settings icon
share icon
سوال

اگر بدهی زیادی داشته باشید، می توانید به طور موقتی پرداخت ده یک را تا زمان بازپرداخت بدهی متوقف کنید؟

جواب


توقف پرداخت ده یک به کلیسا تا زمان بازپرداخت بدهی ها امکان پذیر است. بازپرداخت بدهی وظیفه است، پرداخت ده یک اختیاری می باشد، برای اینکه قانون شریعت بود و مسیحیان زیر قانون شریعت نیستند. اشتباه برداشت نکنید، پرداخت سهم ده یک کاری است که خدا از همه مسیحیان می خواهد. اما اگر واقعا امکان پرداخت بدهی و سهم ده یک به طور همزمان وجود ندارد، بنابراین اشکالی ندارد به طور موقتی پرداخت ده یک را کاهش دهیم و یا به طور کل متوقف کنیم تا بتوانیم بدهی های خود را پرداخت کنیم.

یکی از وظایف قطعی ما در رابطه با دیگران این است که آنها را دوست داشته باشیم و با آنها طوری رفتار کنیم که انتظار داریم با خودمان رفتار شود (متی فصل 7 آیه 12). همه ما می خواهیم بدهکاران بدهی خود را به ما بپردازند. بنابراین به عنوان یک مسیحی باید: «تمام بدهی‌های خود را بپردازيد تا به كسی مديون نباشيد. فقط خود را مديون بدانيد كه مردم را محبت كنيد. هرگز از محبت نمودن باز نايستيد زيرا با محبت كردن به ديگران، در واقع از احكام الهی اطاعت كرده‌ايد و خواست خدا را بجا آورده‌ايد .اگر همسايه و همنوع خود را به همان اندازه دوست بداريد كه خود را دوست می‌داريد، هرگز راضی نخواهيد شد كه به او صدمه بزنيد، يا فريبش دهيد، يا او را به قتل برسانيد و يا مالش را بدزديد؛ و هرگز به زن و به اموال او چشم طمع نخواهيد دوخت؛ خلاصه، هيچيک از كارهايی را كه خدا در ده فرمان منع كرده است، انجام نخواهيد داد. بنابراين، ده فرمان در اين فرمان خلاصه می‌شود كه همسايهٔ خود را دوست بدار، به همان اندازه كه خود را دوست می‌داری. بلی، محبت به هيچكس بدی نمی‌كند. پس اگر به انسانها محبت نماييد، مانند آنست كه همهٔ دستورات و احكام الهی را بجا آورده‌ايد. خلاصه، تنها حكم و قانونی كه لازم داريد، محبت است.» (رومیان فصل 13 آیه های 8 تا 10).

قانون ده یک برای تامین نیازهای مالی کاهنان قبیله لاوی در عهد قدیم وضع شده بود. آنها برای خدمت به معبد و برآورده کردن نیازهای فقرا به حمایت مالی نیاز داشتند (اعداد فصل 18 آیه 26، تثنیه فصل 26 آیه های 12 تا 15). بنابراین وقتی اسرائیلی ها ده یک سهم معبد را پرداخت نکردند، خدا به آنها هشدار داد :« آيا كسی از خدا دزدی می‌كند؟ ولی شما از من دزدی كرده‌ايد! می‌پرسيد: مقصودت چيست؟ مقصودم ده‌يکها و هداياست» (ملاکی فصل 3 آیه 8).

ده یک درواقع همانطور که از نامش پیداست به معنای یک دهم درآمد مرد است: «اگر ملکیصدق يک كاهن يهودی بود، كاملاً روشن می‌بود كه چرا ابراهيم به او هديه می‌دهد؛ زيرا بعدها از قوم يهود خواسته شد تا با هدايای خود، به كاهنان كمک كنند، چون كاهنان از بستگان و خويشان ايشان بودند» (عبرانیان فصل 7 آیه 5). کاهنی لاویان برای خدمت در معبد تا زمان زندگی زمینی عیسی مسیح ادامه داشت و ضروری بود. اما پس از مرگ، رستاخیز و صعود عیسی مسیح همه چیز تغییر کرد: «به علاوه، زمانی كه خدا كاهنی از نوع ديگر می‌فرستد، بايد شريعت و حكم و روش خود را نيز در اين خصوص تغيير دهد» (عبرانیان فصل 7 آیه 12). حالا عیسی مسیح کاهن اعظم است. مسیحیان معبد خدا و کاهنان وفادار او هستند (عبرانیان فصل 4 آیه های 14 تا 15، اول قرنتیان فصل 6 آیه های 19 تا 20، اول پطرس فصل 2 آیه های 9 تا 10).

کاهن اعظم ما عهد جدید (قانون نوشته شده خدا درون قلب های ما) را توسط روح القدس به ما داد (عبرانیان فصل 12 آیه 24، فصل 10 آیه 16). این قانون با قدرت اجرا می شود و باعث عشق ما توسط روح القدس به دیگران می شود (غلاطیان فصل 5 آیه های 22 تا 23). به همین دلیل است که یوحنا می نویسد: «اما كسی كه ادعای مسيحيت می‌كند و از نظر مالی در وضعيت خوبی به سر می‌برد، اگر همنوع خود را در احتياج ببيند و به او كمک نكند، چگونه ممكن است محبت خدا در قلب او حكمفرما باشد؟ ای فرزندان من، محبت ما نبايد فقط زبانی باشد، بلكه می‌بايد در عمل نيز آن را نشان دهيم» (اول یوحنا فصل 3 آیه های 17 تا 18). عشق خدا مسیحی واقعی را به کمک کردن ترغیب می کند، اما هیچ یک از کتاب های عهد جدید دستور و یا حتی پیشنهاد پرداخت ده یک و یا هر مقدار دیگری را به مسیحیان نمی دهد. کمک مسیحیان به یکدیگر از عشق آنها به هم سرچشمه می گیرد.

مسیحیان می توانند به صورت اختیاری سهم ده یک از درآمد خود را به کلیسا برای کمک به نیاز های روحی و مادی نیازمندان بدهند. بعضی ها کمتر و برخی دیگر بیشتر از ده یک می دهند. پیشنهاد پولس این است که این کار در یکشنبه ها انجام شود: «در نخستين روز هر هفته يعنی يكشنبه، هر يک از شما به نسبت درآمدی كه داشته‌ايد، مبلغی را برای اين كار كنار بگذاريد» (اول قرنتیان فصل 16 آیه 2).

مسیحیان نباید احتکار کنند و به همان اندازه که خدا در قلب آنها قرار می دهد کمک کنند. این پول خداست و پاداش آن (کمک کردن) بسیار بیشتر خواهد بود. « فراموش نكنيد كه هر كه كم بكارد، كم نيز درو خواهد كرد؛ و هر كه زياد بكارد، زياد درو خواهد كرد. پس اگر كم بدهيد، كم نيز دريافت خواهيد كرد. كسی را مجبور نكنيد كه بيش از آنچه قلباً در نظر دارد، بدهد بلكه بگذاريد همانقدر كه مايل است، بدهد زيرا خدا كسی را دوست دارد كه از روی ميل كمک می‌كند. اما خدا قادر است هر نعمتی را بيش از نيازتان به شما عطا فرمايد، تا نه فقط احتياجات خودتان برآورده شود، بلكه از مازاد آن بتوانيد برای خدمات نيكوكارانه و كمک به ديگران استفاده كنيد » (دوم قرنتیان فصل 9 آیه های 6 تا 8).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اگر بدهی زیادی داشته باشید، می توانید به طور موقتی پرداخت ده یک را تا زمان بازپرداخت بدهی متوقف کنید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries