آیا روح القدس هیچ گاه ایماندار را ترک می کند؟سوال: آیا روح القدس هیچ گاه ایماندار را ترک می کند؟

جواب:
به عبارت ساده، خیر، روح القدس هرگز ایماندار واقعی را ترک نخواهد کرد. این در بسیاری از عبارات مختلف در عهد جدید نشان داده شده است. به عنوان مثال، رومیان۹:۸ به ما می گوید، "… و اگر کسی روحِ مسیح را نداشته باشد، او از آنِ مسیح نیست." این آیه به روشنی بیان می کند که اگر کسی سکونت درونی روح القدس را نداشته باشند، آن فرد نجات یافته نیست. بنابراین، اگر روح القدس بنا بود که ایماندار را ترک کند، آن شخص رابطه ی نجات بخش خود را با مسیح از دست می داد. در حالی که این بر خلاف آنچیزیست که کتاب مقدس در مورد نجات ابدی مسیحیان می آموزد. آیه ی دیگری که به تداوم حضور سکونت روح القدس در زندگی ایمان داران اشاره می کند یوحنا ۱۶:۱۴ است. در اینجا عیسی می گوید که پدر یاور دیگری به شما می‌دهد که " همیشه با شما باشد."

این واقعیت که روح القدس هرگز ایماندار را ترک نخواهد کرد همچنین در افسسیان۱۴:۱-۱۳ دیده می شود که در آن گفته می شود ایمان داران با روح القدس "مهر و موم" شده اند، "که بیعانۀ میراث ماست برای تضمین رهایی آنان که از آنِ خدایند، تا جلال او ستوده شود." تصویر مهر و موم شدن با روح، نشان از مالکیت و در اختیار داشتن است. خدا به همه ی کسانی که به مسیح اعتقاد دارند زندگی ابدی را وعده داده است، و به عنوان تضمینی که او وعده خود را حفظ خواهد کرد، روح القدس را فرستاده است تا در ایمان داران تا روز رستگاری ساکن شود. مشابه به پیش پرداخت برای ماشین یا خانه، خدا با ارسال روح القدس و ساکن شدن او در ایمان داران پیش پرداختی را برای رابطه ی آینده همه ی آنها با او فراهم کرده است. این واقعیت که همه مؤمنان با روح مهر و موم شده‌اند ،هم چنین در دوم قرنتیان ۲۲:۱ و افسسیان ۳۰:۴ دیده می شود.

قبل از مرگ ، رستاخیز، و عروج مسیح به آسمان، روح القدس در ارتباطی "آمد و رفتی" با مردم بود. روح القدس در شاه شائول سکنی گزید، اما بعد از آن او را ترک کرد (اول ساموئل ۱۴:۱۶) .در عوض، روح بر داوود آمد (اول ساموئل ۱۳:۱۶) .پس از زنای او با بتشبع، داوود می ترسیدند که روح القدس را از او گرفته شده (مزمور ۱۱:۵۱). روح القدس بصلئیل را پر کرد تا او را قادر به تولید اقلام مورد نیاز برای خیمه سرا بکند (خروج ۵:۳۱-۲) ، اما این به عنوان یک ارتباط دائمی توصیف نشده است. همه ی این ها پس از عروج عیسی به آسمان تغییر کرد.از روز پنطیکاست، روح القدس به طور دائم در ایمان داران ساکن شد (اعمال رسولان ۲) .سکونت دائمی روح القدس، تحقق وعده ی خداوند است که همیشه با ما خواهد بود و هرگز ما را رها نخواهد کرد.

اگر چه روح القدس هرگز ایماندار را ترک نخواهد کرد، گناه ما ممکن است " روح القدس را فرو نشاند" (۱ تسالونیکیان۱۹:۵ ) یا " روح القدس را محزون سازد" (افسسیان ۳۰:۴) .گناه همیشه عواقبی را در رابطه ی ما با خدا دارد. در حالی که رابطه ما با خدا در مسیح امن می باشد، گناه اعتراف نشده در زندگی ما می‌تواند مانع همراهی ما با خدا شود و کار روح القدس در زندگی مان را به طور موثری فرو نشاند. به همین دلیل است که بسیار مهم است که به گناهان خود اعتراف کنیم، زیرا خداوند " امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد"(اول یوحنا ۹:۱) .بنابراین، در حالی که روح القدس هرگز ما را ترک نخواهد کرد، در‌واقع ، منافع و لذت حضور او می تواند ما را ترک کند.

بازگشت به خانۀ فارسیآیا روح القدس هیچ گاه ایماندار را ترک می کند؟