settings icon
share icon
سوال

آیا عیسی مسیح برای همه گناهان به جز گناه بی ایمانی مرد؟ اگر او برای همه گناهان مرد، پس چرا مردم همچنان برای گناه بی ایمانی به جهنم می روند؟

جواب


«او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد؛ او با این کار، رابطه‌ای دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد» (اول یوحنا فصل 2 آیه 2). کتاب مقدس می گوید عیسی مسیح قربانی همه گناهان ما شد، اما به این معنی نیست که همه گناهان به طور خودکار بخشیده می شوند. بلکه فقط به این معنی است که قربانی لازم برای تضمین بخشش گناهان انسان اهدا شده است. حال اینکه اگر این قربانی واقعا به بخشیده شدن یک شخص منتهی خواهد شد یا نه مسئله دیگری است، برای اینکه قربانی باید از روی ایمان پذیرفته شود. عیسی مسیح راه برقراری ارتباط مجدد ما با خدا را فراهم کرده است، و حال سوال این است که آیا ما از این فرصت استفاده خواهیم کرد؟

عیسی مسیح برای همه گناهان ما مرد، این یعنی فداکاری او برای پرداخت کفاره ی گناهان همه دنیا کافی بود. اما تنها کسی می تواند بخشیده شود که توبه کرده و ایمان بیاورد (نگاه کنید به مرقس فصل 1 آیه 15). ما تا وقتی که آنچه خدا برای ما در مسیح مقدر کرده را از روی ایمان نپذیریم، همچنان در گناهان خود هستیم. کسانی که در بی ایمانی می میرند با همه گناهان خود خواهند مرد – آنها دروغ گویان، قاتلان و زناکاران و بقیه گناهکارانی هستند که بخشیده نمی شوند (مکاشفه فصل 21 آیه 8). کسانی که برای نجات به عیسی مسیح ایمان می آورند در گناه نمی میرند بلکه در مسیح می میرند و همه گناهان شان بخشیده می شود. ما از روی ایمان است که بی گناه به حساب می آییم (رومیان فصل 5 آیه 1)؛ بدون ایمان، همه ما گناهکار و محکومیم (یوحنا فصل 3 آیه 18). بخشش و زندگی از طریق ایمان به عیسی مسیح دریافت می شود؛ فقدان ایمان ما را نابخشوده نگه می دارد و به جهنم ابدی می سپارد.

از نظر کتاب مقدس، ایمان و باور چیزی فراتر از آن است که فقط فکر کنیم یک پدیده واقعیت دارد. ایمان بیشتر به اعتماد و پذیرش و عملی است که با خواست و اراده ی آن شخص انجام می شود. بنابراین بر اساس کتاب مقدس، گناه بی ایمانی فقط نادانی و جهل نیست بلکه عدم پذیرش عمدی هدیه رایگان بخشش گناهان (از جمله گناه بی ایمانی) از طرف خدا است.

اگر خدا در صورت ایمان آوردن گناهان انسان را می بخشد؛ واکنش آن فرد از نظر منطقی نمی تواند این باشد که به خدا بگوید، «نه، من به تو ایمان نمی آورم اما به هر حال گناهان من را ببخش.» بخشش یک پیشنهاد شرطی است: اگر به شرط لازم (یعنی ایمان) عمل شود، نتیجه ی وعده داده شده (یعنی بخشش) حاصل می شود. ایمان به عیسی مسیح به واکنش انسان به هدیه رایگان نجات از طرف خداوند گفته می شود.

کتاب مقدس درباره لزوم انتخاب ایمان به عیسی مسیح و نتایج بی ایمان حرفهای زیادی گفته است. عیسی مسیح به دنبال این بود که همه ساکنان گناهکار اورشلیم را زیر بال و پر خود بگیرد اما آنها در گناهان خود باقی ماندند؛ عیسی مسیح نیز مسئولیت آن را مستقیم بر عهده خودشان گذاشت: «اما تو نخواستی» (لوقا فصل 13 آیه 34). بی ایمانی، آنها را از مسیح یعنی تنها راه نجات شان دور نگه داشت.

در مورد نیاز به ایمان می توان به این متن اشاره کرد: «اما خشنود ساختن خدا بدون ایمان و توکل به او محال است. هر که می‌خواهد به سوی خدا بیاید، باید ایمان داشته باشد که خدا هست و به آنانی که با دلی پاک در جستجوی او هستند، پاداش می‌دهد» (عبرانیان فصل 11 آیه 6).

درباره بی ایمانی به عنوان یک انتخاب ارادی می توان به این متن اشاره کرد: «با وجود تمام معجزاتی که عیسی کرد، بسیاری از مردم ایمان نیاوردند که او همان مسیح است» (یوحنا فصل 12 آیه 37).

چرا بهانه ای برای بی ایمانی وجود ندارد: «اما خدا خشم و غضب خود را از آسمان بر تمام خدانشناسی‌ها و شرارت‌های اشخاصی آشکار می‌سازد که با شرارت‌های خود، حقیقت را سرکوب می‌کنند. برای آنان حقیقت وجود خدا کاملاً روشن است، زیرا خدا ایشان را از این حقیقت آگاه ساخته است. انسان از ابتدا، آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده، دیده است و با دیدن آنها می‌تواند به وجود خدا و قدرت ابدی او که نادیدنی هستند پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می‌ایستد، برای بی‌ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد» (رومیان فصل 1 آیه های 18 تا 20).

درباره آسیب روحانی بی ایمانی: «اما فایدهٔ چنین زندگی چه بود؟ خودتان اکنون از آن کارها شرمگین هستید، زیرا نتیجه‌ای جز هلاکت ابدی نداشتند» (رومیان فصل 6 آیه 21). «ما سعی نداریم با حیله و نیرنگ مردم را به سوی مسیح هدایت کنیم. ما نمی‌خواهیم کسی را فریب دهیم. هیچگاه سعی نمی‌کنیم کسی را وادار نماییم تا به تعالیمی که برخلاف کتاب‌مقدّس است، ایمان آورد. ما هرگز به چنین روشهای شرم‌آوری متوسل نمی‌شویم، بلکه خدا شاهد است که جز حقیقت و راستی، چیز دیگری را اعلام نمی‌نماییم، و می‌کوشیم تا از این راه تأثیر نیکویی بر مردم بگذاریم. اما اگر پیام نجاتی که اعلام می‌کنیم، مبهم است و درک آن دشوار می‌باشد، فقط برای آنانی چنین است که به سوی هلاکت می‌روند. شیطان که حاکم این دنیای پر از گناه است، چشمان این اشخاص بی‌ایمان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال انجیل را ببینند و معنی پیام ما را درباره جلال مسیح که چهرهٔ قابل رویت خدای نادیده است، درک کنند» (دوم قرنتیان فصل 4 آیه های 2 تا 4).

در مورد عادلانه بودن مجازات بی ایمانی: «محکومیت بی‌ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، چون اعمال و رفتارشان بد است» (یوحنا فصل 3 آیه 19).

برای اطمینان از اینکه بدانیم یک ایماندار واقعی برای تبدیل شدن به یک مسیحی بخشیده شده به چه چیزی نیاز دارد به خلاصه مطلب زیر توجه کنید:

کتاب مقدس به روشنی می گوید که تنها یک راه برای ورود به بهشت خداوند وجود دارد و آن هم کامل شدن (پاک و بی گناه شدن) مانند خود خداست (متی فصل 5 آیه های 20، 48؛ لوقا فصل 18 آیه های 18 تا 22). حتی اگر یک مرتبه در کل زندگی خود گناه کرده باشید تمامی قوانین خدا را زیر پا گذاشته اید، درست مانند شکستن یک اتصال در یک زنجیر که باعث شکسته شدن کل زنجیر می شود (یعقوب فصل 2 آیه 10). عدالت کامل خداوند مستلزم مجازات گناه است و مجازات گناه، مرگ است و این مرگ یعنی جدایی از خداوند و ابدیت در جهنم (خروج فصل 32 آیه 33).

هیچ انسانی نمی تواند معیارهای کامل خداوند را به جا بیاورد، بنابراین بدون یک نجات دهنده ملکوتی، ما همگی فقط یک عده گناهکاران گمشده هستیم (اعمال رسولان فصل 15 آیه 10؛ رومیان فصل 3 آیه های 9 تا 23). خداوند شما را دوست دارد و خواست او برای شما نجات از جهنم ابدی است (یوحنا فصل 3 آیه 16؛ دوم پطرس فصل 3 آیه 9). بنابراین پسر کامل و بی نقص خودش را فرستاد تا مجازات شما را به گردن بگیرد، یعنی زندگی خود را فدا کند تا به شما زندگی بدهد، او با این فداکاری بهای کامل گناهان شما را روی صلیب پرداخت کرد و شما برای همیشه از محکومیت عادلانه ی الهی نجات پیدا می کنید. اگر هدیه رایگان بخشش را از روی ایمان (باور به اینکه خدا به قول خود عمل خواهد کرد) دریافت کنید، توبه کنید و از گناههان خود روی برگردانید (لوقا فصل 24 آیه 47؛ اعمال رسولان فصل 11 آیه 18؛ دوم قرنتیان فصل 7 آیه 10) و از او بخواهید شما را نجات دهد (یوئیل فصل 2 آیه 32؛ اعمال رسولان فصل 2 آیه 21) همه گناهان شما از گذشته تا حال و آینده بخشیده می شوند. خون عیسی مسیح گناهان شما را چنان می پوشاند که خداوند شما را به پاکی پسرش خواهد دید (اشعیا فصل 53 آیه های 4 تا 6؛ دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21).

شما هنگامی که هدیه رایگان نجات را از روی ایمان دریافت می کنید تغییر خواهید کرد: «کسی که از آنِ مسیح می‌گردد، تبدیل به شخص جدیدی می‌شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست؛ بلکه زندگی کاملاً تازه‌ای را آغاز کرده است» (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17)، به فرزندان عزیز خدا تبدیل خواهید شد (اول یوحنا فصل 3 آیه 1) و این رابطه ی ابدی هرگز شکسته نخواهد شد (رومیان فصل 8 آیه های 38 تا 39؛ افسسیان فصل 1 آیه های 13 تا 14). خدای پدر، پسر و روح القدس برای همیشه در وجود شما ساکن خواهند بود (یوحنا فصل 14 آیه های 17 و 23). به همین دلیل است که به انجیل مسیح، خبر خوب (مژده) گفته می شود (لوقا فصل 2 آیه 10؛ اعمال رسولان فصل 5 آیه 42، فصل 14 آیه 15)! شما با پذیرفتن این هدیه قبول می کنید که به خدا تعلق دارید (اول قرنتیان فصل 6 آیه های 19 تا 20) و دیگر برای خودتان نخواهید بود برای اینکه او شما را به قیمت بسیار گران خون پسرش خریداری کرد (اول پطرس فصل 1 آیه های 18 تا 19).

هدیه رایگان بخشش ابدی را نمی توان با انجام کارهای خوب بدست آورد (یوحنا فصل 3 آیه 16؛ رومیان فصل 3 آیه های 21 تا 25؛ افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9). در حقیقت، تلاش برای به دست آوردن آن مانند این است که بگویید با تکیه بر خودتان توانایی کسب رضایت خدا را دارید ولی کتاب مقدس این طرز فکر را به شدت محکوم می کند (غلاطیان فصل 1 آیه های 6 تا 9). این موضوع تفاوت بین مسیحیت با دیگر ادیان جهان است؛ ادیان دیگر جهان در تلاشی نومیدانه برای به دست آوردن لطف خدا و زندگی ابدی، سیستمی از بایدها و نباید ها را برای نجات پیروانشان ابداع کرده اند.

نجات شما هدیه رایگانی است که ارزش آن از تمامی دنیا بیشتر است (متی فصل 13 آیه 44؛ فصل 16 آیه 26). نویسنده عبرانیان این سوال را مطرح می کند که: «چگونه امکان دارد که ما از مجازات بگریزیم، اگر نسبت به چنین نجات عظیمی بی‌اعتنا باشیم؟» (عبرانیان فصل 2 آیه 3). «امروز اگر صدای خدا را می‌شنوید، دل خود را سخت نکنید» (عبرانیان فصل 3 آیه های 7 تا 8). «خدا می‌فرماید: «فریاد تو را در وقت مناسب شنیدم. در روز نجات، به یاری‌ات شتافتم.» الان، همان «وقت مناسب» است. امروز همان «روز نجات» است» (دوم قرنتیان فصل 6 آیه 2).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا عیسی مسیح برای همه گناهان به جز گناه بی ایمانی مرد؟ اگر او برای همه گناهان مرد، پس چرا مردم همچنان برای گناه بی ایمانی به جهنم می روند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries