settings icon
share icon
سوال

برای در امان ماندن در آخر زمان، چه چیزی را باید بدانم؟

جواب


اغلب مردم وقتی به آینده فکر می کنند دچار استرس و نگرانی می شوند، اما نباید اینطور باشد. برای کسانیکه خدا را می شناسند، فکر کردن به آینده باید باعث اشتیاق و راحتی خیال شود. برای مثال، در امثال فصل 31 آیه 25 توصیف زنی را می بینیم که خدا می شناسد و به او طمینان دارد پس به آینده لبخند می زند.

دو نکته کلیدی که باید درباره آینده همیشه در یاد داشته باشیم عبارتند از، اول اینکه، خداوند فرمانروای مطلق است و بر همه چیز کنترل و تسلط دارد. کتاب مقدس می گوید، " به ياد داشته باشيد كه من بارها شما را از رويدادهای آينده آگاه ساخته‌ام. زيرا تنها من خدا هستم و كسی ديگر مانند من نيست كه بتواند به شما بگويد در آينده چه رخ خواهد داد. آنچه بگويم واقع خواهد شد و هر چه اراده كنم به انجام خواهد رسيد. مردی را از مشرق، از آن سرزمين دور دست فرا می‌خوانم. او مانند يک پرندهٔ شكاری فرود خواهد آمد و آنچه را اراده نموده‌ام انجام خواهد داد. آنچه گفته‌ام واقع خواهد شد" (اشعیا فصل 46 آیه های 9 تا 11).

دومین نکته ای که باید درباره آینده به یاد داشته باشیم این است که کتاب مقدس وقایع آخر زمان و یا روزهای واپسین را بیان کرده است. از آنجاییکه کتاب مقدس رونمایی خداوند از خودش است و او از آینده خبر دارد و آن را کنترل می کند (همانطور که اشعیا گفت)، پس واضح و منطقی است که گفته کتاب مقدس در مورد وقایع آینده را می توانیم باور داشته باشیم. در مورد پیشگویی های وقایع آینده، کتاب مقدس می گوید، "هيچيک از پيشگويی‌های كتاب آسمانی، از فكر خود انبیا تراوش نكرده، بلكه روح‌القدس در وجود اين مردان خدا قرار می‌گرفت و حقيقت را به ايشان عطا می‌كرد تا بازگو نمايند" (دوم پطرس فصل 1 آیه 21). این واقعیت سندی برای این حقیقت می باشد که، برعکس آنچه دیگران ادیان و یا اشخاص مانند نستراداموس پیشگویی کرده اند، کتاب مقدس هرگز اشتباه نکرده است. هر زمانیکه کتاب مقدس درباره رویدادی در آینده پیشگویی کرده دقیقا همان اتفاق افتاده است.

اگر به این فکر می کنید که چگونه در آخر زمان جان سالم به در ببرید، به این سه سوال پاسخ دهید:
1. چگونه باید پیش گویی های کتاب مقدس در مورد آینده را تفسیر کنم؟
2. کتاب مقدس درباره آنچه در آخر زمان اتفاق می افتد چه می گوید؟
3. چگونه گفته های کتاب مقدس درباره آینده باید زندگی امروز من را تحت تاثیر قرار دهد؟

چگونه پیشگویی کتاب مقدسی را تفسیر کنیم
تعدادی دیدگاه در مورد روش های تفسیر متون کتاب مقدس درباره وقایع آینده وجود دارند. افرادی وجود دارند که از نظرات مختلف حمایت می کنند و آدم های خوبی هم هستند، اما باید ایمان داشته باشیم که پیشگویی کتاب مقدسی باید (1) حقیقی باشد، (2) دارای دید آینده نگرانه باشد و (3) بصورتی تفسیر شود که مطابق با سبک پریمیلنیالیسم* ( Premillennialism ) باشد. تشویق به تفسیر واقعی مانند این حقیقت است که بیش از 300 پیشگویی در مورد ظهور اولیه مسیح به حقیقت پیوسته است. پیش بینی ها درباره تولد مسیح، زندگی، خیانت به او، مرگ و رستاخیز او به صورت نمادین و یا روحانی تکمیل نشده است. عیسی مسیح در بیت لحم بدینا آمد، معجزاتی انجام داد، دوست نزدیک او در ازای سی سکه نقره به او خیانت کرد، دست و پاهای او سوراخ شدند، همراه با دزدان مرد، در قبر یک مرد ثروتمند دفن شد و سه روز پس از مرگش زنده شد. همه این جزییات صدها سال قبل از تولد او پیش بینی شده و همه آنها به حقیقت پیوسته است. و از آنجاییکه نمادگری در پیشگویی های مختلف وجود دارند ( مانند اژدها، مرد اسب نما و غیره) ، همه این موارد یک وجود یا رویداد حقیقی را نشان میدهند همانطور که عیسی مسیح نشان دهنده مثال شیر و گوساله می باشد.

با توجه به دیدگاه آینده گری (فوتوریست)، کتاب مقدس به روشنی می گوید که کتاب های پیشگویی مانند دانیال و مکاشفه نه تنها رویداد های تاریخی را عنوان کرده اند بلکه حوادث آینده را نیز پیش بینی کرده اند. یوحنا بعد از اینکه پیام های خود را به کلیساهای زمان خود اعلام کرد، حوادث آخر زمان را در رویا دید. به یوحنا گفته شد "بالا بيا تا وقايع آينده را به تو نشان دهم" (مکاشفه فصل 4 آیه 1).

شاید حتی بحث قوی تری برای دیدگاه آینده گر (فوتوریست ) وجود دارد مبنی بر قولی که خداوند در رابطه با سرزمین اسرائیل به ابرام داد (پیدایش فصل 12 و 15). از آنجاییکه عهد خداوند با ابراهیم غیرشرطی بود و وعده های او به فرزندان اسرائیل هنوز انجام نشده اند، بنابراین دید فوتوریستی به این وعده ها موجه می باشد.

در خصوص تفسیر پیشگویی به شیوه دیدگاه پریمیلنیالیسم* (Premillennialism)، می توان این نتیجه را گرفت که کلیسا ربوده خواهد شد (به آسمان برده خواهد شد) سپس جهان دوره هفت ساله "برآشفتگی بزرگ" را تجربه خواهد نمود. و سپس عیسی مسیح به زمین باز خواهد گشت تا هزال سال پادشاهی خود بر وی زمین را آغاز نماید (مکاشفه فصل 20).

اما کتاب مقدس درباره اینکه چه اتفاقی قبل از آن می افتد چه چیزی می گوید؟

کتاب مقدس درباره وقایع آخر زمان چه می گوید؟
متاسفانه پیش بینی کتاب مقدس وقوع مصیبت ها، گناه بشر، ارتداد قبل از بازگشت مسیح می باشد. پولس می گوید،"اين را نيز بايد بدانی كه در زمانهای آخر، مسيحی بودن بسيار دشوار خواهد بود... اما افراد نادرست و علمای دروغين، روز‌به‌روز بدتر شده، بسياری را فريب خواهند داد و خود نيز فريب شيطان را خواهند خورد" (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 1 و 13). خدا، کتاب مقدس و ایمانداران از طرف مردم دنیا رد خواهند شد.

روزی در آینده که کسی زمان آن را نمی داند، خداوند دوران کلیسا را که روز پنطیکاست قرن اول آغاز شد طی رویداد به نام "ربوده شدن" به پایان می رساند (ر.ک اعمال رسولا فصل 2). در آن روز خداوند همه ایمانداران به مسیح را از روی زمین برخواهد داشت تا زمینه های داوری نهایی را آماده کند. پولس درباره "ربوده شدن کلیسا" می گوید: "زيرا ما كه ايمان داريم عيسی مرد و پس از مرگ زنده شد، بايد يقين داشته باشيم كه به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسيحيانی را كه مرده‌اند، همراه وی به اين جهان باز خواهد آورد. اين را من از جانب خداوند می‌گويم: ما كه هنگام بازگشت مسيح خداوند زنده باشيم، زودتر از مردگان به آسمان نخواهيم رفت. زيرا صدای فرمان الهی و آوای تكان دهندهٔ رئيس فرشتگان و نوای شيپور خدا شنيده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمين خواهد آمد. آنگاه پيش از همه، مسيحيانی كه مرده‌اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات كنند. سپس، ما كه هنوز زنده‌ايم و روی زمين باقی هستيم، همراه ايشان در ابرها ربوده خواهيم شد تا همگی، خداوند را در هوا ملاقات كنيم و تا ابد با او باشيم. پس با اين سخنان، يكديگر را تشويق كنيد و تسلی دهيد" (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 14 تا 18).

کاهش صلح و افزایش آشوب هایی که قبل از "ربوده شدن کلیسا" اتفاق می افتد و تعداد نامشخصی از مردم از روی زمین محو خواهند شد به حد نهایت خود خواهد رسید. چنین رویدادی باعث اظطراب و آشوب می شود و نیازمند رهبر قدرتمندی خواهد بود که برای همه مشکلات دنیا پاسخی خواهد داشت. مقدمه برای ظهور این رهبر مدت زمانی است که آغاز شده، همانطور که تاریخ دان آرنولد توینبی اشاره می کند، "با تحمیل روز افزون صلاح های کشنده به بشر، و در عین حال وابسته کردن دنیا از نظر اقتصادی به یکدیگر، و اینکه تکنولوژی انسان را به درجه ای از غم و افسردگی رسانده که همه ما آماده پذیرش یک ژولیوس سزار جدید نموده تا آرامش و اتحاد را به دنیا بازگرداند ". از درون امپراطوری احیا شده رم (ر.ک دانیال فصل 7 آیه 24، مکاشفه فصل 13 آیه 1) ، ضدمسیح ظهور خواهد کرد و قراردادی را با اسرائیل می بندد که طی آن روزشمار 7 ساله برای بازگشت دوباره مسیح همانطور که خداوند پیشگویی کرده آغاز می شود (دانیال فصل 9 آیه 27).

ضدمسیح (دجال) برای مدت سه سال و نیم بر روی زمین حکومت خواهد کرد و وعده صلح و آرامش به همه خواهد داد اما این وعده ای دروغین برای به دام انداختن مردم روی زمین است. کتاب مقدس می گوید، "همان وقت كه مردم می‌گويند: «همه جا امن و امان است»، ناگهان مصيبت دامنگيرشان خواهد شد، همانطور كه درد به سراغ زن آبستن می‌آيد؛ آنگاه راه فراری برای آنان وجود نخواهد داشت" (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 3). جنگ ها، زمین لرزه ها و قحطی افزایش خواهند یافت (متی فصل 24 آیه 7) و این وقایع تا پایان فرمانروایی سه ساله و نیمه ضدمسیح، یعنی زمانیکه وارد معبد بازسازی شده اورشلیم می شود و خود را خدا معرفی کرده و باید مورد پرستش قرار بگیرد، ادامه پیدا خواهند کرد (دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 4، متی فصل 24 آیه 15). عیسی مسیح اینگونه پیش بینی می کند "چون در آن روزها مردم به چنان مصيبتی دچار خواهند شد كه دنيا آن را تا به حال نديده است و هرگز نخواهد ديد. در واقع، اگر خدا آن روزهای سخت را كوتاه نكند، هيچ انسانی جان به در نخواهد برد؛ ولی خدا محض خاطر برگزيدگان خود، آن روزها را كوتاه خواهد كرد" (متی فصل 24 آیه های 21 تا 22).

افراد زیادی (که تعداد آنها مشخص نشده) در دوران "برآشفتگی بزرگ" جان خود را از دست خواهند داد. همچنین بسیاری به عیسی مسیح ایمان خواهند آورد حتی به قیمت از دست دادن جان خود. کنترل همه چیز همچنان در دست خداوند خواهد بود و او جمعیت بی ایمان دنیا را برای قضاوت جمع خواهد کرد. درباره این واقعه، یوئیل چنین می گوید "سپاهيان جهان را در "درهٔ داوری" جمع خواهم كرد و در آنجا ايشان را به خاطر ميراث خود، اسرائيل محاكمه خواهم نمود، چون قوم مرا در ميان قومها پراكنده ساخته، سرزمين مرا تقسيم كردند" (یوئیل فصل 3 آیه 2). یوحنا این جنگ را اینگونه توصیف می کند: "در اين هنگام، ديدم كه سه روح ناپاک به شكل قورباغه، از دهان اژدها و آن جاندار خبيث و پيامبر دروغين بيرون آمدند. اين روحهای ناپاک كه می‌توانند معجزه نيز بكنند، به سراغ تمام فرمانروايان جهان رفتند تا در آن روز عظيم داوری خدا، آنها را به ضد خداوند وارد جنگ كنند. حال، به آنچه عيسی مسيح می‌گويد توجه كنيد: «مانند دزد، زمانی كه منتظر نيستيد می‌آيم! خوشا به حال كسی كه برای بازگشت من آماده است و لباس خود را نگاه می‌دارد مبادا برهنه راه رود و رسوا شود. آنگاه تمام لشكرهای جهان را در محلی گرد آوردند كه به زبان عبری آن را «حارمجدون» (يعنی «كوه مجدو») می‌نامند" (مکاشفه فصل 16 آیه های 13 تا 16).

در این زمان، عیسی مسیح باز خواهد گشت، دشمنان خود را نابود کرده و دنیایی را که خود صاحب اصلی آن است بدست خواهد گرفت، "سپس ديدم كه آسمان گشوده شد. در آنجا اسبی سفيد بود كه سوارش «امين و حق» نام داشت، زيرا به حق و عدل مبارزه و مجازات می‌كند. چشمان او مانند شعله‌های آتش بود و بر سرش تاجهای فراوانی قرار داشت. بر پيشانی‌اش نيز نامی نوشته شده بود كه فقط خودش معنی آن را می‌دانست. او جامهٔ خون‌آلودی در برداشت و لقبش «كلمهٔ خدا» بود. لشكرهای آسمانی كه لباسهای كتان سفيد و پاک بر تن داشتند، سوار بر اسبهای سفيد، به دنبال او می‌آمدند. از دهان او شمشير تيزی بيرون می‌آمد تا با آن قومهای بی‌ايمان را سركوب كند. او با عصای آهنين بر آنان حكمرانی خواهد نمود و با پايهای خود، شراب خشم خدای توانا را در چرخشت خواهد فشرد. بر لباس و ران او نيز اين لقب نوشته شده بود: شاه شاهان و سرور سروران. سپس، فرشته‌ای را ديدم كه در آفتاب ايستاده بود و با صدای بلند به پرندگان می‌گفت: «بياييد و بر سر سفره‌ای كه خدا برای شما تدارک ديده است، جمع شويد. بياييد و بخوريد از گوشت پادشاهان و فرماندهان و زورمندان؛ از گوشت اسبان و سواران آنها، و از گوشت تمام انسانها، بزرگ و كوچک، برده و آزاد آنگاه ديدم كه آن جاندار خبيث، حكومتهای جهان و لشكريان آنها را گرد آورد تا با آن اسب سوار و لشكر او بجنگند. اما جاندار خبيث با پيامبر دروغينش گرفتار آمدند و هر دو زنده‌زنده به درياچهٔ آتش كه با گوگرد می‌سوزد انداخته شدند؛ بله، همان پيامبری كه در حضور جاندار معجزات خيره كننده انجام می‌داد تا تمام كسانی را كه علامت جاندار را داشتند و مجسمه‌اش را می‌پرستيدند، فريب دهد. 21آنگاه تمام دار و دستهٔ او با شمشير تيزی كه در دهان اسب سوار بود كشته شدند، و پرندگان شكم خود را با گوشت آنان سير كردند" (مکاشفه فصل 19 ایه های 11 تا 21).

بعد از اینکه مسیح همه ارتش های جمع شده در نبرد آرماگدون را شکست داد با قدیسان خود به مدت هزار سال حکومت خواهد کرد و اسرائیل را به طور کامل احیا خواهد کرد. در پایان دوره پادشاهی هزار ساله، داوری نهایی بر تمامی انسان های روزی زمین انجام خواهد شد که نتیجه آن یک موجودیت ابدی خواهد بود که می تواند با خداوند و یا جدای از خداوند باشد ( مکاشفه فصل 20 و 21).

وقایعی که به آنها اشاره شد، فرضیات و احتمالات نیست بلکه دقیقا اتفاق خواهند افتاد. درست مانند پیشگویی اول کتاب مقدس مبنی بر ظهور اولیه عیسی مسیح که به حقیقت پیوست، پیشگویی درباره بازگشت دوباره او نیز دقیقا به حقیقت خواهد پیوست.

با درک این حقایق، حال چه تاثیری باید بر روی ما بگذارند؟ پطرس این سوال را می پرسد:" پس حال كه می‌دانيد هر چه در اطرافمان هست نابود خواهد شد، چقدر بايد زندگی‌تان پاک و خداپسندانه باشد. بايد چشم به راه آن روز باشيد و تلاش كنيد تا آن روز زودتر فرا رسد، روزی كه آسمانها خواهد سوخت و اجرام آسمانی در شعله‌های آتش ذوب شده، نابود خواهند گشت" (دوم پطرس فصل 3 آیه های 11 تا 12).

تاثیر پیشگویی های کتاب مقدس بر ما

چهار واکنشی که ما باید در برابر پیشگویی های کتاب مقدس داشته باشیم این موارد می باشند: باید مطیع باشیم، چیزی که پطرس در آیه بالا به آن اشاره کرده است. عیسی مسیح مکررا به ما می گوید که باید منتظر بازگشت دوباره او در هر زمانی باشیم (مرقس فصل 13 آیه های 33 تا 37) و طوری زندگی کنیم که شرمسار رفتار خود نشویم.

دومین واکنش ما باید پرستش باشد. خداوند راهی را برای نجات از داوری آخرزمان پیش پای ما قرار داده یعنی هدیه رایگان نجات که توسط ایمان به عیسی مسیح اعطا می شود. ما باید این نجات را دریافت کرده و قدردان او باشیم. پرستش امروز ما بر روی زمین روزی به پرستش در آسمان تبدیل خواهد شد: "تو لياقت داری كه طومار را بگيری و مهرش را باز كرده، آن را بخوانی، زيرا جانت را قربانی كردی و مردم را از هر نژاد و زبان و قوم و قبيله برای خدا خريدی" (مکاشفه فصل 5 آیه 9).

سوم اینکه باید پیام انجیل را که رستگاری و بازگشت دوباره مسیح است به گوش همگان برسانیم مخصوصا کسانی که هنوز ایمان نیاورده اند. ما باید به همه این فرصت را بدهیم که به سوی خدا بیایند تا از خشم او در امان بمانند. مکاشفه فصل 22 آیه 10 می گوید، "سپس به من دستور داده، گفت: پيشگويی‌های اين كتاب را در دسترس همه بگذار، چون بزودی به وقوع خواهند پيوست" (مکاشفه فصل 22 آیه 10).

و آخرین واکنش ما باید خدمت رسانی باشد. همه ایمانداران باید مشتاق انجام خواست خدا و کارهای خوب باشند. قسمتی از داوری عیسی مسیح مربوط به اعمال ایمانداران خواهد بود. البته این اعمال خوب، تضمین ورود به بهشت نیستند اما نشان دهنده این است که ایماندار چگونه از هدیه الهی خود استفاده کرده است. پولس در این مورد می گوید، "زيرا همهٔ ما در مقابل تخت داوری مسيح خواهيم ايستاد و هر يک از ما نتيجهٔ اعمالی را كه در اين زندگی انجام داده است، خواهد ديد، چه نيک، چه بد" (دوم قرنتیان فصل 5 ایه 10).

در پایان باید بگوییم که خداوند قدرت کامل بر همه اتفاقات و مردم جهان دارد. او کاملا بر روی همه چیز کنترل دارد و به طور کامل و بی نقص به همه چیز به نحو احسن پایان خواهد داد. یک شعر قدیمی مسیحی می گوید: " همه چیز مخلوق خداست.... ساخته شده توسط یک دست.... شیطان و رستگاری..... تحت یک فرمان".

یک پیشگویی به سرانجام رسیده این است که کتاب مقدس یک کتاب خارق العاده است. صدها پیشگویی عهد قدیم تا به حال تکمیل شده اند، و کاملا منطقی است که بگوییم پیشگویی هایش در مورد آخر زمان نیز به سرانجام خواهند رسید. برای کسانیکه مسیح را می شناسند و به او ایمان دارند، بازگشت او یک انتظار و امید مبارک خواهد بود (تیطوس فصل 2 آیه 13). اما برای کسانیکه او را رد کردند، وحشت و ترس خواهد بود (دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 8). حرف آخر اینکه : برای جان سالم به در بردن در آخر زمان، اطمینان حاصل کنید که یک ایماندار به مسیح هستید: "از ياد نبريم كه خدا ما را برنگزيده تا زير غضب خود قرار دهد، بلكه ما را انتخاب نموده تا بوسيلهٔ خداوند ما عيسی مسيح نجات دهد"(اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 9).

* پریمیلنیالیسم (Premillennialism): دیدگاهی که می گوید عیسی مسیح قبل از آغاز دوران پادشاهی هزار ساله اش به روی زمین می آید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

برای در امان ماندن در آخر زمان، چه چیزی را باید بدانم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries