settings icon
share icon
سوال

دعای گناهکار چیست؟

video
جواب


هنگامی که شخص گناهکار عمیقاً به گناهکار بودن خویش پی می برد و احتیاج به نجات دهنده دارد، در حضور خدا دعا می کند تا آمرزیده شده و حیات جاودانی بیابد. این دعا، دعای گناهکار نام دارد. دعای گناهکار، به خودی خود چیزی را عوض نمی کند. این دعا زمانی مؤثر است که بیانگر شناخت، درک، و ایمان شخص از گناه و احتیاجش به نجات (در مسیح) باشد.اولین جنبۀ دعای گناهکار، درک این واقعیت است که همه ما گناهکاریم . رومیان فصل 3 آیه 10 می گوید: " هيچكس نيكوكار نيست،در تمام عالم، يک بی‌گناه هم يافت نمی‌شود." کتاب مقدس بطور واضح تعلیم می دهد که همۀ ما گناه کرده ایم، و بخاطر گناهکار بودنمان، همۀ ما مُحتاج رحمت و آمرزش الهی می باشیم (تیطوس فصل 3 آیه های 5 تا 7) بخاطر گناهانمان همه ما سزاوار مرگ ابدی هستیم (متی فصل 25 آیه 46). دعای گناهکار در واقع خواستۀ عاجزانه یک گناهکار است که از خدا، مهربانی و بخشش او را بجای غضب و داوری طلب می کند.

دومین جنبۀ دعای گناهکار حاوی این مطلب است که شخص گناهکار آنچه را که خدا برای معالجۀ وضعیت گناه آلود و گم گشتگی ما انجام داده است، درک کرده باشد. خدا جسم پوشید و در شخص عیسی مسیح قالب انسانی بخود گرفت (یوحنا 1 آیه های 1 و 14). عیسی مسیح، حقیقت خداوند را به ما تعلیم داد و در زمین کاملا پاک و عاری از هر گناهی زندگی کرد (یوحنا فصل 8 آیه 46 ؛ دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). او به جای ما بر روی صلیب مُرد و بدین وسیله مجازاتی را که ما مستحق آن بودیم، بر خود گرفت (رومیان فصل 5 آیه 8). عیسی مسیح، پس از مَرگ، از مُردگان برخاست و بدین ترتیب پیروزی خود را بر گناه و مَرگ و جهنم ثابت نمود (کولسیان فصل 2 آیه 15 ؛ اول قرنتیان فصل 15). با در نظر گرفتن مطالبی که گفته شد، اگر ما فقط به عیسی مسیح ایمان آوریم، گناهان ما بخشیده می شود و به زندگی ابدی و جاودانه دست خواهیم یافت. تمام آن چیزی که ما باید انجام دهیم، ایمان به این حقیقت است که او به جای ما و بخاطر بخشش گناهان ما مرد و دوباره پس از سه روز زنده شد. (رومیان فصل 10 آیه های 9 تا 10). نجات ما تنها توسط لطف خدا، فقط به وسیلۀ ایمان، و تنها از طریق عیسی مسیح میسّر است. در افسسیان فصل 2 آیه 8 می خوانیم: " بنابراين، در اثر بخشش رايگان و مهربانی خدا و توسط ايمانتان به مسيح است كه نجات يافته‌ايد؛ و اين كار شما نيست، بلكه هديۀ خداست."

گفتن دعای گناهکار فقط راهی است که بوسیله آن، شخص گناهکار در حضور خدا اقرار می کند که برای نجات یافتن تنها به عیسی مسیح اعتماد دارد. "کلمات" و یا "دعای سحرآمیزی" وجود ندارد که باعث نجات شما بشود. تنها و تنها ایمان به مَرگ و قیام عیسی مسیح است که می تواند ما را نجات دهد. اگر شما واقعاً مفهوم گناهکار بودن و احتیاج خود به نجات را درک کرده اید، می توانید از نمونه دعای زیر به عنوان " دعای گناهکار" برای ابراز ایمان خود استفاده کنید.

"خداوندا، می دانم که بر ضّد تو گناه کرده ام و مستحق مجازات می باشم. اما می دانم که عیسی مسیح، مجازاتی را که من شایستۀ آن بودم بر خود گرفت تا من بتوانم بوسیلۀ ایمان به او آمرزیده شوم. از گناه خود توبه میکنم و برای نجات فقط به تو اعتماد میکنم. تو را شکر می کنم که به خاطر لطف و مهربانی عظیمی که داری، گناهانم را بخشیدی و به من زندگی ابدی عطا کردی. آمین."

آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان، مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دکمۀ زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

دعای گناهکار چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries