settings icon
share icon
سوال

چرا تعالیم صحیح مسیحی (شیوه صحیح زندگی مسیحی) اهمیت بسیار زیادی دارد؟

جواب


پولس تیطوس را متعهد می کند که، « تو شيوهٔ صحيح زندگی مسيحی را تعليم ده» (تیطوس فصل 2 آیه 1). چنین ماموریتی بر روی اهمیت شیوه صحیح زندگی مسیحی تاکید می کند. اما چرا مهم است؟ آیا فرقی دارد که چه اعتقادی داشته باشیم؟

شیوه صحیح زندگی مسیحی (تعالیم صحیح مسیحی) از این جهت مهم است که ایمان ما بر پایه یک پیام ویژه قرار دارد. تعالیم کلی کلیسا اجزای مختلفی دارد، اما پیام اصلی آن به روشنی تعریف شده است: «مسيح طبق نوشته‌های كتاب آسمانی، جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا كرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گرديد و از قبر بيرون آمد، همانطور كه انبیا پيشگويی كرده بودند» (اول قرنتیان فصل 15 آیه های 3 تا 4). این بی شک همان خبر خوش است، و بیشترین اهمیت را دارد. تغییر این پیام که پایه ایمان است، یک فرد را از مسیح به سمت دیگری می کشاند. مقصد ابدی ما به شنیدن کلام حقیقت یعنی پیام نجات بخش انجیل بستگی دارد (افسسیان فصل 1 آیه 13؛ همچنین نگاه کنید به دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه های 13 تا 14).

تعالیم صحیح مهم است به این دلیل که پیام انجیل، حقیقت مقدس خداوند است، و ما نباید کلام خدا را دستکاری کنیم. وظیفه ما رساندن پیام است نه تغییر آن. یهودا دفاع از حقیقت را در بالاترین اولویت قرار می دهد: «اما اكنون لازم می‌بينم، مطلب ديگری به جای آن بنويسم تا شما را ترغيب نمايم از آن حقيقتی كه خدا يكبار برای هميشه به مقدسين خود عطا كرد، با جديت تمام دفاع كنيد» (یهودا فصل 1 آیه 3؛ همچنین نگاه کنید به فیلیپیان فصل 1 آیه 27). در اینجا کلمه «دفاع کردن» به جنگیدن برای چیزی و همه چیز را فدای آن کردن اشاره می کند. کتاب مقدس همچنین هشدار می دهد که مطلبی به آن اضافه یا از آن کم نکنیم (مکاشفه فصل 22 آیه های 18 تا19). به جای تغییر تعالیم شاگردان، باید «به سخنان و تعاليم صحيحی كه از من شنيدی، محكم بچسب و از آنها سرمشق بگير، بخصوص از ايمان و محبتی كه عيسی مسيح عطا می‌كند» (دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 13).

تعالیم صحیح مهم است؛ برای اینکه ایمان ما، عمل ما را تحت تاثیر قرار می دهد. رفتار و کردار ضمیمه الهیات (خداشناسی) است، و ارتباط مستقیمی بین پندار و کردار ما وجود دارد. به عنوان مثال، دو نفر بر روی یک پل می ایستند؛ یکی از آنها باور دارد که می تواند پرواز کند و دیگر معتقد است که نمی تواند. اقدام بعدی آنها شباهتی به هم نخواهند داشت. به همین منوال، انسانی که به چیزی به نام خوبی یا بدی اعتقاد ندارد به طور طبیعی رفتاری متفاوت از کسی خواهد داشت که به استانداردهای اخلاقی باور دارد. در یکی از فهرست گناهان در کتاب مقدس، مواردی مانند شورش، قتل، دروغ و تجارت بردگان گناه معرفی شده اند. این فهرست شامل هرچیزی که بر خلاف تعلیم صحیح می باشد نیز هست(اول تیموتائوس فصل 1 آیه های 9 تا 10). به عبارت دیگر، آموزش صحیح، راستی را ترویج می دهد و اگر که با تعلیم صحیح مخالف باشد، گناه شکوفا می شود.

تعلیم صحیح مهم است، برای اینکه ما باید در این دنیای پر از نیرنگ به حقیقت پی ببریم. «معلمين و واعظين دروغين، اين روزها همه جا پيدا می‌شوند» (اول یوحنا فصل 4 آیه 1). در بین گندم ها، علف هرز و در میان گله، گرگ ها وجود دارند (متی فصل 13 آیه 25، اعمال رسولان فصل 20 آیه 29). بهترین راه برای تشخیص حقیقت از دروغ، شناخت حقیقت است.

تعلیم صحیح مهم است، برای اینکه به حیات منتهی می شود. «به دقت مراقب زندگی و تعاليمی كه می‌دهی باش، و آنچه را كه راست و درست است انجام بده، تا خدا تو را بركت دهد و برای كمک به ديگران به کار برد» (اول تیموتائوس فصل 4 آیه 16). و تعلیم نادرست به مرگ و نابودی منتهی خواهد شد. «زيرا عده‌ای خدانشناس با نيرنگ وارد كليسا شده‌اند و تعليم می‌دهند كه ما پس از مسيحی شدن، می‌توانيم هر چه دلمان می‌خواهد انجام دهيم بدون آنكه از مجازات الهی بترسيم. عاقبت هولناک اين معلمين دروغين و گمراه از مدتها پيش تعيين شده است، زيرا با سرور و خداوند يگانهٔ ما عيسی مسيح، سر به مخالفت برداشته‌اند» (یهودا فصل 1 آیه 4). تغییر کلام لطف خداوند کاری خداناپسندانه است و عواقب بسیار بدی دارد. بشارت یک انجیل دیگر (در واقع انجیل دیگری وجود ندارد) تمامی نفرین ها را با خود همراه می کند: «لعنت ابدی خدا بر او باد!» (نگاه کنید به غلاطیان فصل 1 آیه های 6 تا 9).

تعلیم صحیح از این جهت مهم است که باعث تشویق ایمانداران می شود. محبت کلام خدا، بهترین آرامش بخش است (مزامیر فصل 119 آیه 165). و چه زیبا هستند کسانی که پیام صلح و نجات را اعلام می کنند (اشعیا فصل 52 آیه 7). یک کشیش باید «به حقايقی كه آموخته، ايمان و اعتقادی راسخ داشته باشد، تا بتواند آنها را به ديگران تعليم دهد و به كسانی كه با آنها مخالفت می‌كنند، نشان دهد كه در اشتباهند» (تیطوس فصل 1 آیه 9).

کلام حکیمانه می گوید، « سرحد ملک خود را كه اجدادت از قديم آن را تعيين كرده‌اند، به نفع خود تغيير نده» (امثال فصل 22 آیه 28). اگر بخواهیم این اصل را در مورد تعلیم صحیح به کار ببریم، پس باید آن را دست نخورده نگه داریم. باشد که « از محبت و اخلاصی كه نسبت به مسيح داريد، منحرف شويد» (دوم قرنتیان فصل 11 آیه 3).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا تعالیم صحیح مسیحی (شیوه صحیح زندگی مسیحی) اهمیت بسیار زیادی دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries