settings icon
share icon
سوال

جنبش شکل گیری روحانی چیست؟

جواب


امروزه جنبش شکل گیری روحانی بسیار رایج شده است. اما به اشکال مختلف و به نوعی از حقیقت کلام خدا فاصله گرفته و به سمت مسیحیت عرفانی کشیده شده و تا حدی به درون جوامع مسیحیان بشارتی نفوذ کرده است. ایده شکل گیری روحانی بر این اساس است که ما با انجام کارهای خاصی بیشتر شبیه مسیح می شویم. حامیان جنبش شکل گیری روحانی به غلط بر این باورند که هر کسی می تواند با انجام مراسم خاص عرفانی خدا را در درون خودش پیدا کند.

حامیان امروزی جنبش شکل گیری روحانی معتقدند روش های روحانی، فرد جستجو کننده را با ورود به دنیای تغییر کرده آگاهی روحانی، دگرگون می کند. ویژگی های جنبش شکل گیری روحانی مواردی مانند دعای متفکرانه ، معنویت متفکرانه و عرفان مسیحی است.

شکل گیری و یا دگرگونی واقعی روحانی با آگاهی ما در مورد این حقیقت که گناهکار هستیم و از خدا جدا افتاده ایم آغاز می شود. ذهن ما با گناه فاسد شده است به همین دلیل نمی توانیم باعث رضایت و خشنودی خدا شویم. شکل گیری واقعی روحانی زمانی انجام می شود که خودمان را به خدا بسپاریم تا او بتواند با هدایت و قدرت روح القدس ما را دگرگون سازد. حداقل نیمی از مطالب همه کتاب های عهد جدید در این مورد است که چگونه زندگی کنیم تا باعث خشنودی خدا شود –اطاعت و پیروی از روح القدس در همه زمینه ها باعث رضایت خدا می شود. کتاب مقدس ما را نجات یافته گان، رها شدگان از بند، قدیسان، گوسفندان، سربازان و خدمتکاران می نامند اما این مطلب را نیز به ما می گوید که فقط با قدرت روح القدس می توانیم آنچنان که شایسته صفات کتاب مقدسی مان است زندگی کنیم.

متون زیر ابعاد گوناگون شکل گیری روحانی و کار خدا در زندگی ایمانداران را مورد خطاب قرار می دهد: «زيرا خدا كه از ابتدا می‌دانست چه كسانی به سوی او خواهند آمد، چنين اراده فرمود كه اينان به شباهت فرزندش درآيند، تا مسيح فرزند ارشد باشد و آنان، برادران او» (رومیان فصل 8 آیه 29). در اینجا هدف از تغییر شبیه مسیح شدن است.

«اما ما مسيحيان نقابی بر صورت خود نداريم و همچون آينه‌ای روشن و شفاف، جلال خداوند را منعكس می‌كنيم؛ و در اثر كاری كه خداوند يعنی روح‌القدس در وجودمان انجام می‌دهد، با جلالی روزافزون، به تدریج شبيه او می‌شويم» (دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18). این متن به ما می گوید ما با پیروی از قوانین به شکل مسیح در نیامده ایم، بلکه پیروی ما از روح القدس از روی ایمان باعث این دگرگونی می شود.

«ما نيز زمانی نادان و ياغی و گمراه و اسير شهوتها و لذتهای ناپاک بوديم. زندگی ما پر بود از كينه و حسادت؛ همه از ما نفرت داشتند، ما نيز از همه متنفر بوديم. اما زمانی رسيد كه مهربانی و لطف نجات دهندهٔ ما خدا آشكار شد،و ما را نجات داد. او نه به خاطر خوبی و پاكی ما، بلكه فقط در اثر رحمت و دلسوزی كه نسبت به ما داشت، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و بوسيلهٔ روح‌القدس، به ما تولدی تازه و حياتی نو بخشيد. در اثر كاری كه نجات دهندهٔ ما عيسی مسيح انجام داد، خدا روح‌القدس را به فراوانی به ما عطا فرمود، تا به لطف عيسی مسيح، در پيشگاه خداوند بی‌گناه به حساب بياييم. اكنون می‌توانيم در بركات زندگی جاويد شريک شده، با اشتياق در انتظار روزی باشيم كه به طور كامل از اين زندگی برخوردار خواهيم شد» (تیطوس فصل 3 آیه های 3 تا 7).

پولس در این متن شرایط زندگی قبل و بعد از مسیحی شدن را به ما یادآوری می کند. ما به «مهربانی و لطف خدا»، که با مرگ فداکارنه مسیح به ما نشان داده شد، پاسخ دادیم. ما به گناهان خود اعتراف کردیم و حالا به قدرت و کار پیوسته روح القدس پاسخ داده ایم تا به عنوان فرزندان خدا زندگی متفاوتی داشته باشیم. در نتیجه «ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و بوسيلهٔ روح‌القدس، به ما تولدی تازه و حياتی نو بخشيد» (آیه 5). این دگرگونی را می توان شکل گیری واقعی روحانی دانست، یعنی با کمک روح القدس شبیه مسیح شویم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

جنبش شکل گیری روحانی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries