settings icon
share icon
سوال

قدمهای نجات کدامند؟

جواب


بسیاری از مردم به دنبال "قدمها و مراحل نجات" می گردند. مردم دستورالعمل هایی مانند آنچه در کتابچه های راهنما یافت می شود را دوست دارند. به عنوان مثال چیزی مانند "دفترچه راهنمای نجات" که رسیدن به نجات در پنج قدم را معرفی می کند. نمونه آن اسلام است که پنج اصل بنام اصول دین دارد و اگر این اصول رعایت شوند، نجات بدست می آید. چون ایده مراحل قدم به قدم برای رسیدن به نجات جذاب است، بنابراین خیلی از مسیحیان هم مرتکب این اشتباه می شوند و نجات را نتیجه مراحل قدم به قدم می دانند. کاتولیکها هفت علامت ظاهری برای نجات دارند (سَکرِمِنت). بعضی از فرقه های مسیحیت تعمید، اعتراف در ملا عام، برگشتن از گناه، صحبت به زبانها، و غیره را جزو قدمهای نجات می دانند. اما کتاب مقدس فقط یک قدم را برای نجات معرفی می کند. وقتی زندانبان در فیلیپی از پولس رسول پرسید، "چه کنم که نجات یابم؟" پولس جواب داد، "به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاور و نجات خواهی یافت" (اعمال رسولان فصل 16 آیه های 30 تا 31).

ایمان به عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده تنها "قدم" برای نجات است. پیغام کتاب مقدس خیلی واضح است. ما همه برعلیه خدا گناه کرده ایم (رومیان فصل 3 آیه 23). بخاطر گناهانمان، سزاوار جدایی ابدی از خدا هستیم (رومیان فصل 6 آیه 23). خداوند بخاطر عشق به ما (یوحنا فصل 3 آیه 16)، به شکل انسان درآمد و بجای ما تاوان گناهان ما را پرداخت کرد (رومیان فصل 5 آیه 8، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). خدا بخشش از گناهان و حیات ابدی در بهشت را به همه کسانی که، بدلیل لطف خدا و از طریق ایمان، عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده می پذیرند، وعده داده است (یوحنا فصل 1 آیه 12، فصل 3 آیه 16، فصل 5 آیه 24؛ اعمال رسولان فصل 16 آیه 31).

نجات این نیست که ما قدمهای بخصوصی برداریم تا به نجات برسیم. بله، مسیحیان باید غسل تعمید بگیرند. بله، مسیحیان باید بطورعلنی به عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده خود اعتراف کنند. بله، مسیحیان باید از گناه روی برگردانند. بله، مسیحیان باید زندگیشان را در اطاعت از خدا بگذرانند. اما اینها قدمهای رسیدن به نجات نیستند، اینها نتیجه نجات هستند. بدلیل گناهانمان، ما به هیچ شکلی نمی توانیم نجات را بدست آوریم. ما می توانیم 1000 قدم برداریم ولی کافی نباشد. برای همین عیسی باید بجای ما می مرد. ما کلا از پرداخت جریمه گناهانمان به خدا و یا پاک کردن خود از گناه عاجز هستیم. تنها خدا می توانست نجات را برای ما فراهم کند و او به همین دلیل مرد. خدا خودش قدمهای لازم را برداشت و نجات را برای هر کس که آنرا از او بپذیرد، مهیا کرد.

نجات و بخشش گناهان، با برداشتن قدمهای مختلف حاصل نمیشود. بلکه نجات با پذیرفتن عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده است و اینکه بدانیم و درک کنیم که او همه آن کاری که برای نجات ما لازم بود، انجام داد. خدا از ما یک قدم می خواهد و آن هم پذیرفتن عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده و اعتماد کامل به او بعنوان تنها راه نجات است. این همان چیزی است که ایمان مسیحی را از همه مذاهب جهان که هر کدام یک لیست از قدمهای اجباری برای دریافت نجات را دارند، متفاوت می سازد. ایمان مسیحی میداند که خدا خودش همه قدمها را برداشته و فقط از ما می خواهد که او را با ایمان قلبی بپذیریم.

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان، مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دکمۀ زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

قدمهای نجات کدامند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries