settings icon
share icon
سوال

دیدگاه کتاب مقدس در مورد موانع روحانی چیست؟

جواب


کلمه موانع روحانی یکبار در عهد جدید در گفته پولس دیده می شود که در آن نبرد روحانی مسیحیان را توضیح داده است: «گرچه من يک انسان عادی و ضعيف هستم، اما برای پيروزی در مبارزات روحانی خود، از نقشه‌ها و روشهای انسانی استفاده نمی‌كنم. من قلعه‌های شيطان را با اسلحهٔ نيرومند الهی در هم می‌كوبم؛ نه با اسلحهٔ انسانی و دنيوی!» (دوم قرنتیان فصل 10 آیه های 3 تا 4). این متن حقایق زیر را درباره نبرد ما آشکار می سازد.

1) نبرد ما مانند جنگ های این دنیا نیست؛ ترفندهای زمینی مورد نظر ما نیستند.

2) اسلحه های ما فیزیکی نیستند برای اینکه جنگ های ما فیزیکی نیستند. سلاح ما به جای تفنگ و تانک، سلاح خداوند است که شامل «اما برای اين منظور، «كمربند محكم راستی» را به كمر ببنديد و «زرهٔ عدالت خدا» را در بر نماييد. «كفش انجيل آرامش‌بخش» را به پا كنيد تا به همه جا رفته، پيغام انجيل را به همه اعلام نماييد«. «سپر ايمان» را نيز برداريد تا در مقابل تيرهای آتشين شيطان محفوظ بمانيد«. «كلاه خود نجات» را بر سر بگذاريد و «شمشير روح» را كه همان كلام خداست، به دست گيريد» (افسسیان فصل 6 آیه های 14 تا 17).

3) منبع قدرت ما فقط خداوند است.

4) برنامه خدا خراب کردن دژهای شیطان است

این دژها و قلعه ها چه هستند؟ پولس در آیه بعدی اینگونه سخن خود را تفسیر می کند: «با اين سلاحهای روحانی، هر فلسفه و تفكر پوچ را كه بر ضد خداست، در هم می‌شكنيم و هر مانعی را كه نمی‌گذارد مردم به خدا نزديک شوند، از ميان برمی‌داريم؛ و مخالفين را اسير می‌كنيم و به حضور خدا باز می‌گردانيم و به اشخاصی تبديل می‌كنيم كه قلباً مطيع مسيح باشند» (دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5).

یک مسیحی سلاح روحانی خود را در دست دارد و از آن برای پیروزی بر دنیا در راه عیسی مسیح استفاده می کند، اما با موانعی روبرو می شود. دشمن پادگان های خود را برای مقابله با حقیقت و برنامه نجات خدا آماده می کند. دژی به نام استدلال انسان وجود دارد که با تعداد زیادی از بحث های جزئی مستحکم شده و ادعا می کند که منطقی است. قلعه لذت وجود دارد که با حرص و ولع و شهوت حراست می شود. و برج غرور وجود دارد که قلب انسان در آنجا حکومت می کند و با این فکر که بهترین است به خود می بالد.

دشمن با جدیت در سنگرهای خود قرار دارد؛ از این دژها هزاران سال است که محافظت می شود، و نشان دهنده دیوار بزرگ مقاومت در برابر حقیقت است. هیچ یک از آنها مانع جنگاور مسیحی نمی شود. یک مسیحی با استفاده از سلاح هایی که خداوند برای او در نظر گرفته با قدرت عیسی مسیح به این دژها حمله می کند، دیوارها را فرو می ریزد و سنگرهای گناه و خطا را درهم می شکند. سپس مسیحی پیروز وارد این ویرانه ها می شود و همه تئوری های غلط و فلسفه های انسانی را که زمانی مغرورانه خود را بی نیاز از خدا می دانستند به اسارت می گیرد.

اگر فکر می کنید این شبیه سازی مانند جنگ یوشع در اریحا است، حق با شماست. این داستان واقعا یک حقیقت روحانی است (یوشع فصل 6).

بشارت انجیل تنها زمان هایی نیست که در آن با مقاومت روبرو می شویم. بلکه ممکن است با سنگرهای شیطان در زندگی شخصی خود، در خانواده و یا در کلیسا مواجه شویم. هر کسی که با اعتیاد مبارزه کرده، با غرور دست و پنجه نرم کرده، و یا مجبور بوده از شهوت های دوران جوانی فرار کند، آن گناهان را می شناسد و می داند که فقدان ایمان و جهان بینی دنیوی در واقع قلعه های شیطان هستند.

خداوند در حال ساختن کلیسای خود است و «قدرتهای جهنم هرگز قادر به نابودی آن نخواهند بود» (متی فصل 16 آیه 18). چیزی که ما نیاز داریم سربازان مسیحی هستند که کاملا مطیع خواست خدا می باشند و از سلاح های روحانی خود که خدا برای آنها فراهم کرده استفاده خواهند کرد. «برخی به عرابه‌های خود می‌بالند و برخی ديگر به اسبهای خويش، ولی ما به خداوند، خدای خود فخر می‌كنيم!» (مزامیر فصل 20 آیه 7).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دیدگاه کتاب مقدس در مورد موانع روحانی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries