چه تفاوتی بین استعداد و عطیه ی معنوی وجود دارد؟سوال: چه تفاوتی بین استعداد و عطیه ی معنوی وجود دارد؟

جواب:
شباهت ها و تفاوت هایی بین استعدادها و عطایای روحانی وجود دارد. هر دو هدیه ای ازجانب خدا هستند. اثربخشی هر دو در اثر استفاده بیشتر می شود. هر دو قرار است برای دیگران، و نه به خاطر مقاصد خودخواهانه استفاده شوند. اول قرنتیان ۷:۱۲ بیان می کند که عطایای روحانی برای نفع رساندن به دیگران و نه خودمان داده می شود. هم چنان که دو فرمان بزرگ خداوند در مورد عشق به خدا و دیگران هستند، نتیجه می شود که فرد باید استعدادهای خود را در جهت آن اهداف استفاده کند. اما به چه کسی وچه زمانی این استعدادها و عطایای روحانی داده می‌شوند متفاوت است. به فرد (صرف نظر از باور او به خدا یا مسیح) استعدادی طبیعی در اثر ترکیبی ازعوامل ژنتیک (برخی از استعدادی طبیعی در موسیقی، هنر، و یا ریاضیات برخوردارند) و محیط اطراف داده می شود (بزرگ شدن در خانواده‌ای اهل موسیقی در رشد استعداد موسیقی فرد کمک خواهد کرد)، و یا اینکه خدا به برخی افراد خاص موهبتی ویژه عطا می کند (به عنوان مثال، بصلئیل در خروج ۶:۳۱-۱). در زمانی که ایمان داران برای آمرزش گناهان، ایمان خود را در مسیح قرار می دهند،عطایای روحانی توسط روح القدس به تمامی آنها داده می شوند (رومیان ۳:۱۲ و۶). در آن لحظه، روح القدس آن هدیه یا هدایای معنوی را که می‌خواهد آن تازه ایمان دار داشته باشد به او عطا می کند(۱ قرنتیان ۱۱:۱۲).

رومیان۸:۱۲-۳ فهرستی از عطایای روحانی را به شرح زیر ارائه می دهد: نبوت، خدمت به دیگران (در مفهوم کلی)، آموزش، تشویق، سخاوت، رهبری، و نشان دادن رحمت. اول قرنتیان ۱۱:۱۲-۸ هدایا را اینگونه فهرست می کند: کلام حکمت (توانایی برقراری ارتباط با حکمت معنوی)، کلمه ی دانش (توانایی برقراری ارتباط با حقیقت عملی)، ایمان (اعتماد غیر معمول بر خدا)، معجزه، نبوت، تشخیص ارواح، زبان (توانایی صحبت با زبانی که فرد آن را نیا موخته است)، و تفسیر زبان. لیست سوم در افسسیان ۱۲:۴-۱۰ یافت می شود که از عطایایی صحبت می‌کند که خدا به رسولان کلیسا، پیامبران، مبلغان انجیلی، و معلمان (کشیشان) می دهد. همچنین این سؤال وجود دارد که چه تعداد عطایای روحانی وجود دارد، چون هیچ دو فهرستی یکسان نیستند. همچنین این امکان وجود دارد که لیست کتاب مقدس جامع نبوده، و عطایای روحانی بیشتری فراتر از آنهایی که کتاب مقدس اشاره کرده وجود داشته باشند.

در حالی که ممکن است فرد استعدادهای خود را توسعه دهد و بعداً حرفه و یا سرگرمی خود را با آن جهت همراه سازد، عطایای روحانی توسط روح القدس برای ساخت کلیسای مسیح داده شده‌اند، که در آن، همه ی مسیحیان در پیشبرد انجیل مسیح نقشی فعال بازی می کنند. همه خوانده و مجهز شده‌اند تا در "کار خدمت" مشارکت کنند (افسسیان ۱۲:۴) .همه مستعد شده اند به طوری که بتوانند به هدف مسیح کمک کنند و قدردان همه ی کارهایی که او برای آن‌ها انجام داد باشند. در انجام این کار، از طریق کار خود برای مسیح، آنها هم چنین رضایت در زندگی را خواهند یافت. این وظیفه ی رهبران کلیساست که کمک کنند پرهیزکارانی ساخته شوند که بتوانند بیشتر برای خدمتی مجهز شوند که خدا آنان را برای انجام آن خوانده است. نتیجه ی در نظر گرفته شده از عطایای روحانی این است که کل کلیسا بتواند رشد کند، و توسط خدماتی مرکب از همه ی اعضای بدن مسیح تقویت شود.

به طور خلاصه تفاوت های بین عطایای روحانی و استعدادها این‌ها هستند: ۱) استعداد نتیجه ی عوامل ژنتیکی و یا آموزش است، در حالی که یک هدیه معنوی ناشی از قدرت روح القدس می باشد. ۲) استعداد را هر کسی، مسیحی یا غیر مسیحی می تواند در اختیار داشته باشد، در حالی که فقط مسیحیان از عطایای روحانی برخوردارند. ۳) در حالی که هم استعدادها وهم عطایای روحانی باید برای جلال خدا و خدمت به دیگران استفاده شوند، عطایای روحانی برای این وظایف متمرکز شده اند، در حالی که استعداد می تواند به طور کامل برای مقاصد غیر روحانی استفاده شود.بازگشت به خانۀ فارسیچه تفاوتی بین استعداد و عطیه ی معنوی وجود دارد؟