settings icon
share icon
سوال

چرا سولی دیو گلوریا (فقط برای جلال خداوند) مهم است؟

جواب


سولا دیو گلوریا یکی از مهمترین عقایدی بود که در دوران اصلاحات پروتستان روی آن تاکید شد. سولا دی گلوریا همراه با چهار سولای دیگر در اصلاحات پروتستان، انجیل کتاب مقدسی را از عقاید دروغین جدا می کند. کلمه لاتین سولی (سولا) به معنای «تنها» یا «فقط» می باشد؛ و عبارت دیو گلوریا به معنای «جلال و شکوه خداوند است» است. بنابراین، سولا دیو گلوریا به معنای «تنها برای جلال خداوند» می باشد.

سولا دی گلوریا به نجات ما در مسیح اشاره می کند. منظور اصلاح طلبان از صحبت درباره نجات ما «تنها برای جلال خداوند» تاکید بر روی شکوه و لطف خداوند است. نجات فقط نتیجه لطف و مرحمت خداوند است، نه کارهای ما (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9). «هیچکسی نمی تواند به خود ببالد»، این عبارت کلیدی در افسسیان فصل 2 آیه 9 به این معنی است که لطف خدا در اعطای نجات به ما نباید باعث غرور و تکبر ما شود. پولس درباره پاک و بیگناه شدن از طریق ایمان جدای از قوانین شریعت می گوید، «پس آیا می‌توانیم افتخار کنیم به اینکه کاری انجام داده‌ایم تا در پیشگاه خدا پذیرفته شویم؟ نه، زیرا تبرئۀ ما بر اساس اطاعت از شریعت نیست، بلکه بر اساس ایمان است» (رومیان فصل 3 آیه 27).

جلال انسان در برنامه خدا برای نجات هیچ جایی ندارد. شکوه و جلال تنها برای خداوند است. عیسی مسیح گفت، «شما بدون من قادر به انجام هیچ کاری نیستید» (یوحنا فصل 15 آیه 5). اگر این امکان وجود داشت که کسی بتواند از طریق انجام احکام شریعت نجات پیدا کند، آن وقت می توانست مغرور باشد (رومیان فصل 4 آیه 2)؛ اما این کار غیر ممکن است. ما نمی توانیم خودمان را نجات دهیم. ما به عنوان کسانی که در گناه مرده بودیم (افسسیان فصل 2 آیه 1) نمی توانستیم به حیات و زندگی خود کمکی بکنیم. اما از خدا سپاسگزاریم که هدیه زندگی ابدی در عیسی مسیح را به ما اعطا کرد (رومیان فصل 6 آیه 23). جلال و شکوه برای خداوند است نه ما. سولا دی گلوریا!

نجات گناهکاران ایده خدا بود. به سرانجام رساندن نجات، کار خدا بود. اعطای هدیه نجات به انسان از روی لطف و مرحمت خدا است؛ و محقق کردن آن نجات، قول خداوند است. از ابتدا تا انتها «نجات متعلق به خداوند است» (مزامیر فصل 3 آیه 8؛ همچنین مکاشفه فصل 7 آیه 10). عیسی مسیح نجات را به تولد دوباره تشبیه می کند (یوحنا فصل 3 آیه 3)؛ مانند نوزادی که نمی تواند ادعایی در تولد خود داشته باشد، ما نیز نمی توانیم اعتبار تولد دوباره را به خود نسبت دهیم. نجات اورشلیم از آشوری ها به حزقیای پادشاه نسبت داده نمی شود (دوم پادشاهان فصل 19) بلکه خداوند دشمنان را شکست داد. نجات شدرک، میشک و عبدنغو از کوره آتش کار خود آنها نبود (دانیال فصل 3)؛ خداوند آنها را از شعله های آتش در امان نگه داشت. جلال و شکوه تنها متعلق به خداوند است. سولا دی گلوریا!

در الهیات اصلاح طلبی، عقیده سولا دی گلوریا ارتباط بسیار نزدیکی با عقیده «لطف غیرقابل مقاومت» دارد. لطف خداوند ما را به سمت نجات می کشاند و حتی به ما قدرت می دهد تا ایمان بیاوریم. بله، ما توبه کردیم اما قدرت توبه را نیز خداوند بر اساس لطفش به ما داد. حتی قدرت ایمان به عیسی مسیح را نیز خدا بر اساس لطفش به ما داد. ما هیچ نقشی برای به دست آوردن نجات و محافظت از آن نداریم. ما تنها توسط قدرت خداوند فراخوانده شده و محافظت می شویم. « تا از این طریق، بتواند عظمت وصف‌ناپذیرِ فیض خود در مسیح عیسی را در اعصار آینده، به همه نشان دهد، فیضی که در مهربانی‌اش نسبت به ما تجلی یافته است» (افسسیان فصل 2 آیه 7). سولا دی گلوریا!

یوهان سباستین باخ، آهنگساز آلمانی (1685-1750) متوجه شد که موسیقی هدیه ای از طرف خداوند بود و برای جلال او استفاده می شود. باخ زیر همه نت های موسیقی های مذهبی اش را با حروف اس دی جی (سولا دی گلوریا) امضا می کرد. یوحنا رسول در رویای خود از بهشت دید که «آن بیست و چهار پیر نزد او سجده نموده، او را که تا ابد زنده است، پرستش می‌کنند، و تاجهای خود را پیش تخت او انداخته، این سرود را می‌خوانند: «خداوندا، جلال و حرمت و قدرت، برازندهٔ توست؛ زیرا تو آفرینندهٔ تمام موجودات هستی و همه چیز به ارادهٔ تو به وجود آمد» (مکاشفه فصل 4 آیه های 10 تا 11). حتی بزرگان بهشت نیز تاج های خود را در برابر او به زمین انداخته و جلال و شکوه را تنها به منشاء آن یعنی خداوند نسبت می دهند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا سولی دیو گلوریا (فقط برای جلال خداوند) مهم است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries