settings icon
share icon
سوال

شمشیر روح چیست؟

جواب


عبارت «شمشیر روح» یکبار در کتاب مقدس و آن هم در افسسیان ۶:¬۱۷ به کار رفته است. شمشیر بخشی از اسلحۀ روحانی است که پولس به مسیحیان می گوید بر تن کنند تا بتوانند به خوبی بر ضد شیطان نبرد کنند (افسسیان ۶:¬۱۳).

شمشیر اسلحه ای تهاجمی و تدافعی است که برای محافظت در برابر آسیب یا حملۀ شیطان و غلبه بر او استفاده می شود. برای یک سرباز لازم بود که تعالیم سخت دریافت کند تا از شمشیر خود به خوبی استفاده کند تا از آن بالاترین منفعت را بدست آورد. تمام سربازان مسیحی باید به همین نحو تعالیمی سخت در مورد چگونگی استفادۀ درست از شمشیر روح را «که همان کلام خداست» دریافت کنند. از آنجایی که هر مسیحی در نبرد روحانی بر ضد نیروهای شیطانی این دنیا می‌ جنگد، پس باید بدانیم که چگونه با کلام به درستی برخورد کنیم. فقط در این صورت دفاعی موثر و حمله ای ارزشمند برای «انهدام دژهای» دروغ و خطا خواهیم داشت (دوم قرنتیان ۱۰:¬۴-۵).

در عبرانیان ۴:¬۱۲ نیز کلام شمشیر خوانده شده است. در اینجا کلام به عنوان زنده، فعال و برنده تر از شمشیر دو دم توصیف شده است. شمشیر رومی معمولاً دو لبه بود و باعث می شد که از بهتر از هر دو طرف بشکافد و قطع کند. ایدۀ قابلیت نفوذ کتاب مقدس بدین معناست که کلام خدا به «قلب» که مرکز هر عملی است می رسد و انگیزه ها و احساسات آنانی را که لمس می کند، آشکار می سازد.

هدف شمشیر روح، یعنی کتاب مقدس این است که ما را نیرومند سازد و قادر گرداند که در برابر حملات شیطان مقاومت کنیم (مزامیر ۱۱۹:¬۱۱؛ ۱۱۹:¬۳۳-۴۰؛ ۱۱۹:¬۹۹-۱۰۵). روح القدس از قدرت کلام برای نجات جانها استفاده می کند و به ایشان قدرت روحانی می بخشد تا سربازانی بالغ برای خداوند شوند. هرچقدر کلام خدا را بهتر بشناسیم و درک کنیم، در انجام ارادۀ خدا مفیدتر عمل خواهیم کرد و در مقاومت و ایستادن در برابر دشمن جانهایمان موثرتر خواهیم بود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

شمشیر روح چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries