settings icon
share icon
سوال

راه حل کتاب مقدسی برای حل مشکلات زندگی زناشویی (ازدواج) چیست؟

جواب


ازدواج، بعد از رابطه با خداوند، نزدیک ترین و صمیمی ترین رابطه ای است که انسان می تواند آن را تجربه کنند. ازدواج در اکثر موارد بهترین ها و بدترین های دو طرف را رو می کند، چراکه دو شخص مجزا سعی می کنند به عنوان یک شخص (تن) زندگی کنند (متی فصل 19 آیه 6، مرقس فصل 10 آیه 8). غرور و خودخواهی، ریشه اکثر مشکلات زناشویی است. مشکل زمانی آغاز می شود که یکی از همسران یا هر دو فکر می کنند که نیازهای خودش در اولویت قرار دارد.

آیه هایی در کتاب مقدس هستند به طور مشخص به رفتارهای زن و شوهر اشاره می کند (اول پطرس فصل 3 آیه های 1-8، کولسیان فصل 3 آیه های 18-19، تیطوس فصل 2 آیه های 3-5). فیلیپیان فصل 2 آیه های 3-13 گرچه مستقیما به مسئله ازدواج اشاره نمی کند اما نسخه بسیار خوبی برای حل مشکلات زناشویی می باشد. این متن به ما می گوید مسیح حقوق و امتیازات خود را به عنوان پسر خدا رها کرد، به زمین آمد و متواضعانه خدمت کرد، و ما هم باید مانند او رفتار کنیم. آیه های 3 و 4 می گوید، «خودخواه نباشيد و برای خودنمايی زندگی نكنيد. فروتن باشيد و ديگران را از خود بهتر بدانيد. فقط به فكر خودتان نباشيد، بلكه به كار و مسايل ديگران هم توجه نماييد.» وقتی چنین طرز فکری را در رابطه زناشویی به کار ببریم تقریبا از پس هر مشکلی بر خواهیم آمد.

البته که مشاوره گرفتن از کشیش کلیسا یا مشاوره ازدواج (مسیحی)، توصیه کتاب مقدسی برای حل این مشکلات است (امثال فصل 19 آیه 20). مشاوره گرفتن راه بسیار خوبی برای از بین بردن سوء تفاهم ها درباره نقش های زناشویی است، با این کار به مشکلات از زاویه دیگری نگاه می شود و فرق بین معیارهای الهی با دنیوی مشخص می شوند.

افسسیان فصل 5 آیه های 21-33 دستورعمل های ویژه ای به زن و شوهر می دهد. یک مرد باید همانطوری که مسیح کلیسای خود را دوست دارد، همسر خود را دوست داشته باشد (آیه 25). چنین عشق فداکارانه ای در زندگی زناشویی فضایی را به وجود می آورد که زن در آن راحت تر می تواند مطیع رهبری مرد باشد. وقتی مرد متعهد می شود تا عشق خود را به همسرش نشان دهد، و زن متعهد می شود تا با محبت و فروتنی اجازه رهبری به شوهرش بدهد، زندگی زناشویی به پیش خواهد رفت.

قبل از مطالعه دستورعمل های زندگی زناشویی باید به دقت به این آیه ها توجه کنیم: «از مستی بپرهيزيد زيرا مستی انسان را به راههای زشت می‌كشاند. در عوض از روح خدا پر شويد. با يكديگر دربارهٔ خداوند گفتگو كنيد و سرودهای پرستشی و مزامير برای يكديگر بخوانيد. با هم سرودهای روحانی بخوانيد و در دل خود برای خداوند آهنگ بسازيد و بسراييد، و همواره برای همه چيز، خدای پدر را به نام خداوند ما عيسی مسيح شكر كنيد. به احترام مسيح، مطيع يكديگر باشيد» (افسسیان فصل 5 آیه های 18-21).

با توجه به همه دستورات بالا در مورد ازدواج همه مسیحیان باید:

• از مستی بپرهیزند

• از روح القدس پر شوند

• یکدیگر را تشویق کنند

• سرودهای پرستشی بخوانند

• پرستش را به صورت عادت همیشگی درآورند

• با روحیه قدردانی زندگی کنند

• با محبت و اشتیاق مطیع یکدیگر باشند

ابتدا باید به دستورعمل هایی که درباره ازدواج در کتاب مقدس آمده عمل کنیم، سپس دستورعمل های بالا در مورد ازدواج را به کار بگیریم. وقتی زن و شوهر به این دستورات و حقایق کتاب مقدسی عمل می کنند و رابطه آنها با خداوند در کانون توجه شان قرار می گیرد، مشکلات زناشویی عقب نشینی می کنند. وقتی هدف دو مسیحی پیروی از همه دستورات خداوند است، مشکلی غیرقابل حل وجود نخواهد داشت.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

راه حل کتاب مقدسی برای حل مشکلات زندگی زناشویی (ازدواج) چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries