settings icon
share icon
سوال

یک مسیحی تا چه اندازه ای می تواند گناه کند؟

جواب


مسیحیان حتی پس نجات یافتن نیز به گناه ادامه می دهند، ما تا زمان مرگ یا بازگشت عیسی مسیح به طور کامل عاری از گناه نخواهیم شد. اما مسیحی شدن، زندگی شما را دگرگون می کند (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17). انسان به جای دستاوردهای جسم (غلاطیان فصل 5 آیه های 19 تا 21)، میوه های روح القدس را در زندگی خود به نمایش می گذارد (غلاطیان فصل 5 آیه های 22 تا 23)، و این زمانی اتفاق می افتد که روح القدس کنترل روز افزون بیشتری بر روی زندگی او داشته باشد. این تغییر ناگهانی و در یک لحظه ایجاد نمی شود، بلکه با گذشت زمان به وجود می آید. اگر یک مسیحی زندگی تغییر یافته خود را نشان ندهد، بعید به نظر می رسد که یک مسیحی واقعی باشد. مسیحیان می توانند گناهان بزرگی مرتکب شوند. تاریخ پر است از مواردی که در آن مسیحیان (و یا کسانی که ادعای مسیحی بودن داشتند) جرائم بسیار بزرگی مرتکب شده اند. عیسی مسیح برای این گناهان نیز جان خود را فدا کرد. البته دلیلی برای این نباشد که این گناهان را مرتکب شویم.

پولس در اول قرنتیان فصل 6 آیه های 9 تا 11 توضیح می دهد که ایمانداران از چه نوع زندگی گناه آلودی نجات یافته اند، «بعضی از شما در گذشته، چنين زندگی گناه‌آلودی داشتيد، اما اكنون گناهانتان شسته شده، و شما وقف خدا و مورد پسند او شده‌ايد، و اين در اثر كار خداوند ما عيسی و قدرت روح‌القدس ميسر شده است» (آیه 11)؛ به کلمه «داشتید» توجه کنید. ایمانداران در زندگی قبلی خود همه کارهای فهرست شده در آیه های 9 تا 10 را انجام می دادند، اما حالا بسیار متفاوت شده اند. آیا شخصی که زناکار، باده گسار، همجنس باز، کودک آزار و غیره بوده است نجات پیدا می کند؟ بله. آیا فردی که یک گناه را به طور مستمر در زندگی خود مرتکب می شود یک ایماندار است؟ خیر. وقتی مسیحی می شویم، زندگی ما تغییر می کند. هرکسی که ادعا می کند مسیحی است ولی روش زندگی گناه آلودی دارد، یا دروغ می گوید (خودش را فریب می دهد) و یا ایمانداری است که مورد داوری خدا قرار می گیرد و تنبیه می شود (عبرانیان فصل 12 آیه های 5 تا 11).

تفاوت بین غیرایماندار گناهکار و ایماندار گناهکار این است که اولی گناه را دوست دارد و دومی از گناه متنفر است. ایمانداری که در زندگی ایمانی خود دچار لغزش می شود، از آن لغزش و گناه پشیمان است، به آن اعتراف می کند و تمایلی برای تکرار آن ندارد و لطف و قدرت خدا را برای دوری از آن گناه طلب می کند. او توجهی به این ندارد که تا چه اندازه می تواند گناه کند و همچنان یک مسیحی باقی بماند، بلکه او به این نکته توجه دارد که چگونه حتی از پیدایش گناه در آینده نیز جلوگیری کند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

یک مسیحی تا چه اندازه ای می تواند گناه کند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries