settings icon
share icon
سوال

چرا سولا فیده (تنها از راه ایمان) مهم است؟

جواب


سولا فیده یا «تنها از راه ایمان» یکی از نکات مهم کلیدی و ویژگی های بارزی می باشد که انجیل واقعی و کتاب مقدسی را از انجیل های دروغین متمایز می کند. چیزی که در خطر قرار دارد خود پیام انجیل است، چراکه موضوع بر سر زندگی یا مرگ ابدی انسان است. درک و دریافت انجیل درست و واقعی چنان اهمیتی بالایی دارد که در غلاطیان فصل 1 آیه 9 گفته شده است، «باز تکرار می‌کنم: اگر کسی مژدهٔ نجات دیگری، غیر از آنچه که پذیرفته‌اید، به شما ارائه دهد، لعنت خدا بر او باد!» پولس دقیقا سوالی را مورد خطاب قرار می داد که سولا فیده مورد خطاب قرار می دهد – انسان بر چه اساسی از طرف خداوند بیگناه اعلام می شود؟ آیا تنها از راه ایمان است یا ترکیبی از آن و کارهای انسان؟ پولس در غلاطیان و رومیان این موضوع را روشن می کند و می گوید که انسان ها «تنها از راه ایمان نه از راه انجام شریعت موسی» (غلاطیان فصل 2 آیه 16) است که در نظر خدا پاک و بیگناه می شوند و مابقی کتاب مقدس نیز این موضوع را تایید و با آن موافقت می کند.

سولا فیده یکی از پنچ سولایی است که موارد اصلی اصلاحات پروتستان را تعریف و خلاصه می کند. هر یک از این سولاها به یکی از موارد کلیدی عقیدتی مورد اختلاف بین اصلاح طلبان و کلیسای کاتولیک رم اشاره می کند و امروزه هم به عنوان خلاصه ای از عقاید لازم و مرتبط به پیام انجیل و زندگی و ایمان مسیحیان مورد استفاده قرار می گیرد. کلمه سولا به معنی «تنها» و «فقط» می باشد و اعتقادات اساسی مسیحیان و آموزش های واقعی کتاب مقدس به این پنج عبارت لاتین خلاصه می شوند: سولا اسکریپتورا (تنها کتاب مقدس)، سولا فیده (تنها از راه ایمان ایمان)، سولا گراتیا (تنها از طریق لطف خداوند)، سولا کریستوس (تنها از راه مسیح)، سولا دیو گلوریا (تنها برای جلال خداوند). همه این موارد بسیار حیاتی و ضروری می باشند و ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. انحراف از یکی از این عقاید، به خطا در مورد عقیده دیگری در این گروه منجر می شود و نتیجه این انحراف همواره پیام انجیل دروغینی خواهد بود که قدرتی برای نجات ندارد.

سولا فیده یا فقط از راه ایمان، نه تنها تفاوت کلیدی بین پروتستان ها و کاتولیک ها است بلکه تفاوت بین مسیحیان کتاب مقدسی با تقریبا همه ادیان و آموزه های دیگر نیز می باشد. این عقیده که ما تنها بر اساس ایمان از طرف خداوند بیگناه اعلام می شویم نه از طریق کارهایی که انجام می دهیم، عقیده ی اصلی کتاب مقدس و مرزی است که مسیحیان کتاب مقدسی را از اکثر فرقه ها جدا می کند. اکثر ادیان و فرقه های به پیروان خود آموزش می دهند که با انجام کارهای خاصی می توانند نجات پیدا کنند. اما کتاب مقدس می گوید، انسان تنها از راه هدیه ایمان که به واسطه لطف الهی به ما داده شده است نجات پیدا می کند (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9). تفاوت مسیحیت کتاب مقدسی با ادیان دیگر این است که پایه اساس آن بر کاری بنا نهاده می شود که خدا از طریق فداکاری عیسی مسیح انجام داده است، در صورتی که بقیه ادیان بر اساس کارها و دستاوردهای خود انسان هستند. اگر ما عقیده بی گناه اعلام شدن از طریق ایمان را رد کنیم، در اصل تنها راه نجات را رد کرده ایم. «وقتی شخص کاری انجام می‌دهد، دستمزدش دیگر هدیه به شمار نمی‌آید، بلکه چیزی است که به خاطر کارش به دست آورده است. اما به کسی که کاری انجام نمی‌دهد، بلکه به خدایی توکل می‌کند که خدانشناسان را عادل می‌شمارد و نجات می‌بخشد، ایمانش به حساب عدالت او گذاشته می‌شود» (رومیان فصل 4 آیه های 4 تا 5). کتاب مقدس می گوید پاکی عیسی مسیح به کسانی نسبت داده می شود که برای پاک شدن گناهانشان به عیسی مسیح ایمان دارند (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). اما کسانی که سعی می کنند پاکی و پرهیزکاری خودشان را به وجود آورند و یا ایمان را با کارهای خوب ترکیب کنند تا نجات پیدا کنند، به دلیل نرسیدن به معیارهای کامل خداوند مجازات خواهند شد.

سولا فیده – عقیده بیگناه اعلام شدن در نظر خدا تنها از راه ایمان بدون دخالت کارهای خود انسان – عقیده ای است که بارها و بارها به سادگی در کتاب مقدس توضیح داده میشود و گفته می شود که خداوند در زمان ایمان آوردن، بیگناهی مسیح را به گناهکاران نسبت می دهد و آنها را پاک اعلام می کند (رومیان فصل 4 آیه 5؛ فصل 5 آیه های 8 و 19). این اتفاق بدون انجام هیچ کاری از طرف آن شخص و قبل از اینکه پاک و بیگناه شود به وقوع می پیوندد. این تفاوت اصلی بین کلیسای کاتولیک با الهیات پروتستان است. کلیسای کاتولیک می گوید، کارهای خوب یک فرد او را شایسته نجات می کنند اما بر اساس عقیده پروتستان، کارهای خوب مدارک و شواهدی هستند که نشان می دهند یک شخص براستی در نظر خدا پاک اعلام شده و در مسیح دوباره متولد شده و با قدرت روح القدس به فرد جدیدی تبدیل شده است.

سولا فیده تا چه اندازه ای اهمیت دارد؟ این عقیده چنان اهمیتی برای پیام انجیل و درک کتاب مقدسی از نجات دارد که مارتین لوتر آن را این چنین توصیف می کند «اصلی که کلیسا توسط آن روی پا ایستاده است.» کسانی که سولا فیده را رد می کنند، در اصل پیام انجیلی را رد می کنند که می تواند آنها را نجات دهد و پیام انجیل دروغین را در آغوش می کشند. به همین دلیل است که پولس با صراحت و قاطعیت در غلاطیان فصل 1 آیه 9 و دیگر متن ها کسانی را که انجام قوانین شریعت و کارهای خوب را باعث نجات می دانند محکوم می کند. با این حال، این اصل مهم کتاب مقدسی امروزه هم مورد حمله قرار می گیرد. در بسیاری از موارد، سولا فیده به جای اینکه به عنوان عقیده ضروری مسیحیت شناخته شود به درجه دوم اهمیت تنزل پیدا کرده است.

«همان‌گونه که ابراهیم به خدا ایمان آورد و این برای او عدالت شمرده شد. در نتیجه، فرزندان واقعی ابراهیم آنانی هستند که حقیقتاً به خدا ایمان دارند. علاوه بر این، در کتب مقدّس از پیش دیده شده بود که خدا غیریهودیان را نیز بر اساس ایمانشان بی‌گناه به شمار خواهد آورد. از این رو، خدا در همان زمان به ابراهیم مژده داد و فرمود: «همهٔ قومها از طریق تو برکت خواهند یافت.» بنابراین، هر که به ایمان توسل می‌جوید، از همان برکت و لطف الهی برخوردار خواهد شد که نصیب ابراهیم، آن مردِ ایمان، گردید. همچنین، کسانی که می‌خواهند به‌وسیلۀ اجرای دستورهای شریعت نجات یابند، زیر لعنت خدا قرار دارند؛ زیرا در کتب مقدّس چنین آمده است: «ملعون باد کسی که حتی یکی از دستورهای کتاب شریعت را زیر پا بگذارد.» در نتیجه، روشن است که هیچ‌کس نمی‌تواند از راه اتکا به شریعت، مورد قبول خدا واقع شود، چنانکه در کتب مقدّس آمده: «عادل به ایمان خواهد زیست.» (غلاطیان فصل 3 آیه های 6 تا 11).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا سولا فیده (تنها از راه ایمان) مهم است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries