settings icon
share icon
سوال

چرا خدا درخت شناخت نیک و بد را در باغ عدن قرار داد؟

جواب


خدا درخت شناخت نیک و بد را در باغ عدن قرار داد تا به آدم و حوا حق انتخاب بین فرمانبرداری و یا نافرمانی را بدهد. آدم و حوا آزاد بودند هر کاری که می خواستند بکنند، بجز خوردن از درخت شناخت خوب و بد. پیدایش فصل 2 آیه های 16-17، «از همهٔ ميوه‌های درختان باغ بخور، بجز ميوهٔ درخت شناخت نيک و بد، زيرا اگر از ميوهٔ آن بخوری، مطمئن باش خواهی مرد». اگر خدا به آدم و حوا حق انتخاب نداده بود، آنها مثل ربات می بودند که فقط آنچه را که برای آن برنامه ریزی شده بودند انجام می دادند. خدا آدم و حوا را آزاد آفرید تا بتوانند تصمیم بگیرند، و بین خوب و بد انتخاب کنند. برای اینکه آدم و حوا به معنای واقعی آزادی داشته باشد باید دارای حق انتخاب می بودند.

اساسا چیز بدی در مورد درخت یا میوه آن نبود. بعید است که خوردن آن میوه به تنهایی به آدم و حوا شناخت و دانش بیشتری می داد. ممکن است خود آن میوه دارای ویتامین و فیبرهای مفید برای بدن بوده است اما از نظر روحانی مغذی نبوده است. مسئله اینجاست که نافرمانی مضر و زیان بار بوده است. آن گناه چشم آدم و حوا را به روی بدی باز کرد. برای اولین بار بود که آنها بدی را شناختند، احساس شرمساری کردند و می خواستند که خود را از خدا پنهان کنند. گناه نافرمانی آنها از خدا، بدی و شرارت را به این دنیا وارد کرد. خوردن میوه آن درخت، بعنوان عمل نافرمانی از خدا بود که به آنها بدی را شناساند و متوجه برهنه بودنشان کرد (پیدایش فصل 3 آیه های6-7).

خدا نمی خواست آدم و حوا گناه کنند. خدا از پیش می دانست که نتیجه گناه چه می بود. خدا می دانست که گناه آدم و حوا بدی، رنج، و مرگ را وارد جهان می کند. پس چرا خدا به شیطان اجازه داد که آدم و حوا را وسوسه کند؟ خدا به شیطان اجازه داد آدم و حوا را وسوسه کند تا آنها را وادار به انتخاب نماید. آدم و حوا با اراده آزاد انتخاب کردند از خدا نافرمانی کنند و میوه ممنوعه را بخورند. نتیجه اینکه بدی، گناه، رنج، بیماری، و مرگ از آن زمان دنیا را دچار بلا کرده است. تصمیم آدم و حوا باعث شد که همه با طبیعت گناه آلود بدنیا بیایند، و تمایل به گناه داشته باشند. تصمیم آدم و حوا آن چیزی است که در نهایت عیسی مسیح باید بخاطر آن جانش را بجای ما بر روی صلیب از دست می داد. از طریق ایمان به مسیح، ما می توانیم از نتایج گناه رهایی یابیم و در نهایت از خود گناه رهایی پیدا کنیم. بیایید با پولس رسول در رومیان فصل 7 آیه های 24-25 هم صدا شویم که می گوید، «وای كه در چه تنگنای وحشتناكی گرفتار شده‌ام! چه كسی می‌تواند مرا از چنگ اين طبيعت مرگبار آزاد كند؟ خدا را شكر، اين كار را خداوند، عيسی مسيح انجام می‌دهد».

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا خدا درخت شناخت نیک و بد را در باغ عدن قرار داد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries