settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره خرافات چه می گوید؟

جواب


پایه و اساس خرافات، اعتقاد به قدرتهای جادویی از روی نادانی است. بت پرستی معنی دیگری از خرافات می باشد. کتاب مقدس تصادفی بودن هیچ چیزی را در این دنیا تصدیق نمی کند، همه چیز زیر نظر قدرت خداوند است. او باعث همه اتفاقات می شود و یا اجازه اتفاق افتادن آنها را بر اساس برنامه خود می دهد (اعمال رسولان فصل 4 آیه 28، افسسیان فصل 1 آیه 10).

خرافات بسیار متعدد و زیادی در دنیا وجود دارند، مانند راه رفتن زیر نردبان، طالع بینی، جادوی سیاه، سحر وجادوگری. کتاب مقدس کسانی که ستاره بینی (تثنیه فصل 4 آیه 19)، جادوگری، رمالی، سحر (دوم پادشاهان فصل 21 آیه 6، اشعیا فصل 2 آیه 6) انجام می دهند را به شدت محکوم می کند. بت پرستی نیز ممنوع است و بت پرستان وارد پادشاهی خداوند نخواهند شد (مکاشفه فصل 21 آیه 27). این نوع کارها به شدت خطرناک هستند، برای اینکه ذهن آن افراد را برای تاثیر گذاشتن شیطان باز می کنند. اول پطرس فصل 5 آیه 8 به ما می گوید، «هشيار و مراقب باشيد، زيرا دشمن شما، شيطان، همچون شيری گرسنه، غُرّان به هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای بيابد و آن را ببلعد».

ما نباید ایمان خود را از اشیاء و یا مراسم مذهبی بشری بدست آوریم، بلکه سرچشمه ایمان فقط باید خداوند باشد: «هوشيار باشيد تا كسی با فلسفه‌های باطل خود، ايمان و شادی روحانی را از شما نگيرد؛ نظريات غلط و پوچ ايشان، بر افكار و عقايد مردم استوار است، نه بر فرمايشات و تعاليم مسيح. در مسيح طبيعت و ذات الهی، به طور كامل، در يک بدن انسانی ظاهر شده است. بنابراين، وقتی مسيح را داريد، همه چيز داريد و وجود شما از حضور خدا لبريز است. مسيح در واقع حاكم بر تمامی رياستها و قدرتهاست» (کولسیان فصل 2 آیه های 8 تا 10).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره خرافات چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries