settings icon
share icon
سوال

چه اتفاقی در برج بابل افتاد؟

جواب


داستان برج بابل در پیدایش فصل 11 آیه های 1 تا 9 آمده است. بعد از طوفان نوح، خداوند به انسان دستور داد که زیاد شود و زمین را پر سازد (پیدایش فصل 9 آیه 1). اما انسان تصمیمی درست متضاد با آن گرفت: «بياييد شهری بزرگ بنا كنيم و برجی بلند در آن بسازيم كه سرش به آسمان برسد تا نامی برای خود پيدا كنيم. بنای اين شهر و برج مانع پراكندگی ما خواهد شد» (پیدایش فصل 11 آیه 4). انسان تصمیم گرفت شهری بزرگ بسازد و همگی در آن شهر جمع شوند و با هم زندگی کنند. تصمیم گرفتند برج عظیمی که سمبل قدرت آنها بود بسازند تا نام و شهرتی برای خودشان به وجود آورند (پیدایش فصل 11 آیه 4). این برج به برج بابل شهرت دارد.

خداوند در واکنش به این اقدام، زبان های آنها را تغییر داد تا نتوانند با هم ارتباط برقرار کنند (پیدایش فصل 11 آیه 7). نتیجه این شد که مردم با همزبان های خود متحد شدند و برای زندگی به نقاط دیگر دنیا رفتند (پیدایش فصل 11 آیه های 8 تا 9). دلیل تغییر زبان ها این بود که انسان مجبور به اطاعت از دستور خدا بشود و در نقاط مختلف دنیا پخش گردد.

برخی از پژوهشگران کتاب مقدس معتقدند که خداوند نژادهای مختلف انسان را نیز در برج بابل به وجود آورد. این نظریه امکان پذیر است اما در کتاب مقدس چیزی درباره آن گفته نشده است. بیشتر این احتمال وجود دارد که نژادهای مختلف تا قبل از برج بابل وجود داشتند و خداوند زبان ها را بر اساس نژادهای مختلف (تا حدودی) تغییر داد. در رویداد برج بابل، بشریت بر اساس زبان (و احتمالا نژاد) تقسیم و در نقاط مختلف جهان ساکن شد.

پیدایش فصل 10 آیه های 5، 20 و 31 پراکنده شدن فرزندان نوح در نقاط مختلف دنیا و شکل گیری اقوام و زبان های گوناگون را توضیح می دهد. چگونه ممکن است این اتفاق افتاده باشد، درصورتیکه خداوند هنوز زبان ها را در برج بابل (پیدایش فصل 11) تغییر نداده است؟ پیدایش فصل 10 نوادگان سه پسر نوح را نام برده است: سام، حام و یافث. در این فهرست، نوادگان آنها تا چندین نسل نام برده شده اند. با توجه به طول عمرهای طولانی آن زمان (نگاه کنید به پیدایش فصل 11 آیه های 10 تا 25)، احتمالا شجره نامه ها در پیدایش فصل 10 چند صد سال را تحت پوشش قرار می دهند. داستان برج بابل (پیدایش فصل 11 آیه های 1 تا 9) جزئیات دقیق تری در مورد تغییر زبان ها ارائه داده است. پیدایش فصل 10 از وجود زبان های مختلف به ما خبر می دهد. پیدایش فصل 11 درباره سرچشمه زبان های مختلف سخن می گوید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چه اتفاقی در برج بابل افتاد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries