settings icon
share icon
سوال

غرق یا اشباع شدن در دعا یعنی چه؟

جواب


از سال 1990 به بعد ، تمرکز رو به رشدی بر روی عرفان در بخش های مختلف مسیحیت شده است. تجربه های عرفانی فرق بین «ایمان حقیقی» و «ایمان احساسی» را افزایش داده است ، و در حال جایگزین کردن آموزش های کتاب مقدسی با واکنش های احساسی به ایمان است. دعای اشباع شدن یکی از این فعالیت های مرموز است. این دعا را به عنوان راهی برای آرامش در حضور خداوند در نظر می گیرند. این دعا شامل گوش دادن به موسیقی های آرام پرستشی ، در حالت نشسته یا خوابیده، تکرار دعاهای کوتاه و ساده برای مدت طولانی، و تخلیه ذهن از هر فکر دیگری می باشد. و زمانی که حضور خدا را احساس می کنیم این حضور با نشانه هایی مانند سوزش پوست بدن، احساس گرما و یا سرما، و یا حتی احساس وزش نسیم درون بدن خود را آشکار می کند و این زمانی است که در حال اشباع شدن از حضور خدا هستیم.

ممکن است این حرف برای بعضی ها کمی عجیب به نظر برسد، اما این نوع دعا در نگاه اول الزاما بد به نظر نمی آید. با این وجود، تنها معیار ما برای تجربه های مختلف زندگی فقط کتاب مقدس است (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16 تا 17)، برای بررسی دعای اشباع شدن باید آن را از دید کتاب مقدس در نظر بگیریم. این شکل دعا در هیچ جای کتاب مقدس عنوان نشده است.

دعا در کتاب مقدس در ساده ترین شکل خود در نام خداوند انجام می شود (پیدایش فصل 4 آیه 26)، و هدف همه اشکال مختلف دعا فقط ارتباط برقرار کردن با خداوند است. دعای اشباع شدن نیز از همین نقطه آغاز می شود ولی ناگهان شکل خلسه و غرق در فکر به خود می گیرد. این همان نقطه ای است که دعای اشباع شدن از اصول کتاب مقدسی فاصله می گیرد و بیشتر شبیه روش های عصر جدید و حتی شکلی از هندوئیسم می شود.

البته که حضور خدا قدرتمند است و می تواند زندگی را دگرگون کند. ایراد دعای اشباع شدن، هدف آن نیست بلکه روش آن است. این نوع دعا به دنبال این است که تجربه های روحانی و حس حضور خدا را با روش های مرموز انجام دهد. در این مرحله به «دعای متفکرانه یا مدیتیشن» و معنویت متفکرانه شباهت پیدا می کند که هر دو به یک میزان غیر کتاب مقدسی هستند. دعای کتاب مقدسی یعنی صحبت کردن با خدا در حالی که خواست او را در ذهن خود داریم (اول یوحنا فصل 5 آیه 14). کسی که به دعای کتاب مقدسی ایمان دارد می داند که حضور خدا همیشه با اوست (مزامیر فصل 139 آیه 7، متی فصل 28 آیه 20، اول قرنتیان فصل 6 آیه 19، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 8، دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 14) ، و نیازی نمی بیند تا به طور فیزیکی حضور خدا را تجربه کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

غرق یا اشباع شدن در دعا یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries