آیا کشته شدن در روح مطابق کتاب مقدس است؟سوال: آیا کشته شدن در روح مطابق کتاب مقدس است؟

جواب:
"کشته شدن در روح" اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که یک خادم دستش را بر روی کسی‌ می‌گذارد، آن فرد به زمین افتاده، ظاهراً مغلوب قدرت روح القدس می شود. کسانی که کشتن در روح را انجام می‌دهند ازنقل قول‌هایی از کتاب مقدس استفاده می کنند که در مورد تبدیل شدن مردم به "مانند مرده" (مکاشفات ۱۷:۱) و یا بر روی صورت خود افتادن (حزقیال ۲۸:۱، دانیال ۱۸:۸-۱۷ ، ۹:۱۰-۷ ) صحبت می‌کند. با این حال، تضادهایی بین این افتادن بر روی صورت مطابق کتاب مقدس و عمل کشته شدن در روح وجود دارد.

۱ . افتادن در کتاب مقدس واکنش یک شخص به آنچه که او دریک رؤیا و یا یک رویداد فراتر ازاتفاقات عادی می دید، مانند تغییر شکل مسیح بود(متی۱۷:۶). در عمل غیر کتاب مقدسی کشته شدن در روح، فرد به لمس فرد دیگری و یا به حرکت دست گوینده واکنش نشان می دهد.

۲. موارد مربوط به کتاب مقدس اندک و پراکنده اند، و آنها به ندرت فقط در زندگی معدود افرادی رخ داده اند. در پدیده ی کشته شدن در روح، افتادن یک رویداد مکرر و تجربه‌ای است که برای بسیاری اتفاق می افتد.

۳. در موارد مربوط به کتاب مقدس، مردم از هیبت آنچه و یا کسی که دیده اند برروی صورت خود می افتند. در نمونه ی جعلی کشته شدن در روح، در پاسخ به حرکت دست گوینده و یا به علت تماس رهبر کلیسا (و یا هل دادن در برخی موارد)، آنها به عقب می افتند.

ما ادعا نمی کنیم که همه نمونه‌های کشته شدن در روح، تقلبی یا در پاسخ به لمس یا هل دادن هستند. بسیاری از مردم ادعا می کنند انرژی یا نیرویی را به تجربه کرده اند که باعث افتادن آن‌ها به عقب می شود. با این حال، ما هیچ پایه و اساس کتاب مقدسی برای این مفهوم پیدا نمی کنیم. بله، ممکن است نوعی از انرژی یا نیرو درگیر باشد، اما اگر چنین است، به احتمال بسیار زیاد در نتیجه کار خدا و روح القدس نیست. این مایه ی تاسف است که مردم به جای دنبال کردن میوه ی کاربردی ای که روح به منظور جلال دادن به مسیح با زندگی ما به ما می دهد، در پی چنین رویدادهای عجیب و غریب و جعلی ای هستند که هیچ میوه ی معنوی ای تولید نمی کند (غلاطیان ۲۳:۵-۲۲) .شاهد و نشان پربودن از روح چنین رویدادهای جعلی ای نیست، بلکه زندگی ایست مملو از کلام خدا به گونه ای که در ستایش، شکرگزاری، و اطاعت از خدا لبریز می گردد.بازگشت به خانۀ فارسیآیا کشته شدن در روح مطابق کتاب مقدس است؟