settings icon
share icon
سوال

این پرسش با سه مسئله بسیار مهم سروکار دارد: الهام، حفاظت، و ترجمه.

جواب


این پرسش با سه مسئله بسیار مهم سروکار دارد: الهام، حفاظت، و ترجمه.

عقیده و اصل «الهام» به ما می گوید کتاب مقدس از طرف خدا الهام شده است و همه کلمات آن از زبان خداوند جاری شده اند. خداوند شخصا بر روی مراحل نوشتن کتاب مقدس نظارت کرده است، نویسنده را هدایت کرده تا پیام کاملش را برای ما به رشته تحریر درآورد. کتاب مقدس حقیقتا کلام خداست. خداوند بر اساس شخصیت و شیوه نگارش هر یک از نویسندگان به آنها اجازه می داد تا کلمه بندی های خود را به کار ببرند، اما نظارت خداوند بر نگارش همه 66 کتاب طوری بوده است که پیام او کامل، بی نقص و کاملا بر اساس آنچه خواست او بود به دست ما برسد (نگاه کنید به دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16، دوم پطرس فصل 1 آیه 21).

البته وقتی حرف از «الهام» می زنیم، به فرایند نگارش نسخه های اصلی اشاره می کنیم. بعد از آن، بحث حفاظت از کتاب مقدس پیش می آید. اگر خداوند چنین اقدام بزرگی کرده و کلام خود را در اختیار ما قرار داده پس حتما برای حفاظت از آن نیز اقداماتی انجام داده است. چیزی که ما در طول تاریخ می بینیم دقیقا همان چیزی است که خداوند انجام داده است.

عهد قدیم عبری با مشقت و تلاش بسیار توسط کاتبان یهودی نسخه برداری شده است. گروه هایی مانند سوفریم، زوکوت، تانایم و موسریت احترام بسیار زیادی برای متن هایی که نسخه برداری می کردند، قائل بودند. قوانین محکم و احترامی که برای کارشان قائل بودند باعث می شد تا نسخه برداری برای آنها اهمیت و حساسیت بالایی داشته باشد: نوع کاغذ، اندازه ستون ها، نوع جوهر و حتی فاصله گذاری بین حروف برای آنها تعریف شده بود. نگارش هر چیزی از حافظه آنها کاملا ممنوع بود. خطوط، کلمات و حتی هر یک از حروف شمرده می شدند تا صحت و درستی آنها باز هم بررسی و تایید شود. نتیجه این دقت و فرایند این است که نوشته های دستی اشعیا تا به امروز هم در اختیار ما باشند. کشفیات طومارهای دریای مرده، صحت و دقت متن عبری را تایید می کند.

این مطلب در رابطه با متن یونانی عهد جدید نیز درست است. هزاران متن یونانی (برخی متعلق به سال 117 میلادی) هنوز هم در دسترس قرار دارند. تغییرات خیلی جزئی متن ها – نه چیزهایی که بر روی مبحث ایمان تاثیر داشتند – به راحتی با هم مطابقت می کنند. محققان به این نتیجه رسیده اند که عهد جدید امروزی تقریبا شبیه نسخه های اصلی است. کتیبه شناس معروف سر فریدریک کنیون درباره کتاب مقدس می گوید: «مسلم است که همه بخش ها حتی قسمت های مشکوک نیز دست نخورده حفظ شده اند.... این موضوع را در رابطه به هیچیک از کتاب های باستانی دیگر نمی توان گفت».

از اینجا به موضوع ترجمه کتاب مقدس می رسیم. ترجمه تا حدودی به فرایند تفسیری گفته می شود. وقتی از زبانی به زبان دیگر ترجمه می کنیم باید نوع آن را انتخاب کنیم. آیا باید دقیقا همان کلمه ترجمه شمد، حتی اگر معنی آن کلمه برای خواننده امروزی شناخته شده نباشد؟ و یا باید بر اساس سیستم ترجمه معادل باشد حتی اگر به قیمت تحت اللفظی تر شدن آن تمام شود؟

به عنوان مثال بیایید کلمه «محبت» در کولسیان فصل 3 ایه 12 را در نظر بگیریم. برخی از ترجمه ها این کلمه را که به محبت اشاره دارد «شکم پر از محبت» ترجمه کرده اند که در واقع ریشه یونانی دارد و از کلمه ای می آید که به معنی طحال است. دیگر مترجمان از ترجمه غیر کلمه به کلمه استفاده کرده اند: بنابراین به «آغوش محبت» یا «محبت رحیمانه و از روی دلسوزی» و یا فقط عشق و محبت ترجمه شده است.

برخی از ترجمه ها فقط تحت اللفظی تر از بقیه هستند اما همه آنها حق مطلب آیه را کاملا ادا کرده اند. معنی محوری دستور اول کولسیان فصل 3 ایه 12 محبت کردن است.

بیشتر ترجمه های کتاب مقدس توسط انجمن ها انجام شده است. این موضوع عدم دخالت قضاوت یا جهان بینی شخصی را تضمین می کند. ترجمه خوب و صادقانه کتاب مقدس بسیار مهم است. یک تیم ترجمه خوب حرفه ای عمل می کند و آنچه کتاب مقدس می گوید را ترجمه می کند.

به عنوان یک قاعده کلی باید گفت که بیشتر ترجمه های واژه به واژه (تحت اللفظی) کار تفسیری کمتری دارند. ترجمه های آزادتر، تفسیر بیشتری از متن ارائه می دهند اما خواندن و درک آنها آسان تر است. نقل بیان ها نیز یک روش است اما در واقع اصلا ترجمه نیست بلکه بازگویی کتاب مقدس توسط یک شخص است.

با در نظر گرفتن همه مطالب گفته شده، آیا ترجمه های کتاب مقدس الهام شده و بدون خطا هستند؟ خیر. خداوند هرگز قولی مبنی بر الهام ترجمه کتاب مقدس نداده است. گرچه امروزه ترجمه های ناب زیادی از کتاب مقدس وجود دارند اما الهام شده و کاملا بی عیب نیستند. این یعنی نمی توانیم به ترجمه ها اعتماد کنیم؟ باز هم جواب خیر است. مطالعه دقیق کتاب مقدس با کمک و راهنمایی روح القدس به ما امکان درک، تفسیر و به کار بردن آن را می دهد. بازهم تاکید می کنیم که به دلیل تلاش های صادقانه مترجمان مسیحی (با نظارت روح القدس) ترجمه های امروزی ناب و قابل اعتمادند. اینکه نمی توانیم بی خطا بودن را به هیچ ترجمه ای نسبت دهیم باید شما را برای مطالعه دقیق تر کتاب مقدس و اجتناب از تقلید کورکورانه از یک ترجمه خاص تشویق می کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

این پرسش با سه مسئله بسیار مهم سروکار دارد: الهام، حفاظت، و ترجمه.
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries