settings icon
share icon
سوال

آیا همه گناهان نزد خدا یکسان هستند؟

جواب


در متی فصل 5 آیه های 21-28، عیسی مسیح حتی نگاه شهوت آلود به یک زن را برابر با زنا می داند و خشم و کینه در قلب خود نسبت به دیگران را برابر با قتل می داند. اما این معنی را نمی دهد که همه گناهان یکسان هستند. آنچه مسیح می خواست به فریسیان بفهماند این بود که گناه، گناه است حتی اگر فقط قصد و نیت آن را داشته باشند و هنوز مرتکب آن نشده اند. رهبران مذهبی زمان عیسی مسیح اینگونه آموزش میدادند که فکر کردن به هر کاری تا زمانیکه آن را انجام ندهیم مشکلی ندارد. عیسی مسیح به آنها می فهماند که خداوند، افکار یک شخص را مانند کارهای او قضاوت خواهد کرد. عیسی مسیح می گوید که کارهای ما نتیجه آن چیزی است که در قلب و فکر ما وجود دارد (متی فصل 12 آیه 34).

بنابراین، اگر چه عیسی مسیح گفت که شهوت و زنا گناه هستند، ولی معنی آن این نیست که آنها برابرند. قتل بسیار بدتر از تنفر از کسی است، اگرچه هر دو در نظر خدا گناهند. اندازه هایی در گناهان وجود دارند. بعضی گناهان از گناهان دیگر بدتر است. از طرف دیگر در رابطه با نتیجه ابدی گناه و نجات، همه گناهان یکی هستند. هر گناهی به محکومیت ابدی می انجامد (رومیان فصل 6 آیه 23). هر گناهی، بدون توجه به اندازه آن ، بر خلاف خدای ابدی و مستحق تنبیه ابدیست. بعلاوه، گناهی آنقدر بزرگ نیست که خدا نتواند آنرا ببخشد. عیسی مسیح مُرد تا جریمه گناهان را بپردازد (اول یوحنا فصل 2 آیه 2). عیسی مسیح برای همه گناهان ما مُرد (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). آیا همه گناهان برای خدا مساوی هستند؟ بله و نه. در شدت؟ نه. در جریمه؟ بله. در بخشش؟ بله.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا همه گناهان نزد خدا یکسان هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries