settings icon
share icon
سوال

آموزۀ کفایت کتاب مقدس چیست؟ اینکه کتاب مقدس کافی است چه مفهومی دارد؟

جواب


آموزۀ کفایت کتاب مقدس تفکر بنیادین ایمان مسیحی به شمار می رود. اینکه کتاب مقدس کفایت می کند بدین معناست که این کتاب تمام آن چیزی است که برای تجهیز در ایمان و خدمت مسیحی بدان احتیاج داریم. همچنین، تصویری واضح از هدف خدا برای احیای رابطۀ شکسته شدۀ میان خود و بشر از طریق پسرش عیسی مسیح را ارائه می دهد. کتاب مقدس دربارۀ ایمان، برگزیدگی و نجات به واسطۀ مرگ عیسی روی صلیب و رستاخیز به ما تعلیم می دهد. هیچ نوشتۀ دیگری برای درک این خبر خوش و همچنین کمک به یک زندگی با ایمان ضرورت ندارد.

منظور مسیحیان از «کلام» یا کتاب مقدس هم عهدجدید و هم عهدقدیم می باشد. پولس رسول اعلان کرد که کتاب مقدس «می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجاتی که از راه ایمان به مسیحْ عیسی است. تمامی کتبِ مقدّس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است، تا مرد خدا به کمال برای هر کارِ نیکو تجهیز گردد» (دوم تیموتائوس ۳:¬۱۵-۱۷). اگر کتاب مقدس «الهام خداست» پس از جانب انسان نیست. هرچند به قلم بشر نوشته شد اما «آدمیان تحت نفوذ روح‌القدس از جانب خدا سخن گفتند» (دوم پطرس ۱:¬۲۱). هیچ نوشته ای که از جانب بشر است برای تجهیز ما در انجام هر کار نیکو کافی نیست؛ تنها کلام خدا می‌ تواند چنین کاری انجام دهد. بعلاوه، اگر کتاب مقدس برای تجهیز کامل ما کافی است، پس به چیز دیگری نیاز نیست.

کولسیان ۳ دربارۀ خطراتی که یک کلیسا با آن روبرو می شود صحبت می کند، آن هم زمانی که کفایت کتاب مقدس مورد چالش قرار می گیرد یا کتاب مقدس با متون غیرکتاب مقدسی ادغام می شود. پولس به کلیسای کولسی چنین هشدار داد: «به‌هوش باشید کسی شما را با فلسفه‌ای پوچ و فریبنده اسیر نسازد، که نه بر مسیح، بلکه بر سنّت آدمیان و اصول ابتدایی این دنیا استوار است» (کولسیان ۲:¬۸). یهودا به شکلی مستقیم تر به این موضوع می پردازد: «ای عزیزان، گرچه اشتیاق بسیار داشتم تا دربارۀ نجاتی که در آن سهیم هستیم به شما بنویسم، امّا لازم دیدم با نوشتن این چند خط، شما را به ادامۀ مجاهده در راه ایمانی برانگیزم که یک بار برای همیشه به مقدسین سپرده شده است» (یهودا ۱:¬۳). به عبارت «یک بار برای همیشه» توجه کنید. از این متن مشخص می گردد که هیچ نوشتۀ دیگری را نباید برابر یا کامل کنندۀ کلام خدا دانست- مهم نیست که چقدر آن شبان یا الهیدان مقدس است یا از چه فرقۀ کلیسایی می آید. کتاب مقدس حاوی تمام چیزهایی است که ایماندار برای درک شخصیت خدا، طبیعت انسان، آموزه‌ های گناه، بهشت، جهنم و نجات از طریق عیسی مسیح بدانها نیاز دارد.

شاید قویترین آیه پیرامون موضوع کفایت کتاب مقدس را بتوان از کتاب مزامیر استخراج کرد. در مزمور ۷:۱۹-۱۴ داوود در کلام خدا شادی می کند، آن را کامل و بی عیب، قابل اطمینان، به حق، درخشان، روشنگر، راسخ و قطعی و روی هم رفته عادل اعلان می کند. چون کتاب مقدس «کامل» است، پس به هیچ نوشتۀ دیگری نیاز نیست.

امروز به کفایت کتاب مقدس حمله می شود و متاسفانه بسیاری از اوقات این حمله از طرف کلیساهای ما صورت می گیرد. تکنیکهای مدیریت دنیوی، روشهای جلب توجه مردم، سرگرمی، مکاشفات خارج از کتاب مقدس، عرفان و مشاورات روانشناختی همگی اعلان می کنند که کتاب مقدس و قوانین و دستورات آن برای زندگی مسیحی کفایت نمی کند. اما عیسی گفت: «گوسفندان من به صدای من گوش فرامی‌دهند؛ من آنها را می‌شناسم و آنها از پی من می‌آیند» (یوحنا ۱۰:¬۲۷). تنها چیزی که نیاز داریم این است که به صدای او گوش دهیم و کتاب مقدس صدای اوست و این صدا کاملاً و مطلقاً کافیست.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آموزۀ کفایت کتاب مقدس چیست؟ اینکه کتاب مقدس کافی است چه مفهومی دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries