settings icon
share icon
سوال

سفر روحانی چیست؟

جواب


سفر روحانی اصطلاحی است که بسیاری از ادیان از آن استفاده می کنند، این عبارت به پیشروی یک شخص در مسیر شناخت بیشتر خدا، جهان و خودش گفته می شود. سفر روحانی یک شیوه آگاهانه زندگی در جهت رشد بیشتر شناختی و عقلی است. اما معنی سفر روحانی در مسیحیت (که هدف آن هرچه بیشتر به شباهت مسیح درآمدن است) تفاوت بسیار زیادی با سفری دارد که پایه و اساس آن شخص عیسی مسیح نباشد.

تفاوت های زیادی بین سفر روحانی مسیحی با دیگر نسخه های عصر جدید وجود دارد. عصر جدیدی ها می گویند مانتراها را چندین ساعت در روز بخوانید. کتاب مقدس می گوید از طریق دعا با خداوند صحبت کنید (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 17). عصر جدیدی ها می گویند هرکسی می تواند مسیر خودش را انتخاب کند و در نهایت همه مسیرها به یک مقصد منتهی می شوند. کتاب مقدس می گوید تنها یک مسیر وجود دارد و آن هم عیسی مسیح است (یوحنا فصل 14 آیه 6). عصر جدیدی ها معتقدند که هدف سفر روحانی رسیدن به هماهنگی و توازن با دنیا است. کتاب مقدس می گوید جهان در حال جنگ روحانی است (افسسیان فصل 6 آیه 12)، و بخشی از این سفر، جنگ برای دیگران و ایمان خودمان است(اول تیموتائوس فصل 6 آیه 12).

تفاوت دیگر این است که کتاب مقدس مشخصا درباره این سفر روحانی صحبت می کند و گامهایی که باید برداشت را هم عنوان می کند. یک مسیحی به عنوان یک کودک سفر خود را آغاز می کند (اول قرنتیان فصل 13 آیه 11)، همچنان دنیا را ساده و بی ریا نگاه می کند، هنوز تحت تاثیر جسم قرار دارد، و نیازمند شناخت ابتدایی از خدا و رابطه اش با اوست (اول قرنتیان فصل 3 آیه های 1 تا 2، اول پطرس فصل 2 آیه 2). به نوایمانداران کارهایی مطابق با بلوغ ایمانی شان در کلیسا داده می شود (اول تیموتائوس فصل 3 آیه 6). مسیحیان همزمان با شناخت بیشتر دنیا و جهان، شیوه زندگی و ارتباط با دنیا را هم یاد می گیرند (تیطوس فصل 2 آیه های 5 تا 8). یک مسیحی در سفر روحانی خود به مثالی برای جوان ترها تبدیل می شود (تیطوس فصل 2 آیه های 3 تا 4) و گاهی هم رهبر کلیسا می شوند (اول تیموتائوس فصل 3).

نکته اصلی در ارتباط با سفر روحانی این که به ماهیت سفر بودن آن پی ببریم. هیچیک از ما کامل نیستیم. وقتی به عیسی مسیح ایمان می آوریم، انتظار نداریم که فورا بلوغ روحانی را نیز بدست آوریم. بلکه، زندگی مسیحی فرایندی است که هم شامل عملکرد ما (دوم قرنتیان فصل 7 آیه 1) و هم کار خدا در زندگی ما می باشد (فیلیپیان فصل 1 آیه 6، فصل 2 آیه های 12 تا 13). و بیشتر به عملکرد و فرصت هایی که داریم مرتبط است تا سن ما (اول تیموتائوس فصل 4 آیه 12).

یک سفر روحانی (نسخه دنیای امروزی) با سرودهای پوچ به یک قلب خالی منتهی می شود. سفری که همراه با مطالعه کتاب مقدس، اطاعت از دستوران آن، و اعتماد به خداوند است، یک سفر مداوم در طول زندگی می باشد که درک واقعی از جهان و آفریننده آن را برای شما به ارمغان می آورد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

سفر روحانی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries