settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره زمان قضاوت توسط خداوند چه می گوید؟

جواب


دو قضاوت (داوری) جداگانه وجود دارد. ایمانداران در مقابل تخت داوری مسیح قضاوت خواهند شد (رومیان فصل 14 آیه های 10 تا 12). هر ایمانداری مسئول اعمال خودش خواهد بود و خداوند بر اساس اعمال آنها تصمیم می گیرد. این داوری مشخص کننده نجات (رستگاری) نیست، نجاتی که تنها از راه ایمان بدست می آید (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9)، بلکه زمانی است که ایمانداران باید خدماتی که در زندگی برای عیسی مسیح انجام داده اند را گزارش کنند. وضعیت ایمانی ما همان «بنیادی» است که در اول قرنتیان فصل 3 آیه های 11 تا 15 به آن اشاره شده است. ما این بنیاد و اساس را می توانیم با طلا، نقره و سنگ های قیمتی بسازیم، این جواهرات در واقع مفید بودن ما، مطیع بودن و کارهای خوب ما در نام عیسی مسیح هستند، که از طریق آنها خدمات روحانی و معنوی خود را برای جلال نام خداوند و ساختن کلیسا بکار می بریم. و یا می توانیم بنیاد و اساس را بر روی چوب و کاه ( اشاره به کارهای بی ارزش و سطحی) بسازیم که هیچ نوع ارزش روحانی ندارند. تخت داوری مسیح، جنس کارهای ما را آشکار خواهد ساخت.

طلا، نقره و سنگ های قیمتی زندگی ایمانداران (اشاره به خدمات و کارهای با ارزش ایمانداران)، از آتش تصفیه خداوند جان سالم به در خواهند برد (آیه 13)، وایمانداران پاداش متناسب با کارهای خود را دریافت خواهند کرد؛ آن کارهای مفید نتیجه انجام این موارد هستند: تا چه اندازه صادقانه به عیسی مسیح خدمت کردیم (اول قرنتیان فصل 9 آیه های 4 تا 27) ، چگونه از ماموریت (دستور) بزرگی که مسیح به دوش ما گذاشت اطاعت کردیم (متی فصل 28 آیه های 18 تا 20) ، تا چه اندازه بر گناه غلبه کردیم (رومیان فصل 6 آیه های 1 تا 4) ، تا چه اندازه زبان خود را کنترل کردیم (یعقوب فصل 3 آیه های 1 تا 9) و غیره. ما باید گزارش کارهای خود را ارائه دهیم تا میزان ایمان ما به عیسی مسیح مشخص شود. آتش قضاوت خداوند، چوب و کاه (کردارها و گفتارهای بیهوده و بی فایده ما) را کاملا می سوزاند. «بلی، هر يک از ما بايد به خدا حساب پس بدهيم» (رومیان فصل 14 آیه 12).

دومین قضاوت زمانی خواهد بود که همه غیرایمانداران در برابر تخت سفید داوری قرار خواهند گرفت (مکاشفه فصل 20 آیه های 11 تا 15). این قضاوت هم مشخص کننده نجات و رستگاری نیست. همه کسانی که در برابر این تخت سفید قرار می گیرند غیرایماندارانی خواهند بود که در طول زندگی، عیسی مسیح را انکار کردند و پیام انجیل را نادیده گرفتند، بنابراین محکوم به دریاچه آتش شده اند. مکاشفه فصل 20 آیه 12 به ما می گوید، «پس مرده‌ها را ديدم كه از بزرگ و كوچک در برابر خدا ايستاده‌اند. دفترها يكی پس از ديگری گشوده شد تا به دفتر حيات رسيد. مردگان همگی بر طبق نوشته‌های اين دفترها محاكمه شدند». کسانی که عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده نپذیرفتند تنها بر اساس اعمالشان قضاوت خواهند شد، ولی بر اساس گفته کتاب مقدس که می گوید «انسان با اجرای احكام شريعت، هرگز در نظر خدا پاک و بی‌گناه به حساب نخواهد آمد، بلكه فقط با ايمان به عيسی مسيح، پاک و بی‌گناه محسوب خواهد شد» (غلاطیان فصل 2 آیه 16) ، آنها محکوم خواهند شد. کارهای خوب و اجرای احکام شریعت موسی به هیچ اندازه ای برای پرداخت تاوان گناهان ما کافی نیستند. تمامی اعمال، رفتار و پندار کسانی که بر ضد خدا بوده اند قضاوت خواهد شد. پاداشی نصیب آنها نخواهد شد و تنها محکومیت و مجازات ابدی در انتظارشان است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره زمان قضاوت توسط خداوند چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries