرس فصل 1 آیه های 6 تا 8).

گرچه نمی توانیم عیسی مسیح را با چشمان فیزیکی خود ببینیم اما روح القدس این قدرت را به ما دهد تا بتوانیم او را با چشم دل ببینیم (افسسیان فصل 1 آیه های 18 تا 20). در نهایت، عدم توانایی ما برای دیدن عیسی مسیح به طور فیزیکی باعث می شود تا اعتماد به او بیشتر و امن تر شود. به همین دلیل است که عیسی مسیح می گوید، «بعد از اینکه مرا دیدی، ایمان آوردی. ولی خوشا به حال کسانی که ندیده به من ایمان می‌آورند» (یوحنا فصل 20 آیه 29).

پولس رسول معنای اعتماد و باور ایمانداران به عیسی مسیح با وجود اینکه او را به شکل فیزیکی نمی بینند را اینگونه توصیف می کند: «زیرا رنجهای سبک و زودگذر ما جلالی ابدی برایمان پدید می‌آورند، جلالی که با آن رنجها قابل مقایسه نیست. پس ما به چیزهایی چشم می‌دوزیم که نادیدنی هستند، نه به چیزهای دیدنی، زیرا آنچه دیدنی است، زودگذر است، حال آنکه امور نادیدنی جاودانی هستند » (دوم قرنتیان فصل 4 آیه های 17 تا 18).

عیسی مسیح از ما می خواهد که همیشه در هر شرایطی با تمام وجود به او اعتماد کنیم (امثال فصل 3 آیه های 5 تا 6) تا ایمان ما تزلزل ناپذیر شود: «همیشه بر خداوند توکل کنید؛ او جان پناه جاودانی ماست!» (اشعیا فصل 26 آیه 4). هرچه بیشتر به عیسی مسیح اعتماد می کنیم بیشتر نویسنده مزامیر در توصیف یک ایماندار در دستان امن خدا را درک می کنیم: « جان مضطرب خود را آرام ساخته‌ام. اینک، دل من، همچون کودکی که در آغوش مادر آرمیده، آرام و بی‌تشویش است» (مزامیر فصل 131 آیه 2).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

باور و اعتماد به عیسی مسیح به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries