settings icon
share icon
سوال

تئوفانی (ظهور خدا به انسان) چیست؟ کریستوفانی (ظهور مسیح به انسان) چیست؟

جواب


تئوفانی به ظهور خداوند در کتاب مقدس گفته می شود که برای حواس انسان قابل درک (ملموس و دیدنی ) است. به معنای دقیق تر به ظاهر فیزیکی خدا، نه همیشه به شکل انسان ، در زمان عهد قدیم گفته می شود. برخی از تئوفانی ها را در متون زیر می بینم:

1. پیدایش فصل 12 آیه های 7 تا 9: هنگامیکه ابراهیم وارد سرزمینی شد که خدا قولش را به او و فرزندانش داده بود، خداوند به او ظاهر شد

2. پیدایش فصل 18 آیه های 1 تا 33: روزی ابراهیم دو ملاقات کننده داشت: دو فرشته و خود خداوند. او آنها را به خانه اش دعوت کرد و خودش و سارا از آنها پذیرایی کردند. بسیاری از مفسران معتقدند که این می توانسته کریستوفانی (ظهور عیسی مسیح قبل از تجسم عیسی مسیح ) بوده باشد.

3. پیدایش فصل 32 آیه های 22 تا 30: یعقوب با مردی که در واقع خدا بود کشتی گرفت ( آیه های 28 تا 30). این هم می تواند کریستوفانی باشد.

4. خروج فصل 3 آیه 2 تا فصل 4 آیه 17: خداوند به موسی به شکل بوته سوزان ظهور کرد و خواسته خودش از او را دقیقا بیان کرد.

5. خروج فصل 24 آیه های 9 تا 11: خداوند به موسی، هارون، پسرانش و هفتاد بزرگ قبیله ظهور کرد.

6. تثنیه فصل 31 آیه های 14 تا 15: خداوند در هنگام انقال رهبری، به یوشع و موسی ظهور کرد.

7. ایوب فصل 38 تا 42: خداوند از درون گردباد با ایوب سخن گفت.

عبارت «شکوه و جلال خداوند» اغلب بیانگر تئوفانی است، همانطور که در خروج فصل 24 آیه های 16 تا 18 «ستون ابر» کاربرد مشابهی در خروج فصل 33 آیه 9 دارد. معرفی رایج تئوفانی در کتاب مقدس را می توان در عباراتی مانند «خداوند پایین آمد» در پیدایش فصل 11 آیه 5، خروج فصل 34 آیه 5، اعداد فصل 11 آیه 25 و فصل 12 آیه 5 دید.

برخی از مفسران کتاب مقدس بر این باور هستند که وقتی «فرشته خدا» با کسی ملاقات می کرد در واقع آن فرشته عیسی مسیح قبل از تجسم بوده است. این ظهورها را می توان در پیدایش فصل 16 آیه های 7 تا 14، پیدایش فصل 22 آیه های 11 تا 18، داوران فصل 5 آیه 23، دوم پادشاهان فصل 19 آیه 35 و دیگر متون دید. مفسران دیگر معتقدند که این موارد آنجلوفانی (ظهور فرشتگان به انسان) بوده اند. در حالیکه کریستوفانی های مسلمی در عهد قدیم وجود ندارند، هر تئوفانی که خداوند شکل انسان به خود گرفت را می توان مقدمه تجسم (جسم شدن خدا در عیسی مسیح) دانست که شکل انسان را برای زندگی در بین بشر به عنوان امانوئل «خدا با ماست» به خود گرفت (متی فصل 1 آیه 23).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تئوفانی (ظهور خدا به انسان) چیست؟ کریستوفانی (ظهور مسیح به انسان) چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries