settings icon
share icon
سوال

بررسی هدایای روحانی – چه هدایای روحانی ای در کتاب مقدس عنوان شده اند؟

جواب


برای بررسی دقیق هدایای روحانی ابتدا باید به دو کلمه یونانی که به عبارت «هدایای روح القدس» اشاره می کنند نگاهی بیندازیم. کلمه پنئوماتیکا به منبع هدایای روحانی یعنی روح القدس (پنئوما) خداوند اشاره می کند؛ و کاریسماتا به این حقیقت اشاره می کند که این هدایا از روی لطف (کاریس) خداوند اهدا می شود. هدایای روحانی بر اساس لطف خداوند و انتخاب او به ما داده می شوند، نه بر اساس توانایی ها و ارزش های شخصی ما. این هدایا توسط روح خدا به ما داده می شوند، بنابراین بخشی از زندگی جدید ما در عیسی مسیح هستند و تفاوت خیلی زیادی با توانایی ها و خواسته های ما قبل از نجات دارند. اول قرنتیان فصل 12 آیه های 4 تا 7 می گویند: «گرچه عطایا گوناگونند، اما سرچشمۀ همۀ آنها همان روح‌القدس است.گرچه خدمات گوناگونند، اما همۀ ما همان خداوند را خدمت می‌کنیم. خدا به روشهای گوناگون کار می‌کند، اما این کارها را در همگی ما همان خداست که به‌عمل می‌آورد.به هر یک از ما عطایی داده شده تا بتوانیم همدیگر را کمک کنیم.» هر یک مسیحیان هدایای روحانی متفاوتی دارند، ولی دلیل اهدای آنها یکی است و آن هم تقدس بدن مسیح (کلیسا) و جلال خداوند می باشد.

بررسی سه متن کلیدی (رومیان فصل 12 آیه های 6 تا 8؛ اول قرنتیان فصل 12 آیه های 4 تا 11؛ اول پطرس فصل 4 آیه های 10 تا 11) به ما کمک می کند تا به برنامه خدا در مورد این هدایا پی ببریم.

یکی از نکات بسیار روشن و واضح در مورد این هدایا، تنوع و گوناگونی آنهاست. هدایای روحانی عنوان شده توسط پولس در رومیان فصل 12 با هدایای روحانی اول قرنتیان فصل 12 فرق می کنند. پطرس در کتاب اول پطرس فصل 4 آیه های 10 تا 11، هدایای معنوی را توضیح نمی دهد، بلکه فقط یک فهرست کلی از هدایای خداوند به ایمانداران را عنوان می کند. این فهرست شامل هدایایی مانند نبوت، خدمت به کلیسا، خرد، دانش، ایمان، قدرت شفا، تدریس، تشویق، بخشش (اعطای کمک)، رهبری، مهربانی و شفقت، صحبت به زبان ها و ترجمه می باشد. کاربرد هر یک از این هدایای هر چه که باشد در هماهنگی کامل با دیگر هدایاست و همه آنها در بدن مسیح با هم و برای یک هدف کار می کنند (رومیان فصل 12 آیه 5).

با بررسی همه این هدایا و قرار دادن آنها در کنار یکدیگر می توان به تعداد و تعریفی از آنها رسید. رومیان فصل 12 حداقل هفت هدیه و اول قرنتیان فصل 12 نه هدیه را عنوان کرده اند. در این فهرست ها کمی تداخل وجود دارد و این نشان دهنده ی وجود تعداد بیشتری از هدایای روحانی می باشد.

در ادامه به بررسی خلاصه ای از فهرست هدایای روحانی (تعدیل شده از نوشته دکتر لری گیلبرت تحت عنوان «چه تعدادی از هدایای روحانی وجود دارند؟») می پردازیم:

هدایای معجزه آسا

رسالت (اول قرنتیان فصل 12 آیه 28؛ افسسیان فصل 4 آیه 11)

سخن گفتن به زبان ها (اول قرنتیان فصل 12 آیه های 10، 28، 30)

ترجمه و تفسیر (اول قرنتیان فصل 12 آیه های 10، 30)

معجزه (اول قرنتیان فصل 12 آیه های 10، 28)

شفا (اول قرنتیان فصل 12 آیه های 9، 28).

هدایای توانمند سازی

ایمان (اول قرنتیان فصل 12 آیه 9)

بصیرت (اول قرنتیان فصل 12 آیه 10)

حکمت (اول قرنتیان فصل 12 آیه 8)

دانش (اول قرنتیان فصل 12 آیه 8)

هدایای تیمی

تبلیغ مسیحیت (بشارت دهندگی): هدایت پرشور و مشتاقانه دیگران به شناخت مسیح و نجات (افسسیان فصل 4 آیه 11)

نبوت: اعلام شجاعانه حقیقت خداوند (رومیان فصل 12 آیه 6؛ افسسیان فصل 4 آیه 11؛ اول قرنتیان فصل 12 آیه های 10، 28)

تدریس: بیان روشن، دقیق و ساده ی حقایق کلام خدا (رومیان فصل 12 آیه 7؛ اول قرنتیان فصل 12 آیه 28)

تشویق: انگیزه دادن به دیگران برای عمل کردن و به کار بستن کلام خدا و هدفمندی (رومیان فصل 12 آیه 8)

شبانی: نظارت، آموزش، هدایت، مربی گری و رهبری (افسسیان فصل 4 آیه 11)

خدمت: کمک به دیگران از نظر روحانی و فیزیکی (رومیان فصل 12 آیه 7؛ اول قرنتیان فصل 12 آیه 28)

تسلی دادن و مهربانی کردن: دلگرمی دادن و آرام کردن کسانی که به این حمایت نیاز دارند (رومیان فصل 12 آیه 8)

کمک: مهیا کردن منابع مورد نیاز برای پیشرفت کار کلیسا (رومیان فصل 12 آیه 8)

مدیریت: سازماندهی، مدیریت، رهبری (رومیان فصل 12 آیه 8؛ اول قرنتیان فصل 12 آیه 28)

پطرس در اول پطرس فصل 4 آیه های 9 تا 11 دو گروه از هدایای تیمی را ذکر می کند:

هدیه «سخنوری». مبشران، پیامبران، معلمان، تشویق کنندگان و شبانان دارای این هدیه می باشند.

هدیه «خدمت» یا کمک. کسانی که این هدیه را دارند از عیسی مسیح الگوبرداری می کنند چراکه او آمد تا خدمت کند نه اینکه به او خدمت شود (مرقس فصل 10 آیه 45). آنها این برکت و امتیاز را دارند که با تمرکز بر روی نیازهای دیگران، خودشان را فراموش کنند. شبانان، تسلی دهندگان، خدمت کنندگان، کمک کنندگان و مدیران دارای این هدیه هستند.

کتاب مقدس می گوید که اعطای هدایای روحانی به ما هدف و دلیل دارد. در رومیان فصل 12 آیه 8 به ما گفته شده است که باید از این هدایا با رغبت و روحیه ی مسیحی استفاده شود. در اول قرنتیان فصل 12 آیه های 24 تا 25 به ما گفته می شود که «خدا اعضای بدن را طوری در کنار هم قرار داده است که به اعضای به ظاهر کم‌اهمیت، احترام و توجه بیشتری شود؛ تا به این ترتیب در میان اعضای بدن هماهنگی ایجاد شود و هر عضو همانقدر که به خود علاقه و توجه دارد، به اعضای دیگر نیز علاقمند باشد.» اول پطرس فصل 4 آیه 11، هدف از اعطای هدایای روحانی را جلال و تمجید خداوند از طریق عیسی مسیح عنوان می کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

بررسی هدایای روحانی – چه هدایای روحانی ای در کتاب مقدس عنوان شده اند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries