settings icon
share icon
سوال

چگونه از خدا اطاعت کنیم؟

جواب


واژه اطاعت (تسلیم شدن) در همه آیه های عهد جدید از ریشه یونانی کلمه هیوپوتاسو گرفته شده اند. هیپو به معنی زیر و تاسو به معنی منظم کردن است. این کلمه و ریشه آن نیز به واژه های مطیع کردن (تحت کنترل درآوردن) و اطاعت ترجمه شده است. این واژه به طور کلی به معنی «اطاعت کردن، تحت کنترل بودن، مطیع بودن، خود را تسلیم/مطیع کسی کردن، فرمانبراری کردن از، فرمانبردار بودن از» می باشد. این کلمه به عنوان یک اصطلاح نظامی به کار می رفت و به معنی «گروهی از سربازان را تحت امر یک فرمانده قرار دادن» بود. این اصلاح بهترین واژه برای توصیف اطاعت از خداست؛ یعنی کسی تحت امر الهی قرار بگیرد، نه اینکه بر اساس روش کهنه خود در زندگی عمل کند. این فرایند یعنی اینکه خواسته های خود را تسلیم خواسته های خداوند کنیم.

کتاب مقدس در موارد زیادی از مطیع قدرت های بالاتر بودن صحبت می کند. این مطلب به اصلی اشاره می کند که خداوند برای ما تعیین کرده است، مانند رهبران (در هر جایگاهی) و دولت ها که از طرف خداوند برای حکومت در روی زمین گمارده شده اند. متونی که به این اصل اشاره می کنند عبارتند از : رومیان فصل 13 آیه های 1 تا 7، عبرانیان فصل 13 آیه 7، اول پطرس فصل 2 آیه های 13 تا 14، و تیطوس فصل 3 آیه 1. بر اساس این اصل، اطاعت از حکومتی که برای ما تعیین شده است برای ما برکت موقتی دارد و ایمانداران پاداش آن را بعدا دریافت خواهند کرد. خداوند بالاترین قدرت است و قدرتش را به دیگران می سپارد، برای اطاعت از خدا، باید از حکومتی که او تعیین کرده نیز اطاعت کنیم. می بینیم که هیچ هشداری برای تفاوت بین حکومت بد یا خوب و یا عادل و ظالم وجود ندارد. ما باید متواضعانه همانطوری که مطیع خداوند هستیم از حکومت نیز اطاعت کنیم.

به ما گفته شده که باید مطیع خداوند باشیم (یعقوب فصل 4 آیه 7). به مسیحیان گفته شده است که حتی «به احترام مسيح، مطيع يكديگر باشيد» (افسسیان فصل 5 آیه 21). در کتاب مقدس می خوانیم که زن باید همانطوری که مطیع خداوند است از شوهر خود نیز اطاعت کند، و مرد باید زن خود را دوست داشته باشد (افسسیان فصل 5 آیه های 22 تا 25). پطرس می گوید، «شما ای جوانان، مطيع افراد سالخورده باشيد. به همين ترتيب، همگی شما با روحی فروتن يكديگر را خدمت نماييد، زيرا خداوند فروتنان را مورد عنايت خاص خود قرار می‌دهد، اما مخالف متكبران و مغروران می‌باشد» (اول پطرس فصل 5 آیه 5). موضوع اصلی، تواضع و فروتنی است. هیچ کسی نمی تواند مطیع خداوند باشد، مگراینکه فروتن باشد. اطاعت مستلزم این است که خودمان را فروتن کنیم تا بتوانیم از دیگری اطاعت کنیم، به ما گفته شده است که خداوند با غرور (یعنی نقطه مقابل تواضع) و خودبینی (که خالق غرور است)، مخالفت می کند.

بنابراین می توانیم قلبی مطیع و متواضع را انتخاب کنیم؛ یعنی به عنوان یک ایماندار مسیحی می توانیم اطاعت از خداوند را انتخاب کنیم تا روح القدس بتواند ما را هر چه بیشتر شبیه مسیح کند. خداوند از موقعیتهای زندگی ما استفاده می کند تا به ما فرصت اطاعت از خودش را بدهد (رومیان فصل 8 آیه های 28 تا 29). یک ایماندار لطف و مهربانی او را می پذیرد و همراه با روح القدس زندگی می کند نه با طبیعت کهنه خود. این کار زمانی انجام می شود که خودمان را تسلیم کلام خدا کنیم و کاری که خداوند از طریق عیسی مسیح برای ما انجام داد را بشناسیم. از لحظه ای که ایماندار می شویم هر چیزی که برای تبدیل شدن به یک ایماندار بالغ نیاز داریم به ما داده می شود، اما هنوز هم برای شناسایی آنها حق انتخاب داریم. ما زمانی می توانیم امکاناتی که خدا برای ما فراهم کرده را بشناسیم که کتاب مقدس را هر روز بخوانیم و از این امکانات استفاده کنیم.

در فرایند یادگیری برای رشد روحانی، باید خود را به خدا تسلیم کنیم. این فرایند از لحظه نجات آغاز می شود و هر روز با هر تصمیمی که برای اطاعت از خدا می گیریم، پیش می رود. این فرایند تا زمان بازگشت دوباره مسیح ادامه خواهد داشت. نکته شگفت انگیز این مطلب را پولس بیان می کند: « اما ما مسيحيان نقابی بر صورت خود نداريم و همچون آينه‌ای روشن و شفاف، جلال خداوند را منعكس می‌كنيم؛ و در اثر كاری كه خداوند يعنی روح‌القدس در وجودمان انجام می‌دهد، با جلالی روزافزون، به تدریج شبيه او می‌شويم» (دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18).

خداوند از ما نمی خواهد او را مانند یک حاکم مستبد ببینیم، بلکه باید بدانیم او پدر دلسوز و مهربانی است که خوبی ما را می داند و می خواهد. برکات و آرامشی که از این اطاعت متواضعانه به دست می آوریم، هدیه ای است که با هیچ چیزی در دنیا قابل مقایسه نمی باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه از خدا اطاعت کنیم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries